Sign In

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

27/04/2020

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.
        Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Xuân Túy Cục trưởng Cục THADS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục huyện, thành phố thuộc Cục.
       Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 do đồng chí Lại Thế Anh Phó Cục trưởng trình bày.
        Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp lan rộng, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ ngành liên quan và chỉ đạo của Tỉnh ủy UBND tỉnh Ninh Bình về phòng chống dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao nhưng với quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành THADS tỉnh Ninh Bình đã thụ lý 3.910 việc, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riếng) là 1.876 việc, thụ lý mới 2.024 việc, tăng 120 việc (6%) so với cùng kỳ năm 2019. Số việc đã ủy thác: 33 việc. Số việc phải thi hành là 3.877 việc (giảm 247 việc bằng 7% so với cùng kỳ), trong đó: số việc có điều kiện thi hành: 3.217 việc tăng 186 việc (6%) so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 83% so với số việc phải thi hành án. Số việc chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 652 việc (chiếm 17% so với số việc phải thi hành). Đã giải quyết xong: 1.642 việc, tăng 188 việc (13%) so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó, đã thi hành xong hoàn toàn: 1.618 việc đạt tỷ lệ 50% so với số có điều kiện thi hành, tăng 212 việc, bằng 15% so với cùng kỳ) đạt tỷ lệ 51,04% tăng 3,07% về tỷ lệ. Số việc chuyển kỳ sau là: 2.235 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 1.575 việc, giảm 02 việc so với cùng kỳ năm 2019. Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý: 522.606.171.000 đồng, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 415.393.776.000 đồng; số mới thụ lý: 107.212.395.000 đồng, giảm 14.134.365.000 đồng (12%) so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền đã ủy thác: 16.610.777.000 đồng. Số tiền phải thi hành: 505.940.784.000đồng, giảm 38.821.046.000,đ (7%) so với cùng kỳ năm 2019, trong đó số có điều kiện thi hành: 305.488.637.000, giảm 48.250.227.000 đồng (14%) so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 60% so với tổng số tiền phải thi hành án; số tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 197.708.802.000 đồng, chiếm 40% so với tổng số tiền phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong:  68.249.315.000 đồng đạt tỷ lệ 22,34 % tăng 20.402.624.000 đồng (43%)  và 8,84% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền chuyển kỳ sau là: 437.691.496.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 237.239.322.000 đồng, giảm 68.598.851.000 đồng (22%) so với cùng kỳ năm 2019.
        Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những khó khăn vướng mắc của các Chi cục, các Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án. Dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đều cố gắng phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
        Kết luận hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả đạt được bên cạnh đó còn tồn tại nhiều khuyết điểm cả khách quan và chủ quan cần được khắc phục, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2020 cùng với những khó khăn chung của toàn ngành, dịch Covid-19 dự báo sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hành chính 6 tháng cuối năm 2020, Cục trưởng yêu cầu: Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác, quản lý chỉ đạo điều hành bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách. Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS thuộc Cục thường xuyên kiểm soát nắm bắt tiến độ giải quyết an của các Chấp hành viên đặc biệt là những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết; tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện thi hành; động viên khen thưởng đối với Chấp hành viên giải quyết nhanh, hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp có giá trị lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương, đồng thời xử lý nghiêm đối với những Chấp hành viên còn chậm trễ khi còn giải quyết án hoặc vi phạm trình tự, thủ tục khi thi hành án nhất là trong khâu kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá. Thực hiện nghiêm các quy định về thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là các quy định trong các văn bản mới thi hành như Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 và Thông tư số 06/TT-BTP ngày 21/11/2019. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: