Sign In

Thủ thừa: Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa tổ chức họp giải quyết án khó

27/02/2023

Thủ thừa: Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa tổ chức họp giải quyết án khó
Chiều ngày 24/02/2023, Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa tổ chức họp BCĐTHADS huyện 05 tháng đầu năm 2023 và giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc trong THADS.
Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐTHADS huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện, Chủ trì Hội nghị ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa.

Sau khi Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác THADS 04 tháng, kế hoạch công tác 05 tháng 2023, kế hoạch cưỡng chế năm 2023, quá trình tổ chức thi hành án và thực hiện chỉ đạo đối với các vụ việc Trịnh Thị Thanh Ca, Nguyễn Phước Tài và Công ty TNHH Thịnh Phát và ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia cuộc họp. Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐTHADS huyện kết luận với các nội dung chính sau:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp Chi cục THADS huyện và Ban Quản lý dự án huyện tham mưu UBND huyện giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn huyện.
- Chi cục THADS huyện tham mưu BCĐTHADS huyện tổ chức mở Đợt cao điểm vận động THADS trên địa bàn huyện Thủ Thừa và rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án lớn để tập trung giải quyết dứt điểm. 
- Đối với các vụ việc cụ thể: Vụ bà Trịnh Thị Thanh Ca, vụ Nguyễn Phước Tài, Ngô Thị Cà, vụ Công ty Thịnh Phát chi cục THADS thực hiện theo Thông báo kết luận số 252 ngày 17/02/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
- UBND các xã, thị trấn và thành viên BCĐTHADS phụ trách địa bàn tích cực, các cơ quan hữu quan phối hợp, quan tâm đến công tác thi hành án, kịp thời cung cấp thông tin và báo cáo BCĐTHADS huyện các khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ và định kỳ báo cáo theo Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 31/10/2022 của Thường trực Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2023 và Công văn số 412/UBND-NC ngày 01/02/2023 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện công tác vận động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2023 để kịp thời chỉ đạo.
Theo Chi cục THADS huyện Thủ Thừa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: