Sign In

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

30/07/2018

        Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-VKS-P11 ngày 18 tháng 6 năm 2018 về việc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự năm 2018, từ ngày 09 đến ngày 13/7/2018 đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai do đồng chí Bùi Xuân Xanh, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Phạm vi kiểm sát là toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ Thi hành án dân sự phát sinh từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/6/2018.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

        Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Kết luận số 707/KL-VKS kết luận hoạt động Thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2018 được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đảm bảo tổ chức thi hành kịp thời các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án chuyển giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Cụ thể: Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/6/2018 Cục Thi hành án dân sự tiếp nhận 199 bản án, quyết định, 11 đơn yêu cầu thi hành án và đã thụ lý, ban hành 216 quyết định thi hành án với số tiền là 6.157.813.000 đồng. Tổng số việc, tiền phải thi hành của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đến ngày 30/6/2018 là 265 việc = 29.538.395.000 đồng (số có điều kiện thi hành là 226 việc = 9.813.322.000 đồng), trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong 184 việc = 4.844.247.000 đồng, đạt tỷ lệ thi hành xong 81% về việc, 49% về tiền/số có điều kiện thi hành. Trong quá trình tổ chức thi hành án, công tác rà soát, xác minh, phân loại án, vận động, đôn đốc thi hành án, lập hồ sơ miễn giảm được Chấp hành viên thường xuyên quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hệ thống sổ nghiệp vụ được lập, theo dõi đầy đủ, thời gian kết sổ đảm bảo đúng theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được cập nhật trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật Thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin của người phải thi hành án. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã nêu ra một số vấn đề còn tồn tại và đề nghị sửa chữa, khắc phục như “đề nghị kết sổ đúng màu mực theo quy định”, xử lý khoản tiền hoàn trả tạm ứng án phí khi thông báo nhiều lần nhưng đương sự không đến nhận,... Tại buổi làm việc chiều ngày 13/7/2018, các đồng chí Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự đã thống nhất giải quyết một số nội dung công việc liên quan đến hồ sơ thi hành án, công tác giao nhận vật chứng, công tác theo dõi thi hành án hành chính, đảm bảo đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                VPC

Các tin đã đưa ngày: