Sign In

Kiến Tường: Họp lệ Chi bộ tháng 02/2023 và công bố quyết định chuyển đảng chính thức

28/02/2023

Kiến Tường: Họp lệ Chi bộ tháng 02/2023 và công bố quyết định chuyển đảng chính thức
Chiều ngày 27/02/2023, Chi bộ Tư pháp – Thi hành án tổ chức họp lệ Chi bộ tháng 02/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023 và công bố Quyết định chuyển đảng chính thức đối với đồng chí Hồ Thị Thùy Trang. Tại buổi họp, đồng chí Ngô Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp và có sự tham gia các đảng viên của Chi bộ.

Trong tháng 02/2023, Chi bộ Tư pháp – Thi hành án luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai các văn bản của ngành Tư pháp và Thi hành án trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Bí thư Chi bộ công bố Quyết định của Đảng bộ Thị ủy Kiến Tường về việc Quyết định chuyển đảng chính thức đối với đồng chí Hồ Thị Thùy Trang.
Đề tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong tháng 3/2023 Chi bộ Tư pháp – Thi hành án đề ra các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, không để đơn khiếu nại tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; thực hiện hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai 100% cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc chủ trương, Nghị quyết của đảng và pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn viên, chi đoàn cơ quan hoạt động theo đúng nội dung điều lệ hội quy định; Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện để đảm bảo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi đảng viên trong đơn vị.
                                      Chi bộ Tư pháp – Thi hành án thị xã Kiến Tường

Các tin đã đưa ngày: