Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

25/03/2020
Ngày 23/3/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Lương Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đại hội đã nghe và thảo luận về báo cáo chính trị của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã nêu được những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, một số hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đã phân tích được các nguyên nhân của hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng tổng hợp một số ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp trên.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng cục THADS cho biết với tính chất là đơn vị tham mưu quản lý công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, Vụ Tổ chức cán bộ đã được lựa chọn tổ chức đại hội điểm trong số các chi bộ thuộc Tổng cục. Trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa Cấp uỷ với lãnh đạo đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Vụ trưởng Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư; Phó Vụ trưởng Phạm Thành Trung, Phó Bí thư; đồng chí Phạm Thị Mai, Chi uỷ viên./.
 
Vụ Tổ chức cán bộ