Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 548TB-CTHADS ngày 19/6/2023:Quyền SDĐ tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 34, tại khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

19/06/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: