Sign In

Thạnh Hóa: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

23/11/2022

Thạnh Hóa: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sụ tỉnh Long An, ngày 15/11/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã tham mưu Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. 
Tham dự hội nghị có ông Phùng Anh Tuấn -  Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa chủ trì hội nghị, ông Bùi Phú Hưng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An và đại diện lãnh đạo các cơ quan, thành viên BCĐ –THADS huyện, lãnh đạo UBND và tư pháp phụ trách thi hành án các xã, thị trấn.Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Cục THADS tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương các xã, thị trấn, công tác thi hành án dân sự, hành chính của huyện Thạnh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Về việc: đạt tỷ lệ 86,59% trên số có điều kiện thi hành (vượt 4,09% so với chỉ tiêu của Cục giao đạt trên 82,5%).Về tiền: đạt tỷ lệ 64,79%. (vượt 9,79% so với chỉ tiêu của Cục giao đạt trên 55% ). Công tác vận động, thuyết phục thi hành án đợt cao điểm đạt hiệu quả cao.Với kết quả đạt được trong năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh xếp hạng A - tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao giấy khen cho 03 cá nhân và UBND huyện đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2022

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, ông Phùng Anh Tuấn –  phó chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn phải tập trung thực hiện tốt kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 và triển khai kế hoạch đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2023, lãnh đạo Chi cục tích cực tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục thi hành án dân sự huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao trong năm 2023, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành THADS tỉnh Long An.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: