Sign In

Đức Hòa: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

24/11/2022

Đức Hòa: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 22/11/2022, huyện Đức Hòa Tổng kết đợt cao điểm thi hành án dân sự và tổng kết công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2022.
Chủ trì Hội nghị ông Lê Trường Chinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện.

 Đến dự Hội nghị có ông Bùi Phú Hưng, Cục trưởng - Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; công chức Tư pháp xã, thị trấn và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện.

 Năm 2022, Đức Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó vượt cả hai chỉ tiêu thi hành án xong về việc và tiền. (việc xong 2.349 việc đạt 87,06% và về tiền thi hành xong trên 249 tỷ đồng đạt 64,40%). Có được thành tích trên trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối kết hợp của các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện; sự năng nổ, quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tập thể đội ngũ công chức và người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đồng thời ngay từ đầu niên độ báo cáo Ban chỉ đạo THADS huyện đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong THADS. 

Hội nghị cũng nhìn nhận lại một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên cũng như một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương để cùng rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.   

 Để ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể và cá nhân, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 27 cá nhân trong đợt cao điểm THADS năm 2022 và tặng giấy khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2022. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh khen tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân.  

  

  

Hội nghị đã triển khai văn bản lãnh đạo của Huyện ủy và UBND huyện trong công tác THADS năm 2023. Triển khai kế hoạch công tác phối hợp của Ban chỉ đạo THADS huyện.
Kết thúc Hội nghị Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo THADS huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An và Đức Hòa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đạt, vượt chỉ tiêu được giao năm 2023.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: