Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 02/2020

14/02/2020
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 07/02/2020 Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 02/2020 với nội dung: Thảo luận một số quy định mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Tham gia buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Q. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các đồng chí đảng viên, công chức Vụ Tổ chức cán bộ.

Trong thời gian gần đây, công tác cán bộ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhiều văn bản triển khai về công tác tổ chức cán bộ đã được ban hành: Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền… đã đặt ra nhiều nhiệm vụ cho công tác tổ chức cán bộ.
Để thực hiện các văn bản nêu trên, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để trao đổi, thảo luận việc áp dụng những quy định của pháp luật vào công việc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nội dung chuyên đề tập trung vào thảo luận một số quy định mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến Quy trình bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự.
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên, quần chúng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sôi nổi phát biểu ý kiến về chủ đề được nêu, góp ý để hoàn thiện chuyên đề. Trong đó, các ý kiến đều gắn với công việc trực tiếp mà các đồng chí đảng viên, quần chúng đang thực hiện trong đơn vị.
Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã tổng hợp một số nội dung liên quan đến Quy trình bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, đề nghị các đồng chí đảng viên, quần chúng trong đơn vị tiếp tục nghiên cứu và đề xuất ý kiến đối với những vấn đề còn vướng mắc.
Buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, ý nghĩa đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi, thảo luận sôi nổi; qua đó, giúp các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ có định hướng giải quyết công việc, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng và nhà nước trong thời gian tới.
Mai Thị Minh Thu - Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ