Sign In

Thủ Thừa - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2021

28/10/2021

Thủ Thừa - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2021
Sáng ngày 28/10/2021, UBND huyện Thủ Thừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác THADS năm 2021 và triển khai đợt vận động THADS năm 2022.
Tham dự hội nghị có ông Bùi Phú Hưng – Cục trưởng Cục THADS tỉnh, ông Đặng Hoàng Yên – Trưởng Phòng tổ chức cán bộ - Cục THADS tỉnh, Chủ trì Hội nghị ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể huyện cùng CHV, TTV, TK Chi cục THADS huyện; điểm cầu ở các xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó CT UBND và công chức Tư pháp, công chức Địa chính.
Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2021, báo cáo tổng kết đợt vận động THADS trên địa bàn huyện Thủ Thừa năm 2021, Chỉ thị số 13 của BTV Huyện ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức vận động THADS trên địa bàn huyện Thủ Thừa năm 2022, các báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị.

Công tác THADS năm 2021 trên địa bàn huyện Thủ Thừa đạt kết quả như sau: 
Kết quả THA về việc: tổng số thụ lý giải quyết 1.611 việc, trong đó có điều kiện 1.115 việc chiếm tỷ lệ 69,51%, chưa có điều kiện 489 việc (đã trừ số theo dõi riêng), thi hành xong 940 việc đạt tỷ lệ 84,30% (vượt 2,30% so với chỉ tiêu giao)
Kết quả thi hành án về tiền: tổng số thụ lý giải quyết 136.997.399.000đ, trong đó có điều kiện 51.587.817.000đ chiếm tỷ lệ 38,32%, số chưa có điều kiện 83.028.667.000đ (đã trừ số theo dõi riêng), thi hành xong 28.425.912.000đ đạt tỷ lệ 55,10% (vượt 9,10% chỉ tiêu được giao)
Kết quả vận động án từ 2,5 triệu đồng trở xuống: tổng số giải quyết 42 việc số tiền 326.876.000đ, giải quyết xong 300 việc với số tiền 163.228.000đ
Báo cáo đã đánh giá được thực trạng các mặt làm được, những tồn tại hạn chế và khó khăn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thời gian qua cũng như việc động thi hành án dân sự tại cơ sở, công tác phối kết hợp, xác minh giải quyết án, phân loại hồ sơ và tiếp cận đương sự.
Tại Hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021, theo đó Chi cục THADS huyện Thủ Thừa có 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 05 cá nhân được tặng giấy khen Cục trưởng và 15 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

UBND huyện Thủ Thừa cũng tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt vận động THADS huyện năm 2021.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Phú Hưng ghi nhận nhận sự đóng góp quý báu của các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các thành viên Ban chỉ đạo, sự phối hợp vận động của UBND các xã, thị trấn trong công tác vận động THADS, Cục trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã sự quan tâm và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác THADS tại địa phương; sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành hữu quan đã hỗ trợ cho cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu và đồng thời biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của đơn vị, thông tin một số nét chính về tình hình giải quyết thi hành án dân sự đối với toàn hệ thống Thi hành án dân sự trong tỉnh, những thành tựu đạt được có sự đóng góp quan trọng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa . Thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương Hành chính, nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các ban ngành, nhất là trong lĩnh vực đất đai để kịp thời ngăn chặn tình trạng tẩu tán tài sản, thay đổi hiện trạng tài sản kê biên, quan hệ tốt với ngành công an để kịp thời bảo vệ cưỡng chế các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành; chú trọng công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết hồ sơ án tổ chức tín dụng, ngân hàng, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, kịp thời, chính xác; án dân sự trong hình sự có xử lý vật chứng thu hồi tài sản cho Nhà nước; nâng cao công tác quản lý, điều hành, đoàn kết trách nhiệm, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng và đề nghị các công chức trong Chi cục THADS huyện Thủ Thừa tiếp tục phấn đấu, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022”.
 
Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Sáu trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và kiện toàn tổ chức của lãnh đạo Cục THADS tỉnh đối với công tác THADS trện địa bàn huyện Thủ Thừa; sự phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện cùng UBND các xã, thị trấn trong công tác THADS trong thời gian quan, tinh thần trách nhiệm đoàn kết của công chức cơ quan THADS huyện giúp cho công tác THADS huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Chi cục THADS huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, UBND các xã, thị trấn trong đợt vận động THADS năm 2022, kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác THADS. Qua hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện phát động thi đua khen thưởng đối với tập thể Chi cục THADS huyện Thủ Thừa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Đồng chí Huỳnh Văn Công – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục THADS tỉnh, kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, các ý kiến đóng của các đồng chí dự hội nghị, tập thể Chi cục THADS huyện đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành THADS tỉnh cũng như thành tích chung của toàn huyện Thủ Thừa./.


Theo Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Long An

Các tin đã đưa ngày: