Sign In

THÔNG BÁO kết quả họp giao ban giữa Cục THADS tỉnh Long An với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Long An

27/06/2018

THÔNG BÁO kết quả họp giao ban giữa Cục THADS tỉnh Long An  với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Long An
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức họp giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Long An. Tham dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Cục CTHADS tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Sở Tư pháp và đại diện 03 tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức họp giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Long An. Tham dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Cục CTHADS tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Sở Tư pháp và đại diện 03 tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An, các tổ chức bán đấu giá tài sản có ý kiến đóng góp, kiến nghị và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Sở Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có ý kiến  như sau:
Đối với các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh:
- Chủ động phối hợp tốt, kịp thời với các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trong xử lý tài sản thi hành án dân sự.
- Kịp thời bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc có kết quả thẩm định giá và đôn đốc việc ký hợp đồng, tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án.
- Trình lãnh đạo duyệt chi, thanh quyết toán chi phí thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án đúng quy định pháp luật.
- Các cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên khi có văn bản tạm dừng bán đấu giá tài sản thi hành án phải nêu rõ lý do.
Đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản:
- Việc thẩm định giá tài sản thi hành án chặt chẽ, kịp thời và sát giá cả thị trường.
- Chứng thư thẩm định giá kịp thời cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự.
- Giải quyết khiếu nại về thẩm định giá đề nghị đúng hạn, đúng theo thẩm quyền.
Đối với các tổ chức bán đấu giá tài sản:
- Tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án phải kịp thời, liên tục, công khai; tuân thủ việc thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
- Kịp thời thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi kết quả bán đấu giá không thành, không có người đăng ký mua đấu giá tài sản.
- Thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án kịp thời; đề nghị thanh quyết toán chi phí bán đấu giá đúng quy định pháp luật.
- Phối hợp Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự kiểm tra, đối chiếu hồ sơ pháp lý tài sản đưa ra bán đấu giá, chênh lệch diện tích trích đo,…giao tài sản đấu giá thành cho người mua trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
Các ý kiến góp ý của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện Sở Tư pháp và các tổ chức bán đấu giá tài sản, lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp thu, có chỉ đạo cho các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện.
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Dương

Các tin đã đưa ngày: