Sign In

CHI CỤC THADS TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC TIÊU HỦY 2.600 BAO THUỐC LÁ

17/01/2022

CHI CỤC THADS TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC TIÊU HỦY 2.600 BAO THUỐC LÁ
           Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức tiêu hủy vật chứng. Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng là Chấp hành viên Hoàng Ngọc Anh, cùng với sự có mặt của các thành viên Hội đồng gồm: Đại diện Công an Thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố và sự tham gia kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Đặc biệt là với sự có mặt của hơn 05 người chứng kiến việc tiêu hủy.
           Sau khi công bố quyết định tiêu hủy vật chứng, Hội đồng tiến hành kiểm đếm và tiêu hủy với số lượng vật chứng như sau:
           - 150 cây thuốc Jet (1.500 gói);
           - 100 cây thuốc SCOOT (1.000 gói);
           - 10 cây thuốc RICHMOND (100 gói).
 

 
           Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành tiêu hủy các vật chứng nêu trên đảm bảo, đúng quy định.
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: