Điểm tin báo chí về THADS tháng 11 năm 2022

02/12/2022


Ngày 01/11/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: TP. Thủ Đức: Cưỡng chế giao trả nhà đất cho người được thi hành án: https://baophapluat.vn/tp-thu-duc-cuong-che-giao-tra-nha-dat-cho-nguoi-duoc-thi-hanh-an-post457035.html

Ngày 01/11/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Đà Nẵng bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố: https://baophapluat.vn/da-nang-bo-nhiem-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-post457077.html

Ngày 01/11/2022, báo plo.vn có đưa tin, bài: Đà Nẵng có Phó cục trưởng Cục THADS mới: https://plo.vn/da-nang-co-pho-cuc-truong-cuc-thads-moi-post705905.html

Ngày 01/11/2022, Báo Tây Ninh có đưa tin, bài: Ban Pháp chế HĐND huyện Bến Cầu: Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện: https://baotayninh.vn/ban-pha-p-che-hdnd-huye-n-be-n-ca-u-gia-m-sa-t-cong-ta-c-thi-ha-nh-a-n-dan-su-tren-di-a-ba-n-huye-n-a151087.html

Ngày 01/11/2022, Báo An Giang có đưa tin bài: Trả lời phản ánh của ông Huỳnh Hữu Châu: https://baoangiang.com.vn/tra-loi-phan-anh-cua-ong-huynh-huu-chau-a346698.html

Ngày 02/11/2022, Báo Đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: Hạn chế nguy cơ bồi thường Nhà nước trong thi hành án dân sự: https://daibieunhandan.vn/giai-dap-phap-luat/han-che-nguy-co-boi-thuong-nha-nuoc-trong-thi-hanh-an-dan-su-i305561/

Ngày 02/11/2022, Báo Quảng Nam có đưa tin, bài: Ông Trần Ngọc Thuận giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/ong-tran-ngoc-thuan-giu-chuc-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-dong-giang-134286.html

Ngày 02/11/2022, Báo công an nhân dân có đưa tin, bài: Vì sao chậm trễ thi hành nhiều bản án có hiệu lực tại huyện Hòa Vang?: https://cadn.com.vn/vi-sao-cham-tre-thi-hanh-nhieu-ban-an-co-hieu-luc-tai-huyen-hoa-vang-post268962.html

Ngày 03/11/2022, Truyền hình Nghệ An có đưa tin bài: Cục thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An tổng kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành: https://truyenhinhnghean.vn/phap-luat/202211/cuc-thi-hanh-an-dan-su-va-ngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-nghe-an-tong-ket-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-aae54c6/

Ngày 03/11/2022, youtube có đưa tin, bài: Cưỡng chế thi hành án đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật: https://www.youtube.com/watch?v=T5oPOIr05jM

Ngày 03/11/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tinh-ha-nam-hoan-thanh-vuot-muc-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2022-post457228.html

Ngày 04/11/2022, Báo Thanh Niên có đưa tin, bài: TP.HCM thu hồi trên 14.000 tỉ đồng tài sản thất thoát án tham nhũng, kinh tế: https://thanhnien.vn/tphcm-thu-hoi-tren-14000-ti-dong-tai-san-that-thoat-an-tham-nhung-kinh-te-post1517756.html

Ngày 04/11/2022, Báo Công an nhân dân có đưa tin, bài: TP Hồ Chí Minh thu hồi hơn 14.000 tỷ đồng tài sản thất thoát từ án tham nhũng, kinh tế: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tp-ho-chi-minh-thu-hoi-hon-14-000-ty-dong-tai-san-that-thoat-tu-an-tham-nhung-kinh-te-i673172/

Ngày 04/11/2022, youtube có đưa tin bài: Thanh Hóa: Cần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự: https://www.youtube.com/watch?v=cW-BUDdR_Sc

Ngày 04/11/2022, youtube có đưa tin, bài: Cần một cú hích cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa | PTTH Thanh Hóa: https://www.youtube.com/watch?v=16jyDaE1OPI

Ngày 04/11/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Sơn La: Thực hiện tốt phương châm “5 rõ”: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-son-la-thuc-hien-tot-phuong-cham-5-ro-post457345.html

04/11/2022, Đài truyền hình Long An có đưa tin, bài: Bến Lức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022: https://la34.com.vn/ben-luc-tong-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-102086.html

Ngày 06/11/2022, Truyền hình Quốc hội có đưa tin, bài: Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thi hành án dân sự về tài sản gắn liền với đất hết hạn thầu 6 năm: https://www.quochoitv.vn/vinh-phuc-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-ve-tai-san-gan-lien-voi-dat-het-han-thau-6-nam

Ngày 06/11/2022, youtbe có đưa tin, bài: Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thi hành án dân sự về tài sản gắn liền với đất hết hạn thầu 6 năm: https://www.youtube.com/watch?v=DvH752X8pHY

Ngày 06/11/2022, Báo hôm nay có đưa tin, bài: Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thi hành án dân sự về tài sản gắn liền với đất hết hạn thầu 6 năm: https://www.baohomnay.com/Phap-luat/Vinh-Phuc-Cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-ve-tai-san-gan-lien-voi-dat-het-han-thau-6-nam-3729570.html

Ngày 07/11/2022, Báo Bảo vệ Pháp luật có đưa tin, bài: Đưa pháp luật về thi hành án dân sự đến gần với người dân: https://baophapluat.vn/dua-phap-luat-ve-thi-hanh-an-dan-su-den-gan-voi-nguoi-dan-post457548.html

Ngày 06/11/2022, Báo an ninh hải phòng có đưa tin, bài: Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp: Phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự: http://anhp.vn/phong-canh-sat-thi-hanh-an-hinh-su--ho-tro-tu-phap-phoi-hop-to-chuc-thanh-cong-cac-vu-viec-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-d50530.html

Ngày 06/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Sơn La: Thực hiện tốt phương châm “5 rõ”: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-son-la-thuc-hien-tot-phuong-cham-5-ro-post457345.html

Ngày 03/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thi hành án dân sự năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình: https://baophapluat.vn/khai-mac-lop-boi-duong-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-tai-tinh-hoa-binh-post457346.html

Ngày 03/11/2022, báo pháp luạt vn có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tinh-ha-nam-hoan-thanh-vuot-muc-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2022-post457228.html

Ngày 02/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Bước phát triển vượt bậc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa: https://baophapluat.vn/buoc-phat-trien-vuot-bac-cua-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thanh-hoa-post457153.html

Ngày 06/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Đưa pháp luật về thi hành án dân sự đến gần với người dân: https://baophapluat.vn/dua-phap-luat-ve-thi-hanh-an-dan-su-den-gan-voi-nguoi-dan-post457548.html

Ngày 08/11/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự Hưng Yên thu hồi gần 22 tỷ đồng thất thoát trong tham nhũng, kinh tế: https://baophapluat.vn/nam-2022-cuc-thi-hanh-an-dan-su-hung-yen-thu-hoi-gan-22-ty-dong-that-thoat-trong-tham-nhung-kinh-te-post457450.html

Ngày 08/11/2022, Báo Thanh Niên có đưa tin, bài: TP.HCM: 8 đại án tham nhũng, kinh tế đã hoàn tất thi hành án: https://thanhnien.vn/tphcm-8-dai-an-tham-nhung-kinh-te-da-hoan-tat-thi-hanh-an-post1519042.html

Ngày 08/11/2022, Báo Lao Động có đưa tin, bài: Thi hành án hình sự tham nhũng, kinh tế tăng 290% về tiền: https://laodong.vn/thoi-su/thi-hanh-an-hinh-su-tham-nhung-kinh-te-tang-290-ve-tien-1114064.ldo

Ngày 08/11/2022, Báo Chính Phủ có đưa tin, bài: Thu hồi gần 16 nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng: https://baochinhphu.vn/thu-hoi-gan-16-nghin-ty-dong-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-10222110811324139.htm

Ngày 08/11/2022, Báo điện tử Đảng Cộng sản có đưa tin, bài: Thi hành án tham nhũng, kinh tế tăng gấp 3 về tiền: https://dangcongsan.vn/phap-luat/thi-hanh-an-tham-nhung-kinh-te-tang-gap-3-ve-tien-623880.html

Ngày 08/11/2022, Báo Diễn đàn doanh nghiệp có đưa tin, bài: Còn nhiều “vướng mắc” trong… thi hành án dân sự: https://diendandoanhnghiep.vn/con-nhieu-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-233820.html

Ngày 09/11/2022, Báo Người lao động có đưa tin, bài: Vụ thi hành án tùy tiện, dân khổ sở đi kiện: Thương lượng không thành: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-thi-hanh-an-tuy-tien-dan-kho-so-di-kien-thuong-luong-khong-thanh-20221109140011754.htm

Ngày 13/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc Phát huy tinh thần vượt khó, Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu: https://baophapluat.vn/tp-phuc-yen-vinh-phuc-phat-huy-tinh-than-vuot-kho-thi-hanh-an-dan-su-vuot-chi-tieu-post458390.html

Ngày 13/11/2022, báo cafef.vn có đưa tin, bài: Tiếp tục kê biên tòa lâu đài của đại gia Phát 'dầu'để thi hành án: https://cafef.vn/tiep-tuc-ke-bien-toa-lau-dai-cua-dai-gia-phat-dau-de-thi-hanh-an-20221113192016441.chn

Ngày 10/11/2022, Báo Công an nhân dân có đưa tin, bài: Khởi tố vụ án hình sự tại Chi Cục Thi hành án dân sự Đà Lạt: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-vu-an-hinh-su-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-da-lat-i673784/

Ngày 11/11/2022, Báo CA TPHCM có đưa tin, bài: An Giang: Một kiểu thi hành án “kỳ lạ”: https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/an-giang-mot-kieu-thi-hanh-an-ky-la_139663.html

Ngày 11/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Hưng Yên thu hồi gần 22 tỷ đồng thất thoát: https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/cuc-thi-hanh-an-dan-su-hung-yen-thu-hoi-gan-22-ty-dong-that-thoat-d186349.html

Ngày 11/11/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Nỗi lòng của Thi hành án dân sự: Pháp lý tài sản không rõ ràng: https://tuoitre.vn/noi-long-cua-thi-hanh-an-dan-su-phap-ly-tai-san-khong-ro-rang-20221111202933972.htm

Ngày 12/11/2022, Báo Đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: Hệ thống thi hành án dân sự: Việc nhiều, biên chế giảm: https://daibieunhandan.vn/giai-dap-phap-luat/he-thong-thi-hanh-an-dan-su-viec-nhieu-bien-che-giam-i306915/

Ngày 13/11/2022, Báo Hà Nội Mới có đưa tin, bài: Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án đạt chất lượng cao: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1043680/cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-dat-chat-luong-cao

Ngày 14/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Phát huy tinh thần vượt khó, Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu: https://baophapluat.vn/tp-phuc-yen-vinh-phuc-phat-huy-tinh-than-vuot-kho-thi-hanh-an-dan-su-vuot-chi-tieu-post458390.html

Ngày 15/11/2022, Báo Quảng Nam có đưa tin, bài: Bổ nhiệm ông Mai Văn Sang giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/bo-nhiem-ong-mai-van-sang-giu-chuc-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quang-nam-134776.html

Ngày 15/11/2022, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Vụ án Phát ‘dầu’ Hải Phòng: Còn hơn 72 tỷ đồng chưa thi hành án: https://baochinhphu.vn/print/vu-an-phat-dau-hai-phong-con-hon-72-ty-dong-chua-thi-hanh-an-102221115160329539.htm

Ngày 15/11/2022, Báo vnexpress.net có đưa tin, bài: Cưỡng chế spa ở TP HCM trả mặt bằng cho chủ đất: https://vnexpress.net/cuong-che-spa-o-tp-hcm-tra-mat-bang-cho-chu-dat-4536230.html

Ngày 15/11/2022, Báo tin tức có đưa tin, bài: Từ năm 2013 tới nay đã thu hồi được hơn 60.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng: https://baotintuc.vn/thoi-su/tu-nam-2013-toi-nay-da-thu-hoi-duoc-hon-60000-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-20221115180323926.htm

Ngày 15/11/2022, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Hé lộ thêm nhiều tình tiết bất thường trong thi hành án?: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/he-lo-them-nhieu-tinh-tiet-bat-thuong-trong-thi-hanh-an-204287.html

Ngày 15/11/2022, Báo Lao động có đưa tin, bài: Có dấu hiệu Thi hành án thông đồng, dàn xếp đấu giá tài sản tại Đà Lạt: https://laodong.vn/phap-luat/co-dau-hieu-thi-hanh-an-thong-dong-dan-xep-dau-gia-tai-san-tai-da-lat-1116017.ldo

Ngày 15/11/2022, Báo công an thành phố HCM có đưa tin, bài: Huyện Củ Chi: Chi cục THADS ngang nhiên bán rẻ đất của đương sự: https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/chi-cuc-thads-ngang-nhien-ban-re-dat-cua-duong-su_139831.html


Ngày 15/11/2022, Báo Đồng Tháp có đưa tin, bài: Tăng cường phối hợp giải quyết tốt các vụ việc thi hành án kéo dài, tồn đọng: https://baodongthap.vn/phap-luat/tang-cuong-phoi-hop-giai-quyet-tot-cac-vu-viec-thi-hanh-an-keo-dai-ton-dong-109619.aspx

Ngày 15/11/2022, Báo Pháp luật Plus có đưa tin, bài: TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Phát huy tinh thần vượt khó, Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu: https://www.phapluatplus.vn/news/186594.amp

Ngày 16/11/2022, Báo Bình Thuận có đưa tin, bài: Nỗi niềm của chấp hành viên thi hành án dân sự: https://baobinhthuan.com.vn/noi-niem-cua-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-dan-su-103594.html

Ngày 16/11/2022, Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương có đưa tin, bài: Giám sát công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh: https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2022/11/360-giam-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-tin

Ngày 16/11/2022, Báo Vietnamnet có đưa tin, bài: Điều tra dấu hiệu vi phạm trong thi hành án lô đất ‘vàng’ ở Đà Lạt: https://vietnamnet.vn/dieu-tra-dau-hieu-vi-pham-trong-thi-hanh-an-lo-dat-vang-o-da-lat-2080949.html

Ngày 16/11/2022, Báo Lao Động có đưa tin, bài: Vụ dấu hiệu thông đồng thi hành án ở Đà Lạt: Vẫn chờ kết quả điều tra: https://laodong.vn/bat-dong-san/vu-dau-hieu-thong-dong-thi-hanh-an-o-da-lat-van-cho-ket-qua-dieu-tra-1117036.ldo

Ngày 17/11/2022, zingnew.vn có đưa tin, bài: Mánh khóe trong thi hành án của cán bộ ở Đà Lạt: https://zingnews.vn/manh-khoe-trong-thi-hanh-an-cua-can-bo-o-da-lat-post1376063.html

Ngày 17/11/2022, Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk có đưa tin, bài: https://daklak.gov.vn/-/tang-cuong-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh

Ngày 17/11/2022, Báo Khánh Hòa có đưa tin, bài: Bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2022: https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202211/tai-khanh-hoa-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-boi-duong-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-8269437/

Ngày 18/11/2022, Báo Chính Phủ có đưa tin, bài: Vụ án Phát ‘dầu’ Hải Phòng: Còn hơn 72 tỷ đồng chưa thi hành án: https://baochinhphu.vn/vu-an-phat-dau-hai-phong-con-hon-72-ty-dong-chua-thi-hanh-an-102221115160329539.htm

Ngày 18/11/2022, daklak.gov.vn có đưa tin, bài: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: https://daklak.gov.vn/chi-tiet-tin/-/asset_publisher/TqHb5v0CaLB0/content/tang-cuong-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh/pop_up?_101_INSTANCE_TqHb5v0CaLB0_viewMode=print

Ngày 18/11/2022, Tạp chí Tòa án có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam thi hành hơn 10 nghìn việc, với số tiền hơn 4.879 tỷ đồng trong năm 2022: https://tapchitoaan.vn/quang%C2%A0nam%C2%A0cuc%C2%A0thi%C2%A0hanh%C2%A0an%C2%A0dan%C2%A0su%C2%A0tinh%C2%A0thi%C2%A0hanh%C2%A0hon%C2%A010%C2%A0nghin%C2%A0viec%C2%A0voi%C2%A0sotien%C2%A0hon%C2%A04.879%C2%A0ty%C2%A0dong%C2%A0trong-nam-20227526.html

Ngày 19/11/2022, Báo Thanh Hóa có đưa tin, bài: Thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023: https://baothanhhoa.vn/thoi-su/thuc-hien-tot-chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-trong-linh-vuc-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-nam-2023/173156.htm

Ngày 19/11/2022, Báo Công an nhân dân có đưa tin, bài: Đà Lạt: Dấu hiệu sai phạm tại Chi Cục thi hành án dân sự: https://cand.com.vn/Ho-so-Interpol/da-lat-dau-hieu-sai-pham-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-i674717/

Ngày 21/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023: https://baophapluat.vn/tong-ket-hoat-dong-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thanh-hoa-nam-2022-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2023-post459227.html

Ngày 21/11/2022, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: https://baochinhphu.vn/che-do-bao-cao-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-thi-hanh-an-hanh-chinh-10222111513584078.htm

Ngày 21/11/2022, Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có đưa tin, bài: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: https://thainguyen.dcs.vn/xay-dung-dang/nghien-cuu-trao-doi-24/tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-cac-giai-phap-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-tren-dia-ban-tinh-thai-nguyen-422.html

Ngày 21/11/2022, Báo pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/tiep-tuc-nghien-cuu-de-xuat-sua-doi-bo-sung-phap-luat-thi-hanh-an-dan-su-post459157.html

Ngày 22/11/2022, Báo Sóc Trăng có đưa tin, bài: Cần xử lý nghiêm hành vi bao chiếm lại đất sau khi cưỡng chế: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/can-xu-ly-nghiem-hanh-vi-bao-chiem-lai-dat-sau-khi-cuong-che-61462.html

Ngày 22/11/2022, Báo Bắc Gíang có đưa tin, bài: Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: http://m.baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/394803/tang-cuong-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh.html

Ngày 22/11/2022, Báo Nghệ An có đưa tin, bài: Tập trung giải quyết án tín dụng ngân hàng, án phức tạp kéo dài: https://baonghean.vn/tap-trung-giai-quyet-an-tin-dung-ngan-hang-an-phuc-tap-keo-dai-post261862.html

Ngày 22/11/2022, Báo Dân Việt có đưa tin, bài: Chi cục THADS TP.Đà Lạt vi phạm quy định pháp luật, người dân chịu thiệt chưa được đền bù: https://danviet.vn/chi-cuc-thads-tpda-lat-vi-pham-quy-dinh-phap-luat-20221121205717999.htm

Ngày 23/11/2022, Truyền hình Thanh Hóa có đưa tin, bài: Phiên giải trình về công tác thi hành án - một lựa chọn đúng và trúng: https://truyenhinhthanhhoa.vn/phien-giai-trinh-ve-cong-tac-thi-hanh-an-mot-lua-chon-dung-va-trung-180221123101157882.htm

Ngày 24/11/2022, Truyền hình Thanh Hóa có đưa tin, bài: Công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá: https://truyenhinhthanhhoa.vn/cong-bo-quyet-dinh-tiep-nhan-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thanh-hoa-1808379931.htm

Ngày 25/11/2022, Báo thị trường tài chính tiền tệ có đưa tin, bài: Tháo gỡ vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm thông qua thi hành án dân sự: https://thitruongtaichinhtiente.vn/thao-go-vuong-mac-nham-nang-cao-hieu-qua-xu-ly-tai-san-bao-dam-thong-qua-thi-hanh-an-dan-su-43350.html

Ngày 25/11/2022, Báo Điện tử Đảng cộng sản có đưa tin, bài: Gỡ khó trong việc xử lý tài sản bảo đảm qua công tác thi hành án: https://dangcongsan.vn/kinh-te/go-kho-trong-viec-xu-ly-tai-san-bao-dam-qua-cong-tac-thi-hanh-an-625731.html

Ngày 25/11/2022, Báo Quảng Nam có đưa tin, bài: Cưỡng chế thi hành án khu đất bà Nguyễn Thị Hường: https://baoquangnam.vn/tin-an-ninh-trat-tu/cuong-che-thi-hanh-an-khu-dat-ba-nguyen-thi-huong-135294.html

Ngày 25/11/2022, Báo Sóc Trăng có đưa tin, bài: Lắng nghe, tìm hiểu để thực hiện thi hành án hợp tình, hợp lý: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/lang-nghe-tim-hieu-de-thuc-hien-thi-hanh-an-hop-tinh-hop-ly-61778.html

Ngày 26/11/2022, Cổng TTĐT tỉnh Kom Tum có đưa tin, bài: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:  https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/44063/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022-khoi-co-quan-Tu-phap-cac-tinh-Nam-Trung-Bo-va-Tay-Nguyen.html

Ngày 28/11/2022, Báo Pháp luật có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án dân sự Kim Động, Hưng Yên: Nhiều năm thi hành vượt chỉ tiêu: https://baophapluat.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-kim-dong-hung-yen-nhieu-nam-thi-hanh-vuot-chi-tieu-post459836.html

Ngày 28/11/2022, Báo Lao động có đưa tin, bài: Xử lý tài sản bảo đảm ngân hàng gặp nhiều khó khăn: https://laodong.vn/kinh-doanh/xu-ly-tai-san-bao-dam-ngan-hang-gap-nhieu-kho-khan-1121357.ldo

Ngày 28/11/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Khổ sở vì lối đi chung duy nhất bị bít kín: https://plo.vn/kho-so-vi-loi-di-chung-duy-nhat-bi-bit-kin-post709702.html

Ngày 28/11/2022, Báo Hậu Giang có đưa tin, bài: Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp của liên ngành tư pháp:  https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/so-ket-3-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-cua-lien-nganh-tu-phap-117107.html

Ngày 29/11/2022, Báo Sơn La có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/nang-cao-hieu-qua-thi-hanh-an-dan-su-mDRlCWF4R.html

Ngày 29/11/2022, Báo doanh nghiệp cuộc sống có đưa tin, bài: Khẩn trương gỡ vướng việc xử lý tài sản bảo đảm qua công tác thi hành án: https://doanhnghiepcuocsong.vn/khan-truong-go-vuong-viec-xu-ly-tai-san-bao-dam-qua-cong-tac-thi-hanh-an-a99200.html

Ngày 30/11/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Vụ 'chây ì thi hành án': Cục Thi hành án yêu cầu TP Thủ Đức báo cáo: https://tuoitre.vn/vu-chay-i-thi-hanh-an-cuc-thi-hanh-an-yeu-cau-tp-thu-duc-bao-cao-20221130075644585.htm

Ngày 30/11/2022, Báo Quảng Ninh có đưa tin, bài: Ban Pháp chế làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://baoquangninh.com.vn/ban-phap-che-lam-viec-voi-toa-an-nhan-dan-tinh-va-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-3215472.html

Ngày 30/11/2022, youtube có đưa tin, bài: Tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự: https://www.youtube.com/watch?v=s4ikMIqJdN0