Điểm tin báo chí về THADS tháng 3 năm 2022

03/04/2022


Ngày 01/03/2022
Báo Thông tấn xã Việt nam
Đăng bài: Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3
https://baotintuc.vn/thoi-su/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-cua-9-luat-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-13-20220301122441405.htm
Ngày 01/03/2022
Báo Plo.vn
Đăng bài: Không giao con sau ly hôn, bị đềnghị xử hình sự
https://plo.vn/ban-doc/khong-giao-con-sau-ly-hon-bi-de-nghi-xu-hinh-su-1046075.html
Ngày 01/03/2022
Báo Thanh tra
Đăng bài: Vì sao Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam kêu cứu?
https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/vi-sao-tong-cong-ty-co-phan-xay-dung-dien-viet-nam-keu-cuu-194531.html
Ngày 02/03/2022
Báo Công an TPHCM
Đăng bài: Khách hàng mòn mỏi đi đòi tiền thắng kiện Công ty BĐS Tường Phong
https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/cong-ty-tuong-phong-do-no-khach-hang-mon-moi-di-doi-tien_127666.html
Ngày 02/03/2022
Báo Xã Luận
Đăng bài: Tuyên Quang: Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Cục
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3411272
Ngày 02/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Chi cục THADS huyện Đô Lương tiếp thu, chấn chỉnh theo kiến nghị của VKS
https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/chi-cuc-thads-huyen-do-luong-tiep-thu-chan-chinh-theo-kien-nghi-cua-vks-119273.html
Ngày 03/03/2022
Báo Tài chính
Đăng bài: "Tài sản đen" tẩu tán ra nước ngoài: Vì sao khó thu hồi?
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/tai-san-den-tau-tan-ra-nuoc-ngoai-vi-sao-kho-thu-hoi-345928.html
Ngày 03/03/2022
Báo Sài gòn giải phóng
Đăng bài: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
https://www.sggp.org.vn/giam-sat-viec-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-797260.html
Ngày 03/03/2022
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: Có đơn thư Chủ tịch nước đã trả lời nhưng người dân vẫn khiếu nại
https://plo.vn/thoi-su/co-don-thu-chu-tich-nuoc-da-tra-loi-nhung-nguoi-dan-van-khieu-nai-1046395.html
Ngày 03/03/2022
Báo Đấu thầu
Đăng bài: Lào Cai: Đấu giá Sten đồng thành phẩm và tinh quặng đồng,giá khởi điểm hơn 140 tỷ đồng
https://baodauthau.vn/lao-cai-dau-gia-sten-dong-thanh-pham-va-tinh-quang-dong-gia-khoi-diem-hon-140-ty-dong-post120406.html
Ngày 07/03/2022
Báo Công an TPHCM
Đăng bài: Bình Dương: Khách hàng của dự án Roxana Plaza... đứng ngồi không yên!
https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/du-an-roxana-plaza-nguy-co-bi-phat-mai-de-thi-hanh-an_127798.html
Ngày 07/03/2022
Báo Pháp luật đời sống
Đăng bài: Cần bổ sung quy định về ủy thác xử lý tài sản trong thi hành án dân sự
https://www.doisongphapluat.com/can-bo-sung-quy-dinh-ve-uy-thac-xu-ly-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-a529964.html
Ngày 06/03/2022
Báo Dân việt
Đăng bài: Hà Nội: Thi hành án về tiền đạt tỷ lệ rất thấp ở nhiều quận, huyện
https://danviet.vn/ha-noi-thi-hanh-an-ve-tien-dat-ty-le-rat-thap-o-nhieu-quan-huyen-20220306213605831.htm
Ngày 05/03/2022
Báo Vĩnh long
Đăng bài: Khi có ý kiến chỉ đạo sẽ tổ chức thi hành án vụ việc của bà Đẹp
http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/phan-hoi/202203/khi-co-y-kien-chi-dao-se-to-chuc-thi-hanh-an-vu-viec-cua-ba-dep-3105775/#.YiVwrpYSmM8
Ngày 04/03/2022
Báo Kiểm sát
Đăng bài: Kỹ năng kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế
https://kiemsat.vn/ky-nang-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-ve-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-ve-tham-nhung-kinh-te-63180.html
Ngày 05/03/2022
Báo Pháp luật TPHCM
Đăng bài: Dài cổ chờ thi hành án thu hồi tiền từ ngân hàng
https://plo.vn/phap-luat/dai-co-cho-thi-hanh-an-thu-hoi-tien-tu-ngan-hang-1046696.html
Ngày 07/03/2022
Báo VTC new
Đăng bài: Chờ dài cổ không thấy sổ đỏ, người mua đất của Bách Đạt An tụ tập đòi lại tiền
https://vtc.vn/cho-dai-co-khong-thay-so-do-nguoi-mua-dat-cua-bach-dat-an-tu-tap-doi-lai-tien-ar664639.html
Ngày 07/03/2022
Báo pháp luật
Đăng bài: Chuẩn bị Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III
https://baophapluat.vn/chuan-bi-dai-hoi-doan-co-so-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-lan-thu-iii-post436647.html
Ngày 07/03/2022
Báo pháp luật
Đăng bài: Cần Thơ: Kiên quyết tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện
https://baophapluat.vn/can-tho-kien-quyet-to-chuc-thi-hanh-nhung-vu-viec-co-dieu-kien-post436646.html
Ngày 07/03/2022
Báo Pháp luật
Đăng bài: Chuẩn bị Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III
https://baophapluat.vn/chuan-bi-dai-hoi-doan-co-so-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-lan-thu-iii-post436647.html
Ngày 08/03/2022
Báo Điện tử Xây dựng
Đăng bài: Đà Nẵng: Gần 10 năm không thi hành án được, thiếu quyết liệt hay thiếu năng lực?
https://baoxaydung.com.vn/da-nang-gan-10-nam-khong-thi-hanh-an-duoc-thieu-quyet-liet-hay-thieu-nang-luc-327847.html
Ngày 09/03/2022
Cổng thông tin Đà nẵng
Đăng bài: Tiếp tục phát huy, tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=47681&_c=100000150,3,9
Ngày 08/03/2022
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 8/3
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-8-3-post436934.html
Ngày 08/03/2022
Báo pháp luật Việt nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Bắc Ninh giải quyết hơn 6.000 việc trong một năm
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-bac-ninh-giai-quyet-hon-6-000-viec-trong-mot-nam-post436765.html
Ngày 09/03/2022
Báo Pháp luạt VN
Đăng bài: Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc:Kích hoạt phương án có nhiều F0
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-vinh-phuc-kich-hoat-phuong-an-co-nhieu-f0-post437025.html
Ngày 09/03/2022
Báo Tài chính tiền tệ
Đăng bài: Đề xuất kéo dài Nghị quyết 42 và tiến tới xây dựng Luật về xử lý nợ xấu
https://thitruongtaichinhtiente.vn/de-xuat-keo-dai-nghi-quyet-42-va-tien-toi-xay-dung-luat-ve-xu-ly-no-xau-39633.html
Ngày 11/03/2022
Báo Đồng Nai
Đăng bài: Các thành viên tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành Thi hành án dân sự
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202203/cac-thanh-vien-tich-cuc-phoi-hop-ho-tro-nganh-thi-hanh-an-dan-su-3106604/
Ngày 11/03/2022
Báo Nghệ an
Đăng bài: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
https://baonghean.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-giam-sat-viec-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-303607.html
Ngày 11/03/2022
Báo Lao động
Đăng bài: Đà Nẵng: 186 người lao động đòi được lương bị nợ nhờ Công đoàn
https://laodong.vn/ldld-da-nang/da-nang-186-nguoi-lao-dong-doi-duoc-luong-bi-no-nho-cong-doan-1022231.ldo
Ngày 10/03/2022
Báo dân trí
Đăng bài: Liên ngành huyện Tịnh Biên triển khai Thông tư liên tịch về công tác thi hành án dân sự
https://dantri.com.vn/phap-luat/hoan-ban-giao-nha-cua-bui-van-cong-trong-vu-an-nu-sinh-giao-ga-20220310155832745.htm
Ngày 10/03/2022
Báo Lao động
Đăng bài: Điện Biên – Sáng 10.3, Cục Thi hành án dân sự đã phải tạm hoãn việc bàn giao ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công trong vụ án nữ sinh giao gà.
https://laodong.vn/phap-luat/hoan-ban-giao-nha-cua-bui-van-cong-trong-vu-an-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-1021982.ldo
Ngày 09/03/2022
Báo Pháp luật TPHCM
Đăng bài: Mỏi mòn chờ ủy ban tỉnh thi hành án hành chính
https://plo.vn/phap-luat/moi-mon-cho-uy-ban-tinh-thi-hanh-an-hanh-chinh-1047346.html
Ngày 10/03/2022
Báo Bất động sản VN
Đăng bài: Kỳ 3: “Sa lầy“ tại các dự án BT của Bách Đạt An
https://reatimes.vn/ky-3-sa-lay-tai-cac-du-an-bt-cua-bach-dat-an-20201224000010493.html
Ngày 11/03/2022
Báo Binew
Đăng bài: Đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện dự án ODA
https://bnews.vn/don-gian-hoa-quy-trinh-thu-tuc-thuc-hien-du-an-oda/236231.html
Ngày 11/03/2022
Báo Đà Nẵng
Đăng bài: tiếp tục phát huy, tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự
https://www.danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=47681&_c=100000150,3,9
Ngày 11/03/2022
Báo Pháp luật VN
Đăng bài: Quảng Trị: Tăng cường đối thoại trực tiếp trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/quang-tri-tang-cuong-doi-thoai-truc-tiep-trong-thi-hanh-an-dan-su-post437267.html
Ngày 13/03/2022
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Phát động phong trào thi đua trong hệ thống thi hành án dân sự
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1026827/phat-dong-phong-trao-thi-dua-trong-he-thong-thi-hanh-an-dan-su
Ngày 11/03/2022
Báo đồng nai
Đăng bài: Các thành viên tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành Thi hành án dân sự
http://baodongnai.com.vn/tintuc/202203/cac-thanh-vien-tich-cuc-phoi-hop-ho-tro-nganh-thi-hanh-an-dan-su-3106604/
Ngày 14/03/2022
Báo Lao động
Đăng bài: 186 lao động đòi được tiền lương bị nợ sau hơn 3 năm
https://laodong.vn/cong-doan/186-lao-dong-doi-duoc-tien-luong-bi-no-sau-hon-3-nam-1023031.ldo
Ngày 14/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Công nhân công ty may mặc vui mừng nhận lại tiền nợ lương
https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/lao-dong-viec-lam/cong-nhan-cong-ty-may-mac-vui-mung-nhan-lai-tien-no-luong-119700.html
Ngày 14/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luạt
Đăng bài: Nhận diện vi phạm để kiểm sát hiệu quả việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong THADS
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/nhan-dien-vi-pham-de-kiem-sat-hieu-qua-viec-cuong-che-ke-bien-quyen-su-dung-dat-trong-thads-119777.html
Ngày 14/03/2022
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Cục THADSTP.HCM: Trao Quyết định Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính
https://baophapluat.vn/cuc-thadstp-hcm-trao-quyet-dinh-pho-truong-phong-ke-hoach-tai-chinh-post437780.html
Ngày 11/03/2022
Báo pháp luật VN
Đăng bài: TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn trong công tác phối hợp thi hành án
https://baophapluat.vn/tp-ho-chi-minh-thao-go-kho-khan-trong-cong-tac-phoi-hop-thi-hanh-an-post437530.html
Ngày 11/03/2022
Báo pháp luật VN
Đăng bài: Quảng Trị: Tăng cường đối thoại trực tiếp trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/quang-tri-tang-cuong-doi-thoai-truc-tiep-trong-thi-hanh-an-dan-su-post437267.html
Ngày 14/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục THADSTP.HCM: Trao Quyết định Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính
https://baophapluat.vn/cuc-thadstp-hcm-trao-quyet-dinh-pho-truong-phong-ke-hoach-tai-chinh-post437780.html
Ngày 14/03/2022
Đài phát thanh và truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng bài: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo
http://brt.vn/thoi-su/thoi-su-toi/202203/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-huyen-con-dao-8245795/
Ngày 15/03/2022
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Tàu đánh cá vỏ thép khủng nhất Quảng Ngãi - đóng theo nghị định 67 - bị bán đấu giá thi hành án
https://tuoitre.vn/tau-danh-ca-vo-thep-khung-nhat-quang-ngai-dong-theo-nghi-dinh-67-bi-ban-dau-gia-thi-hanh-an-20220315160051913.htm
Ngày 15/03/2022
Báo Dân trí
Đăng bài; Đấu giá tàu vỏ thép lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi để thi hành án
https://dantri.com.vn/xa-hoi/dau-gia-tau-vo-thep-lon-nhat-tinh-quang-ngai-de-thi-hanh-an-20220315171721139.htm
Ngày 15/03/2022
Báo Sài gòn giải phóng
Quảng Ngãi: Tàu vỏ thép đầu tiên bị đem bán đấu giá thi hành án
https://www.sggp.org.vn/quang-ngai-tau-vo-thep-dau-tien-bi-dem-ban-dau-gia-thi-hanh-an-799869.html
Ngày 15/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND huyện Cai Lậy kiểm sát cưỡng chế chuyển giao tài sản thi hành án
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-cai-lay-kiem-sat-cuong-che-chuyen-giao-tai-san-thi-hanh-an-119867.html
Ngày 15/03/2022
Cổng thông tin điện tử Bắc Giang
Đăng bài: Bắc Giang: Phòng ngừa vi phạm trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
https://bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-phong-ngua-vi-pham-trong-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-cong-ong-tren-ia-ban-tinh
Ngày 16/03/2022
Trang thông tin điện tử thành phố Tuyên Quang
Đăng bài: Nhiều khó khăn trong cưỡng chế thi hành án dân sự
http://thanhphotuyenquang.gov.vn/DetailView/79748/7/Nhieu-kho-khan-trong-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.html
Ngày 16/03/2022
Báo Tuyên Quang
Đăng bài: Tiêu hủy vật chứng trong thi hành án dân sự: Một số vấn đề đặt ra
https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/tieu-huy-vat-chung-trong-thi-hanh-an-dan-su-mot-so-van-de-dat-ra-155857.html
Ngày 16/03/2022
Báo Hải Dương
Đăng bài: Đồng chí Lại Hữu Đồng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
http://baohaiduong.vn/tin-tuc/dong-chi-lai-huu-dong-giu-chuc-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-198345
Ngày 16/03/2022
Báo Điện Biên Phủ
Đăng bài: Kiểm soát chặt chẽ các bước thi hành án
http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/195035/kiem-soat-chat-che-cac-buoc-thi-hanh-an
Ngày 16/03/2022
VKSND tỉnh Đắk Nông
Đăng bài: VKSND tỉnh kiến nghị: Cục Thi hành án dân sự đề ra các biện pháp nhằm khắc phục vi phạm, tồn tại trong thi hành án dân sự
http://vksdaknong.gov.vn/Vien-Kiem-Sat-Nhan-Dan-Tinh-Dak-Nong/78/1122/18623/154372/Hoat-dong-nganh/VKSND-tinh-kien-nghi--Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-de-ra-cac-bien-phap-nham-khac-phuc-vi-pham--ton-tai-trong-thi-hanh-an-dan-su.html
Ngày 17/03/2022
VKSND tỉnh Quảng Ngãi
Đăng bài: Viện KSND huyện Lý Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
http://vksquangngai.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-VKS-Huyen-TP/Vien-KSND-huyen-Ly-Son-tien-hanh-truc-tiep-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-tai-Chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-huyen-3606/
Ngày 16/03/2022
Báo Đắk Lắk
Đăng bài: Cưỡng chế thi hành án dân sự tại thôn 17, xã Hòa Đông
https://baodaklak.vn/thoi-su/202203/cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-tai-thon-17-xa-hoa-dong-2f04dd4/
Ngày 16/03/2022
Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam
Đăng bài: ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM GIÁM SÁT TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=62872
16/03/2022
VKSND tỉnh Gia Lai
Đak Pơ: Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự
https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-huyen-thi-xa-thanh-pho/dak-po-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-1827.html
Ngày 17/03/2022
Truyền hình Thanh Hóa
Đăng bài: Tăng cường công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
http://truyenhinhthanhhoa.vn/phap-luat-doi-song/202203/tang-cuong-cong-tac-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-8384369/
Ngày 17/03/2022
Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh
Đăng bài: Hậu Giang thi hành án liên quan tín dụng ngân hàng đạt tỉ lệ thấp
https://plo.vn/phap-luat/hau-giang-thi-hanh-an-lien-quan-tin-dung-ngan-hang-dat-ti-le-thap-1049001.html
Ngày 17/03/2022
VKSND tỉnh Tuyên Quang
Đăng bài: Viện KSND huyện Hàm Yên trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 03 xã trên địa bàn huyện
https://vkstuyenquang.gov.vn/pHome/news/Tin-tuc-cap-nhat/Vien-KSND-huyen-Ham-Yen-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-Uy-ban-nhan-dan-03-xa-tren-dia-ban-huyen-1254/
Ngày 17/03/2022
Báo đấu thầu
Đăng bài: Kiên Giang bán đấu giá hơn 9.500 m2 đất để thi hành án
https://baodauthau.vn/kien-giang-ban-dau-gia-hon-9-500-m2-dat-de-thi-hanh-an-post121051.html
Ngày 17/03/2022
VTV9
Đăng bài: Bị cưỡng chế vì không đồng ý mở lối đi cho hộ có đất bên trong
https://vtv.vn/vtv9/bi-cuong-che-vi-khong-dong-y-mo-loi-di-cho-ho-co-dat-ben-trong-20220317195434211.htm
Ngày 17/03/2022
Trang thông tin đảo Lý Sơn
Đăng bài: Viện KSND huyện Lý Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
https://daolyson.info/vien-ksnd-huyen-ly-son-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su/
Ngày 17/03/2022
Báo Đấu thầu
Đăng bài: Kiên Giang bán đấu giá hơn 9.500 m2 đất để thi hành án
https://baodauthau.vn/kien-giang-ban-dau-gia-hon-9-500-m2-dat-de-thi-hanh-an-post121051.html
Ngày 18/03/2022
Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Đăng bài: Khi nào Cục THADS tỉnh Long An cưỡng chế thi hành án cho CTCP Cơ khí xây dựng Long An?
https://lsvn.vn/khi-nao-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-long-an-cuong-che-thi-hanh-an-cho-ctcp-co-khi-xay-dung-long-an1647575977.html
Ngày 18/03/2022
Báo Ngày mới online
Đăng bài: Chấp hành viên và Chi cục THADS TP Bến Tre “tự tung tự tác” đến bao giờ?
https://ngaymoionline.com.vn/chap-hanh-vien-va-chi-cuc-thads-tp-ben-tre-tu-tung-tu-tac-den-bao-gio-31710.html
Ngày 18/03/2022
Báo Hậu Giang online
Đăng bài: Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 42% về việc
https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/ty-le-thi-hanh-an-dan-su-dat-42-ve-viec-105416.html
Ngày 18/03/2022
Báo thanh niên
Đăng bài: TP.HCM: Thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng trên 5.000 tỉ đồng
https://thanhnien.vn/tp-hcm-thu-hoi-tai-san-an-kinh-te-tham-nhung-tren-5-000-ti-dong-post1439961.html
Ngày 18/03/2022
Báo Hà Nam
Đăng bài: Quyết liệt thi hành đối với những vụ án trọng điểm, khó khăn, phức tạp
https://baohanam.com.vn/an-ninh/quyet-liet-thi-hanh-doi-voi-nhung-vu-anatrong-diem-kho-khan-phuc-tap-59965.html
Ngày 18/03/2022
Báo người lao động
Đăng bài: Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói về cán bộ thi hành án dân sự
https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-bo-tu-phap-noi-ve-can-bo-thi-hanh-an-dan-su-20220318131145608.htm
Ngày 18/03/2022
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: 5 tháng TP.HCM thi hành án được gần 10.000 tỉ đồng
https://tuoitre.vn/5-thang-tp-hcm-thi-hanh-an-duoc-gan-10-000-ti-dong-20220318140626412.htm
Ngày 18/03/2022
Báo Sài gòn giải phóng
Đăng bài: Thi hành án dân sự tại TPHCM 5 tháng qua đã vượt chỉ tiêu
https://www.sggp.org.vn/thi-hanh-an-dan-su-tai-tphcm-5-thang-qua-da-vuot-chi-tieu-800533.html
Ngày 18/03/2022
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng bài: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố quyết định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ
https://vksdanang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=46679&_c=66,67,76,77,68,78,79,80,69,81,82,83,71,87,88,89,72,73,74,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,105,102,103,104
Ngày 19/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND huyện Đô Lương ban hành kháng nghị trong công tác thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/vksnd-huyen-do-luong-ban-hanh-khang-nghi-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-120040.html
Ngày 20/03/2022
Báo Thanh niên
Đăng bài: Ai bồi thường thiệt hại khi bản án tuyên sai đã thi hành án?
https://thanhnien.vn/ai-boi-thuong-thiet-hai-khi-ban-an-tuyen-sai-da-thi-hanh-an-post1440445.html
Ngày 21/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Hải Dương: Điều động, bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/hai-duong-dieu-dong-bo-nhiem-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-post438624.html
Ngày 21/03/2022
Báo Nam Định
Đăng bài: Giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
http://baonamdinh.com.vn/channel/5083/202203/giam-sat-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-2549783/
Ngày 22/03/2022
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/tiep-tuc-chi-dao-thuc-hien-tot-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-299119-97.html
Ngày 22/03/2022
Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
Đăng bài: Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc
https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/10341098?plidlayout=48
Ngày 22/03/2022
Báo Sóc Trăng online
Đăng bài: Triển khai thực hiện quy định phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-55888.html
Ngày 22/03/2022
Báo Hậu Giang online
Đăng bài; Khó thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng
https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/kho-thi-hanh-an-lien-quan-den-tin-dung-ngan-hang-105469.html
Ngày 22/03/2022
Báo đấu thầu
Đăng bài: Tài sản thi hành án của Tập đoàn Thiên Thanh tại Đà Nẵng: Vì sao chưa đấu giá lại?
https://baodauthau.vn/tai-san-thi-hanh-an-cua-tap-doan-thien-thanh-tai-da-nang-vi-sao-chua-dau-gia-lai-post121266.html
Ngày 22/02/2022
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đăng bài; Giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh-606475.html
Ngày 22/03/2022
Trang thông tin của Luật sư Việt Nam
Đăng bài: Ban hành Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
https://lsvn.vn/ban-hanh-ke-hoach-giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh1647874441.html
Ngày 22/03/2022
Báo Dân Việt
Đăng bài: Lạng Sơn: Bị “om” tài sản trúng đấu giá gần 1 năm, người dân thiệt hại gần 10 tỷ đồng
https://danviet.vn/lang-son-bi-om-tai-san-trung-dau-gia-gan-1-nam-nguoi-dan-thiet-hai-gan-10-ty-dong-20220321205906838.htm
Ngày 23/03/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: "Dồn lực" xử lý các vụ có giá trị trên 20 tỷ, 3 năm chưa thi hànhxong
https://dantri.com.vn/xa-hoi/don-luc-xu-ly-cac-vu-co-gia-tri-tren-20-ty-3-nam-chua-thi-hanh-xong-20220322211234099.htm
Ngày 23/03/2022
Báo Công luận
Đăng bài: Ban hành Kế hoạch triển khai 3 điều của Luật Thi hành án dân sự
https://congluan.vn/ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-3-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-post186804.html
Ngày 23/03/2022
Cần thơ TV
Đăng bài: Giám sát tại Cục Thi hành án dân sự TP. Cần Thơ
https://canthotv.vn/giam-sat-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-can-tho/
Ngày 23/03/2022
Báo Tiền phong
Đăng bài: Bộ Tư pháp yêu cầu dồn lực xử lý, thu hồi tài sản trong các vụ liên quan ngân hàng
https://tienphong.vn/bo-tu-phap-yeu-cau-don-luc-xu-ly-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-lien-quan-ngan-hang-post1425237.tpo
Ngày 23/03/2022
Báo Dân trí
Đăng bài: "Dồn lực" xử lý các vụ có giá trị trên 20 tỷ, 3 năm chưa thi hành xong
https://dantri.com.vn/xa-hoi/don-luc-xu-ly-cac-vu-co-gia-tri-tren-20-ty-3-nam-chua-thi-hanh-xong-20220322211234099.htm
Ngày 24/03/2022
Báo Người lao động
Đăng bài: Cục Thi hành án Dân sự TP HCM bàn giao một tài sản "khủng" cho Bộ Công an
https://nld.com.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-ban-giao-mot-tai-san-khung-cho-bo-cong-an-20220324184627317.htm
Ngày 24/03/2022
Báo tuổi Trẻ
Đăng bài: Cưỡng chế bàn giao nhà đất 129 Pasteur trong vụ án của Vũ 'nhôm'
https://tuoitre.vn/cuong-che-ban-giao-nha-dat-129-pasteur-trong-vu-an-cua-vu-nhom-20220324163835074.htm
Ngày 24/03/2022
Báo Thanh Nên
Đăng bài: TP.HCM: Cưỡng chế Công ty Peak View bàn giao nhà đất 129 Pasteur trên 3.300 tỉ đồng cho Bộ Công an
https://thanhnien.vn/tp-hcm-cuong-che-cong-ty-peak-view-ban-giao-nha-dat-129-pasteur-tren-3-300-ti-dong-cho-bo-cong-an-post1441813.html
Ngày 25/03/2022
Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
Đăng bài: Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_detail.aspx?ItemID=17832
Ngày 27/03/2022
Báo Pháp luật
Đăng bài: Bình Định: Cần nhận diện rõ hạn chế trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/binh-dinh-can-nhan-dien-ro-han-che-trong-thi-hanh-an-dan-su-post439634.html
Ngày 27/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông lan tỏa yêu thương
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-nong-lan-toa-yeu-thuong-post439560.html
Ngày 27/03/2022
Báo mới
Đăng bài: Bình Định: Cần nhận diện rõ hạn chế trong thi hành án dân sự
https://baomoi.com/binh-dinh-can-nhan-dien-ro-han-che-trong-thi-hanh-an-dan-su/c/42140421.epi
Ngày 27/03/2022
Báo Điện Biên Phủ online
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/195318/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh
Ngày 28/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-ba-ria-vung-tau-no-luc-thuc-hien-chi-tieu-nhiem-vu-post439833.html
Ngày 28/03/2022
Báo Pháp luật việt Nam
Đăng bài: Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tuyen-quang-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-post439795.html
Ngày 28/03/2022
Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Đăng bài; ĐỒNG THÁP: SỐ LƯỢNG ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN GIẢM QUA TỪNG NĂM
https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?ItemID=63209
Ngày 29/03/2022
Báo Đại Biểu Nhân dân
Đăng bài: Giảm thủ tục, giảm áp lực
https://www.daibieunhandan.vn/giam-thu-tuc-giam-ap-luc-rfqpxgkwyr-81491
Ngày 29/03/2022
Báo Vietnam plus
Đăng bài: Thành phố Hồ Chí Minh: Tiêu hủy an toàn hơn 310kg ma túy tang vật
https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tieu-huy-an-toan-hon-310kg-ma-tuy-tang-vat/780789.vnp
Ngày 29/03/2022
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Tiêu hủy khoảng 310kg ma túy là tang vật của 42 vụ án
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1028121/tieu-huy-khoang-310kg-ma-tuy-la-tang-vat-cua-42-vu-an
29/03/2022
Báo Người lao động
Hình ảnh tiêu hủy ma túy "khủng" bằng lò thiêu
https://nld.com.vn/phap-luat/hinh-anh-tieu-huy-ma-tuy-khung-bang-lo-thieu-20220329144113426.htm
Ngày 29/03/2022
Báo Nông nghiệp
Đăng bài: Thiệt hại tiền tỷ do không được bàn giao tài sản trúng đấu giá
https://nongnghiep.vn/thiet-hai-tien-ty-do-khong-duoc-ban-giao-tai-san-trung-dau-gia-d319115.html
Ngày 30/03/2022
Báo Kiểm sát online
Đăng bài: VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự
https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-dak-nong-ban-hanh-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-ton-tai-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-63411.html
Ngày 30/03/2022
Báo Kiểm sát online
Đăng bài: VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự
https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-dak-nong-ban-hanh-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-ton-tai-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-63411.html
Ngày 30/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế chuyển giao tài sản
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/kiem-sat-chat-che-viec-cuong-che-chuyen-giao-tai-san-120497.html
Ngày 30/03/2022
Cổng TTĐT tỉnh Sơn La
Đăng bài: Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
https://sonla.gov.vn/4/469/61721/632699/tin-chinh-tri/bo-truong-bo-tu-phap-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh
Ngày 30/03/2022
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/truc-tiep-kiem-sat-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-go-cong-dong-120529.html
Ngày 30/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Tiền Giang cần thúc đẩy thực chất các nhiệm vụ chính trị
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tien-giang-can-thuc-day-thuc-chat-cac-nhiem-vu-chinh-tri-post440100.html
Ngày 30/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Sơn La cần nhanh chóng thích ứng tình hình mới
https://baophapluat.vn/media/thi-hanh-an-dan-su-son-la-can-nhanh-chong-thich-ung-tinh-hinh-moi-post8241.html
Ngày 31/03/2022
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Ông Trần Văn Dũng làm Cục trưởng Thi hành án dân sự Hoà Bình
https://baophapluat.vn/ong-tran-van-dung-lam-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-hoa-binh-post440248.html