Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm công bố Quyết định khen thưởng và trao giấy khen của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cho cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố

02/06/2020

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm công bố Quyết định khen thưởng và trao giấy khen của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cho cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố
Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến tích cực, kết quả hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, có được những kết quả trên là nhờ sự nổ lực, phấn đấu, đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, công chức Chi cục thi hành án dân sự Thành phố; đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố phan Rang-Tháp Chàm, sự phối, kết hợp của UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.
 
Trao giấy khen cho Đ/c Đặng Ngọc Bảo Toàn UBND Phường Kinh Dinh
 
       Trong những năm qua UBND phường Phủ Hà và UBND phường Kinh Dinh luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự và tuyên truyền phổ biến các pháp luật có liên quan; công tác hòa giải cơ sở được nâng cao nên các vụ việc tranh chấp về dân sự, về hôn nhân gia đình và các tranh chấp khác ít phát sinh; nổi bật là công tác phối, kết hợp với cơ quan thi hành án dân sự thành phố và cơ quan thi hành án dân sự tỉnh các huyện khác trên địa bàn tỉnh, qua trên số vụ việc thi hành án dân sự tại UBND phường Phủ Hà và phường Kinh Dinh cơ bản đã được thi hành xong góp phần không nhỏ vào sự ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.
 
Trao giấy khen cho Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Ban Tư pháp phường Phủ Hà

       Để ghi nhận thành tích đó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã có giấy khen cho ông Đặng Ngọc Bảo Toàn, Chủ tịch UBND phường Kinh Dinh và bà Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ Tư pháp phường Phủ Hà. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, với sự có mặt của các đồng chí Bí Thư, Chủ tịch UBND phường. Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã công bố Quyết định và trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thi hành án dân sự.
                                  
Chi cục THADS thành phố Phan Rang- Tháp Chàm
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: