Sign In

Bến Lức: Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2023

04/11/2022

Bến Lức: Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2023
Sáng ngày 03/11/2022, UBND huyện Bến Lức tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023.
Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ Thi hành án dân sự huyện, cùng với sự tham gia của ông Lê Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An, bà Đỗ Thị Kim Ngân  - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Long An; ông Lê Minh Gập – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Cục THADS tỉnh Long An; các đồng chí Thường trực Huyện ủy Bến Lức, Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, đại diện UBND các xã, thị trấn cùng với công chức Tư pháp – hộ tịch và phối hợp Thi hành án xã.Thường trực ban chỉ đạo THADS huyện thông qua Báo cáo Tổng kết công tác chỉ đạo cao điểm, Tổng kết công tác chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kết quả đạt được như sau: Về thực hiện đợt cao điểm tập trung vận động thi hành án dân sự năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/6/2022) đã giải quyết thi hành xong 747 việc, trung bình mỗi tháng thi hành xong 106.71 việc nhiều hơn 36.71 việc so với trước khi mở đợt cao điểm thi hành án, đạt tỷ lệ 56.42% so với kết quả thi hành cả năm (84.31%), nhiều vụ việc lớn, khó khăn, phức tạp đã phối hợp giải quyết xong như: vụ Doanh nghiệp Doanh Liêm xã Phước Lợi, vụ Bùi Phước Dũng – Nguyễn Thị Xa xã Long Hiệp,…; tương ứng với số tiền thi hành xong là 49.7 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng thi hành xong 7.1 tỷ đồng (nhiều hơn 4.75 tỷ đồng so với trước khi mở đợt cao điểm), đạt tỷ lệ 43.16% so với kết quả thi hành cả năm (52.60%). Về kết quả công tác thi hành án 12 tháng năm 2022 như sau: Về việc: Thi hành xong là 1.204 việc, số chuyển kỳ sau 762 việc, đạt tỉ lệ 84.31% (tăng 2.81%) so với năm 2021, vượt 2.81% (84.31%/81.5%) chỉ tiêu Tổng cục giao và vượt 2.31% (84.31%/82%) chỉ tiêu Cục giao; Về tiền: Thi hành xong là 69 tỷ 076 triệu 269 nghìn đồng, Số tiền chuyển kỳ sau là 185 tỷ 374 triệu 576 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 52.60% (tăng 10.91%) so với năm 2021, vượt 12.5% (52.60%/40.10%) chỉ tiêu Tổng cục giao và vượt 5.6% (52.60%/47%) chỉ tiêu Cục giao.
 
 Trong năm 2022 hầu hết tất cả các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác phối hợp vận động thi hành án dân sự đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức như: án chuyển kỳ sau tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều (762 việc); người phải thi hành án chây ỳ, né tránh, thiếu thiện chí, không hợp tác phối hợp thi hành án…Nhìn chung trong năm 2022, cả hệ thống chính trị của huyện từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp vận động Thi hành án, bên cạnh những thành quả đã đạt được của năm 2022.

 

  

Kết quả THADS, HC đạt được của năm 2022 là kết quả phấn đấu của cả tập thể công chức Chi cục THADS huyện, các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối hợp thi hành án và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bến Lức và của Ban Chỉ đạo THADS huyện. Để biểu dương thành tích đã đạt được, đối với Chi cục THADS huyện Bến Lức, Cục trưởng  - Cục THADS tỉnh Long An tặng Giấy khen đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 cho tập thể Chi cục THADS huyện Bến Lức và Giấy khen đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 cho 05 cá nhân - Chi cục THADS huyện Bến Lức; đối với cấp huyện, xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm vận động thi hành án và 04 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác vận động Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022; Đối với khen thưởng trong công tác phối hợp THADS năm 2022 trên địa bàn tỉnh: trên địa bàn huyện Bến Lức có 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp THADS năm 2022 đề nghị khen thưởng "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh".

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã có những ý kiến phát biểu và chỉ đạo sâu sát liên quan đến công tác nghiệp vụ THADS của Chấp hành viên và gợi mở những khó khăn Chấp hành viên đang gặp trong quá trình tác nghiệp liên quan đến lĩnh vực tách thửa quyền sử dụng đất trong quá trình cưỡng chế thi hành án; đề cao sự quan tâm của cả hệ thống chính trị huyện Bến Lức đối với công tác Thi hành án dân sự huyện góp phần rất lớn đối với kết quả đạt được của năm 2022; đơn vị sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được  năm 2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành giao trong năm 2023.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Văn Tươi – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ thi hành án dân sự huyện đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và tin rằng trong thời gian tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bến Lức sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023

Các tin đã đưa ngày: