Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

24/03/2020
Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 12/02/2020 và Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Tổng cục Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng cục THADS, sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Văn phòng Tổng cục đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Hoàng Liên Sơn, Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch – tài chính; đồng chí Phạm Thị Mai, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể 22 đảng viên của Chi bộ (20 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị).
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến các văn kiện của Đại hội gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2022 và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu tại Báo cáo chính trị; đồng thời tiếp thu các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo ý kiến đóng góp của các đảng viên tại Đại hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Văn phòng xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tạo động lực mới cho sự nghiệp xây dựng hệ thống THADS vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Quốc hội giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2. Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội; xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; kiên quyết, kiên trì thực hiện thường xuyên, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương.
3. Tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Các đại biểu cũng đã tích cực tham gia thảo luận, góp ý đối với dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại Đại hội, công tác kiện toàn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 cũng đã được thực hiện theo quy trình. Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt gồm 03 đồng chí sau:
1. Đồng chí Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ;
2. Đồng chí Vương Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng, đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ;
3. Đồng chí Phạm Thị Thu Trang, Bí thư Chi đoàn Văn phòng là Chi ủy viên. 
Đại hội đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy nhiệm kỳ mới trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ, hoàn thiện các văn kiện Đại hội; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ của Chi bộ hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đã đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ; tiếp tục tin tưởng Chi ủy mới được bầu ra tại Đại hội sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ qua đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2020-2022.
Chi bộ Văn phòng Tổng cục