Sign In

Tân An - Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác, mở đợt cao điểm tập trung THADS năm 2022

10/11/2021

Tân An - Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác, mở đợt cao điểm tập trung THADS năm 2022
Vào ngày 10/11/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác, mở đợt cao điểm tập trung THADS năm 2022. 
Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Quang Thái – Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố, về phía Cục THADS tỉnh tham dự Hội nghị có ông Lê Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An; ông Lê Thành Phước – UVBTVTU-Chủ tịch MTTQ-Trưởng Ban dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Tư pháp phụ trách thi hành án các xã, phường.

Trong năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
 Về việc: Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 1.794; Tổng số giải quyết là 1.794, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 867 việc; Số thụ lý mới là 927 việc, giảm 905 việc (giảm 49.40% so với năm 2020). Số ủy thác đi địa phương khác thi hành là 41 việc; số thu hồi quyết định thi hành án là 01 việc. Tổng số việc phải thi hành là 1.752 việc, trong đó: có điều kiện thi hành là 1.080 việc ( chiếm 61.64%); chưa có điều kiện (đã trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 554 việc (chiếm 31.62%); hoãn thi hành án là 116 việc; tạm đình chỉ là 2 việc. Số việc thi hành xong là 885 việc trên số có điều kiện thi hành, giảm 938 việc (giảm 51.45% so với năm 2020); đạt tỷ lệ 81.94%/81,5%. Vượt chỉ tiêu 0.44% so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao.
Về giá trị: Tổng số giải quyết là 294.616.259.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 203.053.082.000 đồng; Số thụ lý mới là 91.563.177.000 đồng ( giảm 588.071.000 đồng tương ứng giảm 0.61% so với năm 2020). Ủy thác đi địa phương khác thi hành là 16.106.089.000 đồng; thu hồi quyết định thi hành án là 200.000 đồng. Tổng số phải thi hành là 278.509.970.000 đồng, trong đó: có điều kiện thi hành là 97.037.130.000 đồng ( chiếm 34.84%); chưa có điều kiện (đã trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 142.039.324.000 đồng (chiếm 51%). Thi hành xong là 51.779.105.000 đồng trên số có điều kiện thi hành ( giảm 21.164.068.000 đồng tương ứng giảm 29.01% so với năm 2020), đạt tỷ lệ 53.36%/48%. Vượt 5.36% so với chỉ tiêu của Cục THADS tỉnh giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch UBND thành phố Tân An đã đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2021 và có chỉ đạo trong niên độ công tác năm 2022:
Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS năm 2022 do Cục THADS tỉnh Long An.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/10/2021 của Thành ủy Tân An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Chỉ thị số 3516/CT-UBND ngày 22/10/2021 của UBND thành phố Tân An về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Tân An năm 2022. Gắn với việc thực hiện Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển thành phố Tân An đạt chuẩn đô thị loại 1”;
Chi cục THADS Thành phố ngay từ đầu niên độ cần phải bắt tay ngay vào việc tiếp tục tổ chức thi hành án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Đối với những việc có điều kiện thi hành mà không tự nguyện thi hành thì khẩn trương có kế hoạch cưỡng chế ngay; chú trọng và tập trung giải quyết các vụ việc THA có giá trị lớn, một vụ nhiều việc THA, những vụ việc THADS có liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và bảo hiểm xã hội. Những việc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thì khẩn trương tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá liên tục theo quy định của luật THADS, không được để kéo dài thời gian. Đối với những việc chưa có điều kiện thì nhanh chóng xử lý theo luật.
Các ban, ngành Thành phố có liên quan; UBND các phường, xã, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo phối hợp hỗ trợ với Chi cục THADS trong công tác vận động THADS nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THADS.
Đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS trong công tác THADS theo quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết, nhất là trong việc tổ chức cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, giải quyết kịp thời những tranh chấp tài sản đã kê biên để THADS, giải thích những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung chưa rõ ràng, khó thi hành, thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm.
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, nhất là trong các đợt cao điểm tập trung THADS, những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp và một số vụ cưỡng chế có huy động lực lượng. Thành viên Ban chỉ đạo THADS phải theo dõi, bám sát địa bàn phụ trách để hỗ trợ công tác công tác THADS.
Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố có văn bản trình UBND Thành phố xin chủ trương cấp đất cho Chi cục THADS Thành phố để xây kho vật chứng.
Trong Chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, Ban chỉ đạo THADS Thành phố đã triển khai Kế hoạch số 5652/KH-UBND ngày 30/10/2021 của UBND thành phố Tân An về tổ chức đợt cao điểm tập trung THADS năm 2022, với nhiệm vụ: Chấp hành viên phụ trách địa bàn phối hợp với các xã, phường tiến hành họp phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện, những vụ việc nào cần kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế, biện pháp vận động thi hành án….UBND các xã, phường tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tham gia vận động, tham gia cưỡng chế và thông tin, báo kịp thời cho Chấp hành viên khi có thông tin của đối tượng phải thi hành án. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành, như: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an Thành phố và các cơ quan chuyên môn như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai... giải quyết dứt điểm các vụ, việc còn tồn đọng và các vụ, việc có điều kiện thi hành, kiên quyết đưa ra cưỡng chế xử lý tài sản đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án. Song song đó, tăng cường kiện toàn công tác cán bộ thông qua việc giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, ý thức kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong tác nghiệp thi hành án.

Trong năm 2021, Chi cục thi hành án dân sự Thành phố phối hợp tích cực với các xã, phường và các ngành liên quan rà soát, xác minh, phân loại số án trong toàn Thành phố, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác. Qua đó có biện pháp giải quyết từng vụ việc thi hành án phù hợp, đúng Luật thi hành án dân sự, thấu tình, đạt lý, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Các xã, phường tiến hành củng cố các tổ vận động thi hành án. Chi cục thi hành án dân sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Thành phố trực tiếp xuống địa bàn vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành án.

    

Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự trong năm 2021 thông qua việc khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đối với 04 cá nhân; bên cạnh đó có 04 tập thể và 10 cá nhân thuộc các ban ngành, UBND các xã, phường được Chủ tịch UBND thành phố Tân An khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác thi hành án năm 2021, đó cũng là động lực, là niềm tin vào sự lớn mạnh và phát triển bền vững của Ngành trong thời gian tới.
Theo Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An

Các tin đã đưa ngày: