Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự họp ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

28/02/2020
Sáng ngày 26/02/2020, tại phòng 402 nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức họp định kỳ tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số nội dung Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục đã tập trung thảo luận làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới trong công tác nhân sự và các nhiệm vụ, giải pháp nội dung cơ bản trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội
Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp và Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác xây dựng đảng, xem xét cho ý kiến chuyển đảng chính thức đối với 02 đảng viên dự bị, cho ý kiến đối với 02 quần chúng ưu tú để đề nghị Đảng ủy Bộ xem xét kết nạp, thảo luận cho ý kiến về 03 quần chúng để các chi bộ thực hiện quy trình xét kết nạp.
Trong tháng 3/2020, Đảng ủy Tổng cục tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Cũng trong buổi họp này, Thay mặt Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy đã phát biểu cảm ơn những đóng góp của đồng chí Lê Thị Kim Dung Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Bí Thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp về công tác đảng trong nhiệm kỳ vừa qua và đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký quyết định cho nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/03/2020 theo quy định.
Văn phòng Đảng ủy Tổng cục