Sign In

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan THADS tỉnh Nam Định

13/05/2021

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan THADS tỉnh Nam Định

Trước diến biễn phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt trong nước và trên địa bàn tỉnh Nam Định đã ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã ban hành các văn bản: Công văn số 325/CTHADS-VP ngày 04/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 339/CTHADS-VP ngày 10/5/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 

Quán triệt công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế NCOVI, Bluezone cảnh báo nguy cơ; Hạn chế tối đa các sự kiện, tập trung đông người không cần thiết và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định; Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động không đi ra ngoài tỉnh nếu không cần thiết; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân thực hiện; Thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để bảo đảm việc phòng dịch tại cơ quan, đơn vị; Chủ động cập nhật hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch có thể xảy ra…

 
Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biễn của dịch Covid-19, các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh để điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị, các hoạt động kiểm tra, khảo sát tại địa phương cho phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.
 

Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của Chính quyền địa phương.

 

Kịp thời báo cáo về Cục đối với công chức, người lao động thuộc diện tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 để được hướng dẫn, chỉ đạo. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

 

Ngày 12/5/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 85/QĐ-CTHADS về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị đó; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về công tác phòng, chống dịch; kịp thời thông tin, báo cáo liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

 
- Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra.

- Chỉ đạo công tác truyền thông về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh tại Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động trong toàn tỉnh.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: