Sign In

Ban Chỉ đạo THADS huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp THADS cấp huyện với UBND các xã, thị trấn (08/03/2019)

Thực hiện Công văn số 95/CTHADS-NV ngày 29/01/2019 của Cục THADS tỉnh Ninh Thuận.

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện Thuận Nam với UBND các xã (01/03/2019)

       Thực hiện Công văn số 95/CTHADS-NV ngày 29/01/2019 của Cục THADS tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 302/UBND-TH ngày 21/02/3019 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam.
 

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Thuận công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục THADS huyện Ninh Sơn (22/12/2018)

      Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, chiều ngày 14 tháng 12 năm 2018, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước (04/01/2018)

       Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2018, đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước. 

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải (04/01/2018)

       Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải. 

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020 (05/12/2017)

      Thực hiện Thông báo số 685-TB/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC và Quy chế số 321/2016/ QCLN-CCTHADS-CA-TAND-VKSND (30/11/2017)

      Thực hiện Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 và Quy chế số 321/2016/ QCLN-CCTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 19/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức triển khai công tác năm 2017 (10/01/2017)

      Thực hiện Thông báo số 1066/TB-CTHADS ngày 30/12/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Ngày 09/01/2017 Chi cục THADS thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017. 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang- Tháp Chàm sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (23/11/2016)

       Thực hiện Công văn số 901/CTHADS-VP ngày 10/11/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận về việc sơ kết Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 18/11/2016 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14, đồng thời thực hiện sơ kết Quy chế số 231/2016/QCLN-CCTHA-CA-TAND-VKSND ngày 19/4/2016 về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Thị Minh Bạch, Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục THADS thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (13/10/2016)

      Chiều ngày 13/10/2016, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Cục trưởng đã trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Thị Minh Bạch, Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.
Các tin đã đưa ngày: