Sign In

Mộc Hóa – tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS năm 2021 và triển khai cao diểm THADS năm 2022

09/11/2021

Mộc Hóa – tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS năm 2021 và triển khai cao diểm THADS năm 2022
Ngày 09/11/2011, Chi cục THADS huyện Mộc Hóa tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo THADS năm 2021 và triển khai cao diểm THADS năm 2022.
Chủ trì hội nghị: ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Cục THADS tỉnh: ông Bùi Phú Hưng, Cục trưởng Cục THADS, về phía lãnh đạo huyện có: ông Dương Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; ông Lâm Hòa Xứng – Trưởng Ban Dân vận, CT UB MTTQVN huyện, bà Phan Thị Tuyết Sương, PCT HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống của các tầng lớp nhân dân. Cùng với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, công tác thi thành án dân sự, thi hành án hành chính được các cấp ủy, chính quyền , Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.
Kết quả thi hành án dân sự huyện đều vượt 02 chỉ tiêu được giao (đạt tỷ lệ 84,34 về việc, vượt 1,14%; 69,40% về giá trị tài sản, vượt 7,23% so với chỉ tiêu Quốc hội giao); thi hành án hành chính đạt 0/0 vụ (tỷ lệ 100%100). Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS trong huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế khách quan và cả chủ quan. Số việc, tiền có điều kiện chuyển sang năm 2021 còn ở mức cao: 576 việc, tăng 145 việc (tăng25,17%) so với cùng kỳ năm 2020. 45 tỷ 475 triệu 580 nghìn đồng, tăng 16 tỷ 110 triệu 463 nghìn đồng (tăng 54,86%) so với cùng kỳ năm 2020.

Hội nghị đã tiến hành biểu dương, trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 01 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác vận động và phối kết hợp tốt trong thi hành án dân sự trong năm 2021.Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện phát biểu kết luận hội nghị trong đó nhấn mạnh nội dung:
UBND huyện lãnh đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy chế, quy định. Chỉ đạo mở các đợt cao điểm thi hành án, nhất là những xã, thị trấn có lượng án tồn đọng nhiều, phức tạp, giá trị thi hành lớn.
Chi cục THADS huyện tập trung, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp thi hành; rà soát, xác minh, phân loại số án, đảm bảo đúng quy định, chặt chẽ và chính xác; chú trong nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng; vận động thực hiện tốt các quy định về miễn, giảm thi hành án, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bị thi hành án hoàn thành việc chấp hành và giảm số lượng án tồn đọng chuyển sang kỳ sau. Chủ động, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến cấp trên để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án theo quy định. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi thi hành án hành chính và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đối với người phải thi hành án chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đấy đủ nội dung bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án theo quy định.
Theo Chi cục THADS huyện Mộc Hóa

Các tin đã đưa ngày: