Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội

14/02/2023
Thực hiện Điều 10 Quy chế làm việc của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), sáng ngày 13/02/2023, Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục THADS và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ và đại diện BCH Công đoàn và Đoàn cơ sở Tổng cục THADS.
 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục THADS và đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Bí thư Đoàn Tổng cục THADS đã báo cáo kết quả công tác công đoàn và thanh niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng Đảng ủy báo cáo việc thực hiện Quy chế làm việc, phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục. Theo đó, năm 2022, các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. BCH Công đoàn Tổng cục thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho công chức, người lao động; công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, quy chế dân chủ; đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đoàn cơ sở Tổng cục tích cực triển khai các phong trào thanh niên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng bước gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục tuân thủ nghiêm quy chế, duy trì lề lối làm việc, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
 
Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Nguyễn Quang Thái ghi nhận nỗ lực của BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng cục trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo thành viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tham gia tích cực các phong trào hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng với thành tích cao.
 
Về công tác năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục cơ bản nhất trí với dự kiến kế hoạch, đề xuất của các tổ chức chính trị - xã hội; bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động để đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan và bối cảnh công tác.
 
Theo đó, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng công tác, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên; thực hiện tốt việc giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2022, quy chế dân chủ tại cơ quan Tổng cục; cùng với cả hệ thống chính trị tham gia triển khai thực hiện tích cực các chỉ đạo, các nhiệm vụ phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
 
Công đoàn Tổng cục bám sát Kế hoạch của Công đoàn Bộ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội Công đoàn Tổng cục THADS; tích cực tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI và Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn các Tổ Công đoàn tổ chức Hội nghị trước ngày 15/3; bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2023-2028 trước ngày 15/5.
 
Đoàn Thanh niên Tổng cục phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động các phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần tạo sự chuyển biến, đột phá trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tham mưu tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại của Tổng Cục trưởng với công chức trẻ tại cơ quan Tổng cục và cơ quan THADS địa phương. Tổ chức các hoạt động phát huy thế mạnh của thanh niên như viết tin, bài nghiên cứu; tổ chức sinh hoạt chuyên đề trao đổi, thảo luận về các chủ đề nghiệp vụ; khuyến khích học ngoại ngữ, rèn luyện các kỹ năng mềm v.v. Kết quả hoạt động đoàn của Chi đoàn, đoàn viên sẽ là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên, công chức là đoàn viên cuối năm.