Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2020

03/01/2020

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2020
        Sáng ngày 03/01/2020 Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi THA hành chính Quý I năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Tuý Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng các chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí công chức được Thủ Tướng Chính Phủ và Bộ Tư Pháp khen thưởng.
      Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2020 nhằm đánh giá kịp thời khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm; những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
      Tại hội nghị, lãnh đạo Cục THADS đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục mới ban hành cụ thể: Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của  Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê Thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính; Quyết định số 3127/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 của Bộ tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020; Quyết định số 1484/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2019 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan THADS địa phương năm 2020 và công văn số 4349/TCTHADS-TCCB ngày 26/12/2019  của Tổng Cục THADS về việc hướng dẫn giao và sử dụng chỉ tiêu biên chế năm 2020. Kết quả công tác THADS 3 tháng đầu năm 2020 toàn ngành đã thụ lý 3.657 việc (tăng   300 việc  bằng 8,9% so với cùng kỳ năm 2019) với số  tiền 542,9 tỷ đồng (tăng 50 tỷ đồng bằng 10,14% so với cùng kỳ năm 2019). Kết quả đã thi hành xong 869 việc, đạt tỷ lệ 37,72% (tăng 101 việc (13,2%) so với cùng kỳ năm năm 2019) với số tiền 27,6 tỷ đồng đạt tỷ lệ 9,33% (tăng 8,1 tỷ  đồng và tăng 41,5% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2019). Bên cạnh đó các mặt  công tác  khác cũng được triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng quy định và có nhiều tiến bộ.
      Tại hội nghị các đơn vị đã trao đổi thảo luận thẳng thắn về một số vụ việc khó khăn, vướng mắc cũng như phương án giải quyết trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng cuối năm 2020.
      Được sự ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tặng bằng khen.
      Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Phạm Xuân Túy đã phân tích nguyên nhân đối với từng vụ việc cụ thể mà các đơn vị đang vướng mắc trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Các vụ việc khó khăn vướng mắc chủ yếu liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, giao tài sản, các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc tranh chấp dân sự, đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, có giá trị thi hành án lớn liên quan đến tổ chức, tín dụng ngân hàng. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 9 tháng cuối năm. Cục trưởng yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn Chi cục trưởng các chi cục THADS huyện , thành phố thuộc Cục, bám sát chương trình trọng tâm công tác và quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 của Cục THADS tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị. Cụ thể hóa các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tập trung thi hành dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp kéo dài; những vụ án liên quan đến dụng Ngân hàng; Phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài tài cho người trúng đấu giá tài sản đã đấu giá thành; tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị; tập trung chỉ đạo sát sao, đồng bộ các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được năm 2020.
 
 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: