Sign In

Cần Giuộc: Công tác THADS huyện Cần Giuộc đạt kết quả tích cực trong năm 2022

22/09/2022

Trong năm 2022, công tác thi hành án dân sự tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phát sinh nhiều, lượng án mới thụ lý thi hành tăng, phức tạp, do tác động của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thi hành án. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục thi hành án tỉnh, Ban chỉ đạo thi hành án huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp có liên quan, Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng trì trệ công việc, đạt được một số kết quả khả quan.

Trong đó, kết quả thi hành xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng số việc phải thi hành 2.561 việc, trong đó có điều kiện thi hành là 1.875 việc (chiếm hơn 73,21%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong: 1.529 việc, đạt 81,55%(vượt chỉ tiêu 0,05 % chi tiêu giao);  
Về tiền, tổng số tiền phải thi hành 211 tỷ đồng, trong đó có điều kiện thi hành hơn 123 tỷ đồng (chiếm hơn 58,2%) và đã thi hành xong 56,1 tỷ đồng, đạt 45,6% (vượt chỉ tiêu 5,5%).

Những mặt đạt được, kết quả công tác THADS trong năm cũng còn một số hạn chế, khó khăn như kết quả thi hành xong về việc của huyện còn thấp; năng lực chuyên môn, công tác tham mưu cho lãnh đạo của một vài công chức chất lượng chưa cao, chậm triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Thời gian tới, Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc pháp luật về THADS, đôn đốc thi hành án hành chính; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, trong số có điều kiện thi hành và tập trung xử lý án có điều kiện thi hành, án tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng, bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến thi hành án. Đồng thời tổ chức tốt công tác tiếp công dân và duy trì lãnh đạo tiếp công dân định kỳ, hướng dẫn, giải thích pháp luật rõ ràng; tổ chức xác minh, đối thoại với người khiếu nại nhằm giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để vụ việc phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án trên địa bàn huyện.

Các tin đã đưa ngày: