Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2020 và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020

03/07/2020

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2020 và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020
       Sáng ngày 3/7/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan, Cục thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2020 và nhiệm vụ công tác Quý IV/2020. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Tuý Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nho Quan.
       Theo báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2020 của Cục THADS tỉnh Ninh Bình: Công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát quyết liệt trên các mặt công tác của toàn ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các Chi Cục, Chấp hành viên tỉnh, công chức thuộc quyền quản lý; tập trung giải quyết ngày các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là những việc có giá trị lớn, gắn trách nhiệm của cá nhân Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan THADS với kết quả thi hành án. Kết quả thi hành án dân sự 9 tháng, tổng số việc đã thụ lý giải quyết: 4.565 việc với số tiền là 583,4 tỷ đồng; đã ủy thác 37 việc với số tiền 43,5 tỷ đồng. Tổng số việc còn phải thi hành: 4.528 việc với số tiền là 539,9 tỷ đồng; trong đó số việc có điều kiện giải quyết là 3.928 việc (chiếm tỷ lệ 86,7%) tăng 17 việc (04%) so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền có điều kiện thi hành án 349,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 64,7%). Đã giải quyết xong 2.333 với số tiền 84,95 tỷ đồng đạt tỷ lệ 59,39% về việc và 24,3% về tiền. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS trên địa bàn vẫn còn những tồn tại hạn chế như: số tiền thụ lý mới tăng so với năm trước, số lượng án chuyển kỳ sau còn cao, một số vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng có số tiền thi hành án lớn, tính chất phức tạp chưa thi hành dứt điểm.
       Hội nghị đã trao đổi thảo luận tìm ra những nguyên nhân tồn tại hạn chế và đưa ra các biện pháp khắc phục những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện việc thi hành án. Trên cơ sở đó xác định được những nhiệm vụ để có các giải pháp tích cực, đột biến hơn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác mà Ngành cấp Ủy địa phương giao trong năm 2020.
       Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy yêu cầu các đơn vị THADS trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cánh đại dịch Covid-19. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích trào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020), 74 năm ngày Truyền thông Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020), Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ 5 trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS trong tỉnh, đặc biệt là đội ngủ cán bộ lãnh đạo, quản lý, củng cố nâng cao nhận thực, trách nhiệm năng lực của Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án, đảm bảo phân loại chính xác, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Yêu cầu Chấp hành viên  đăng ký tài khoản trên cổng thông tin đấu giá tài sản, đăng tải công khai thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản lên công thông tin bán đấu giá tài sản theo quy định. Yêu cầu các đơn vị THA trong toàn tỉnh, Chấp hành viên có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, tín dụng ngân hàng, kinh tế tham nhũng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong năm 2020.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: