Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ trong THADS và nhiệm vụ, giải pháp công tác THADS, HC đến hết quý II năm 2022

11/02/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ trong THADS và nhiệm vụ, giải pháp công tác THADS, HC đến hết quý II năm 2022
Ngày 10/02/2022, Cục THADS tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ trong THADS và nhiệm vụ, giải pháp công tác THADS, HC đến hết quý II năm 2022.
Tham dự hội nghị, Cục trưởng Cục THADS Long An – đ/c Bùi Phú Hưng chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Chấp hành viên thuộc Cục cùng các đ/c lãnh đạo, Chấp hành viên 15 Chi cục THADS cấp huyện.


Tại hội nghị, công chức trong các cơ quan THADS trong tỉnh đã nghe các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh triển khai, quán triệt lại nội dung các văn bản gồm: Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phòng chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh; văn bản số 2470-CV/TU ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; văn bản số 2534-CV/TU ngày 25/9/2019 của Tỉnh uỷ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và văn bản số 12739/UBND-THKSTTHC ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Biên bản Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 07 tháng 02 năm 2022 (Biên bản số 44-BB/TU); Quyết định số 772/QĐ-CTHADS ngày 03/11/2021 của Cục THADS tỉnh ban hành chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa, tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025 trong các cơ quan THADS trong tỉnh; Quyết định số 89/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2022;  văn bản số 413/TCTHADS-VP ngày 11/02/2022 của Tổng cục THADS về việc đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ sau sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Quyết định số 1577/QĐ-BTP ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Đặc biệt là văn bản số 340/TCTHADS-GQKNTC của Tổng cục THADS về việc chỉ đạo khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong công tác THADS và Kiến nghị số 12/KN-VKSTC ngày 23/11/2021 của Viện KSND Tối cao về Khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong công tác THADS; Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021của Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.
Hội nghị còn được nghe Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thông báo kết quả công tác THADS, HC 04 tháng niên độ 2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác THADS, HC đến hết quý II năm 2022; ý kiến phát biểu thảo luận của các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc và công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen tặng năm 2021.

 
  


Kết thúc Hội nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh kết luận về: (1) nhiệm vụ quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ trong THADS. (2) Một số nhiệm vụ đến hết quý 2/2022: Kết quả 4 tháng toàn tỉnh đạt 37,5%/81,5% về việc và 14,1%/ 40,10% về tiền và xong 5/20 vụ theo dõi án hành chính; còn phải phấn đấu về việc 43,96%, về tiền 25,96% và 15 vụ án hành chính; các cơ quan THADS trong tỉnh phấn đấu hết 31/3/2022 xong trên 50% về việc, 25% về tiền; 05 án hành chính. Ngoài ra, còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác theo dõi thi hành án hành chính; công tác tự kiểm tra và kiểm tra năm; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính kế toán... với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ THADS, HC năm 2022.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: