Điểm tin báo chí về THADS tháng 3 năm 2022

03/04/2022


Ngày 01/03/2022, Báo Thông tấn xã Việt nam có đưa tin bài: Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3: https://baotintuc.vn/thoi-su/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-cua-9-luat-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-13-20220301122441405.htm

Ngày 01/03/2022, Báo Plo.vn 
có đưa tin bài: Không giao con sau ly hôn, bị đềnghị xử hình sự: https://plo.vn/ban-doc/khong-giao-con-sau-ly-hon-bi-de-nghi-xu-hinh-su-1046075.html

Ngày 01/03/2022, Báo Thanh tra 
có đưa tin bài: Vì sao Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam kêu cứu?: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/vi-sao-tong-cong-ty-co-phan-xay-dung-dien-viet-nam-keu-cuu-194531.html

Ngày 02/03/2022, Báo Công an TPHCM 
có đưa tin bài: Khách hàng mòn mỏi đi đòi tiền thắng kiện Công ty BĐS Tường Phong: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/cong-ty-tuong-phong-do-no-khach-hang-mon-moi-di-doi-tien_127666.html

Ngày 02/03/2022, Báo Xã Luận 
có đưa tin bài: Tuyên Quang: Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Cục: https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3411272

Ngày 02/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Chi cục THADS huyện Đô Lương tiếp thu, chấn chỉnh theo kiến nghị của VKS: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/chi-cuc-thads-huyen-do-luong-tiep-thu-chan-chinh-theo-kien-nghi-cua-vks-119273.html

Ngày 03/03/2022, Báo Tài chính 
có đưa tin bài: "Tài sản đen" tẩu tán ra nước ngoài: Vì sao khó thu hồi?: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/tai-san-den-tau-tan-ra-nuoc-ngoai-vi-sao-kho-thu-hoi-345928.html

Ngày 03/03/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: https://www.sggp.org.vn/giam-sat-viec-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-797260.html

Ngày 03/03/2022, Báo pháp luật TPHCM 
có đưa tin bài: Có đơn thư Chủ tịch nước đã trả lời nhưng người dân vẫn khiếu nại: https://plo.vn/thoi-su/co-don-thu-chu-tich-nuoc-da-tra-loi-nhung-nguoi-dan-van-khieu-nai-1046395.html

Ngày 03/03/2022, Báo Đấu thầu 
có đưa tin bài: Lào Cai: Đấu giá Sten đồng thành phẩm và tinh quặng đồng,giá khởi điểm hơn 140 tỷ đồng: https://baodauthau.vn/lao-cai-dau-gia-sten-dong-thanh-pham-va-tinh-quang-dong-gia-khoi-diem-hon-140-ty-dong-post120406.html

Ngày 07/03/2022, Báo Công an TPHCM 
có đưa tin bài: Bình Dương: Khách hàng của dự án Roxana Plaza... đứng ngồi không yên!: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/du-an-roxana-plaza-nguy-co-bi-phat-mai-de-thi-hanh-an_127798.html

Ngày 07/03/2022, Báo Pháp luật đời sống 
có đưa tin bài: Cần bổ sung quy định về ủy thác xử lý tài sản trong thi hành án dân sự: https://www.doisongphapluat.com/can-bo-sung-quy-dinh-ve-uy-thac-xu-ly-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-a529964.html

Ngày 06/03/2022, Báo Dân việt 
có đưa tin bài: Hà Nội: Thi hành án về tiền đạt tỷ lệ rất thấp ở nhiều quận, huyện: https://danviet.vn/ha-noi-thi-hanh-an-ve-tien-dat-ty-le-rat-thap-o-nhieu-quan-huyen-20220306213605831.htm

Ngày 05/03/2022, Báo Vĩnh long 
có đưa tin bài: Khi có ý kiến chỉ đạo sẽ tổ chức thi hành án vụ việc của bà Đẹp: http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/phan-hoi/202203/khi-co-y-kien-chi-dao-se-to-chuc-thi-hanh-an-vu-viec-cua-ba-dep-3105775/#.YiVwrpYSmM8

Ngày 04/03/2022, Báo Kiểm sát 
có đưa tin bài: Kỹ năng kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế: https://kiemsat.vn/ky-nang-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-ve-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-ve-tham-nhung-kinh-te-63180.html

Ngày 05/03/2022, Báo Pháp luật TPHCM 
có đưa tin bài: Dài cổ chờ thi hành án thu hồi tiền từ ngân hàng: https://plo.vn/phap-luat/dai-co-cho-thi-hanh-an-thu-hoi-tien-tu-ngan-hang-1046696.html

Ngày 07/03/2022, Báo VTC new 
có đưa tin bài: Chờ dài cổ không thấy sổ đỏ, người mua đất của Bách Đạt An tụ tập đòi lại tiền: https://vtc.vn/cho-dai-co-khong-thay-so-do-nguoi-mua-dat-cua-bach-dat-an-tu-tap-doi-lai-tien-ar664639.html

Ngày 07/03/2022, Báo pháp luật 
có đưa tin bài: Chuẩn bị Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III: https://baophapluat.vn/chuan-bi-dai-hoi-doan-co-so-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-lan-thu-iii-post436647.html

Ngày 07/03/2022, Báo pháp luật 
có đưa tin bài: Cần Thơ: Kiên quyết tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện: https://baophapluat.vn/can-tho-kien-quyet-to-chuc-thi-hanh-nhung-vu-viec-co-dieu-kien-post436646.html

Ngày 07/03/2022, Báo Pháp luật 
có đưa tin bài: Chuẩn bị Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III: https://baophapluat.vn/chuan-bi-dai-hoi-doan-co-so-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-lan-thu-iii-post436647.html

Ngày 08/03/2022, Báo Điện tử Xây dựng 
có đưa tin bài: Đà Nẵng: Gần 10 năm không thi hành án được, thiếu quyết liệt hay thiếu năng lực?: https://baoxaydung.com.vn/da-nang-gan-10-nam-khong-thi-hanh-an-duoc-thieu-quyet-liet-hay-thieu-nang-luc-327847.html

Ngày 09/03/2022, Cổng thông tin Đà nẵng 
có đưa tin bài: Tiếp tục phát huy, tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự: https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=47681&_c=100000150,3,9

Ngày 08/03/2022, Báo pháp luật VN 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 8/3: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-8-3-post436934.html

Ngày 08/03/2022, Báo pháp luật Việt nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự Bắc Ninh giải quyết hơn 6.000 việc trong một năm: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-bac-ninh-giai-quyet-hon-6-000-viec-trong-mot-nam-post436765.html

Ngày 09/03/2022, Báo Pháp luạt VN 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc:Kích hoạt phương án có nhiều F0: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-vinh-phuc-kich-hoat-phuong-an-co-nhieu-f0-post437025.html

Ngày 09/03/2022, Báo Tài chính tiền tệ 
có đưa tin bài: Đề xuất kéo dài Nghị quyết 42 và tiến tới xây dựng Luật về xử lý nợ xấu: https://thitruongtaichinhtiente.vn/de-xuat-keo-dai-nghi-quyet-42-va-tien-toi-xay-dung-luat-ve-xu-ly-no-xau-39633.html

Ngày 11/03/2022, Báo Đồng Nai 
có đưa tin bài: Các thành viên tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành Thi hành án dân sự: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202203/cac-thanh-vien-tich-cuc-phoi-hop-ho-tro-nganh-thi-hanh-an-dan-su-3106604/

Ngày 11/03/2022, Báo Nghệ an 
có đưa tin bài: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: https://baonghean.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-giam-sat-viec-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-303607.html

Ngày 11/03/2022, Báo Lao động 
có đưa tin bài: Đà Nẵng: 186 người lao động đòi được lương bị nợ nhờ Công đoàn: https://laodong.vn/ldld-da-nang/da-nang-186-nguoi-lao-dong-doi-duoc-luong-bi-no-nho-cong-doan-1022231.ldo

Ngày 10/03/2022, Báo dân trí 
có đưa tin bài: Liên ngành huyện Tịnh Biên triển khai Thông tư liên tịch về công tác thi hành án dân sự: https://dantri.com.vn/phap-luat/hoan-ban-giao-nha-cua-bui-van-cong-trong-vu-an-nu-sinh-giao-ga-20220310155832745.htm

Ngày 10/03/2022, Báo Lao động 
có đưa tin bài: Điện Biên – Sáng 10.3, Cục Thi hành án dân sự đã phải tạm hoãn việc bàn giao ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công trong vụ án nữ sinh giao gà.: https://laodong.vn/phap-luat/hoan-ban-giao-nha-cua-bui-van-cong-trong-vu-an-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-1021982.ldo

Ngày 09/03/2022, Báo Pháp luật TPHCM 
có đưa tin bài: Mỏi mòn chờ ủy ban tỉnh thi hành án hành chính: https://plo.vn/phap-luat/moi-mon-cho-uy-ban-tinh-thi-hanh-an-hanh-chinh-1047346.html

Ngày 10/03/2022, Báo Bất động sản VN 
có đưa tin bài: Kỳ 3: “Sa lầy“ tại các dự án BT của Bách Đạt An: https://reatimes.vn/ky-3-sa-lay-tai-cac-du-an-bt-cua-bach-dat-an-20201224000010493.html

Ngày 11/03/2022, Báo Binew 
có đưa tin bài: Đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện dự án ODA: https://bnews.vn/don-gian-hoa-quy-trinh-thu-tuc-thuc-hien-du-an-oda/236231.html

Ngày 11/03/2022, Báo Đà Nẵng 
có đưa tin bài: tiếp tục phát huy, tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=47681&_c=100000150,3,9

Ngày 11/03/2022, Báo Pháp luật VN 
có đưa tin bài: Quảng Trị: Tăng cường đối thoại trực tiếp trong thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/quang-tri-tang-cuong-doi-thoai-truc-tiep-trong-thi-hanh-an-dan-su-post437267.html

Ngày 13/03/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin bài: Phát động phong trào thi đua trong hệ thống thi hành án dân sự: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1026827/phat-dong-phong-trao-thi-dua-trong-he-thong-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 11/03/2022, Báo đồng nai 
có đưa tin bài: Các thành viên tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành Thi hành án dân sự: http://baodongnai.com.vn/tintuc/202203/cac-thanh-vien-tich-cuc-phoi-hop-ho-tro-nganh-thi-hanh-an-dan-su-3106604/

Ngày 14/03/2022, Báo Lao động 
có đưa tin bài: 186 lao động đòi được tiền lương bị nợ sau hơn 3 năm: https://laodong.vn/cong-doan/186-lao-dong-doi-duoc-tien-luong-bi-no-sau-hon-3-nam-1023031.ldo

Ngày 14/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Công nhân công ty may mặc vui mừng nhận lại tiền nợ lương: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/lao-dong-viec-lam/cong-nhan-cong-ty-may-mac-vui-mung-nhan-lai-tien-no-luong-119700.html

Ngày 14/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Nhận diện vi phạm để kiểm sát hiệu quả việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong THADS: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/nhan-dien-vi-pham-de-kiem-sat-hieu-qua-viec-cuong-che-ke-bien-quyen-su-dung-dat-trong-thads-119777.html

Ngày 14/03/2022, Báo pháp luật VN 
có đưa tin bài: Cục THADSTP.HCM: Trao Quyết định Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính: https://baophapluat.vn/cuc-thadstp-hcm-trao-quyet-dinh-pho-truong-phong-ke-hoach-tai-chinh-post437780.html

Ngày 11/03/2022, Báo pháp luật VN 
có đưa tin bài: TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn trong công tác phối hợp thi hành án: https://baophapluat.vn/tp-ho-chi-minh-thao-go-kho-khan-trong-cong-tac-phoi-hop-thi-hanh-an-post437530.html

Ngày 11/03/2022, Báo pháp luật VN 
có đưa tin bài: Quảng Trị: Tăng cường đối thoại trực tiếp trong thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/quang-tri-tang-cuong-doi-thoai-truc-tiep-trong-thi-hanh-an-dan-su-post437267.html

Ngày 14/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Cục THADSTP.HCM: Trao Quyết định Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính: https://baophapluat.vn/cuc-thadstp-hcm-trao-quyet-dinh-pho-truong-phong-ke-hoach-tai-chinh-post437780.html

Ngày 14/03/2022, Đài phát thanh và truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu 
có đưa tin bài: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo: http://brt.vn/thoi-su/thoi-su-toi/202203/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-huyen-con-dao-8245795/

Ngày 15/03/2022, Báo Tuổi trẻ 
có đưa tin bài: Tàu đánh cá vỏ thép khủng nhất Quảng Ngãi - đóng theo nghị định 67 - bị bán đấu giá thi hành án: https://tuoitre.vn/tau-danh-ca-vo-thep-khung-nhat-quang-ngai-dong-theo-nghi-dinh-67-bi-ban-dau-gia-thi-hanh-an-20220315160051913.htm

Ngày 15/03/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: Đấu giá tàu vỏ thép lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi để thi hành án: https://dantri.com.vn/xa-hoi/dau-gia-tau-vo-thep-lon-nhat-tinh-quang-ngai-de-thi-hanh-an-20220315171721139.htm

Ngày 15/03/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Quảng Ngãi: Tàu vỏ thép đầu tiên bị đem bán đấu giá thi hành án: https://www.sggp.org.vn/quang-ngai-tau-vo-thep-dau-tien-bi-dem-ban-dau-gia-thi-hanh-an-799869.html

Ngày 15/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: VKSND huyện Cai Lậy kiểm sát cưỡng chế chuyển giao tài sản thi hành án: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-cai-lay-kiem-sat-cuong-che-chuyen-giao-tai-san-thi-hanh-an-119867.html

Ngày 15/03/2022, Cổng thông tin điện tử Bắc Giang 
có đưa tin bài: Bắc Giang: Phòng ngừa vi phạm trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng: https://bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/bac-giang-phong-ngua-vi-pham-trong-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-cong-ong-tren-ia-ban-tinh

Ngày 16/03/2022, Trang thông tin điện tử thành phố Tuyên Quang 
có đưa tin bài: Nhiều khó khăn trong cưỡng chế thi hành án dân sự: http://thanhphotuyenquang.gov.vn/DetailView/79748/7/Nhieu-kho-khan-trong-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 16/03/2022, Báo Tuyên Quang 
có đưa tin bài: Tiêu hủy vật chứng trong thi hành án dân sự: Một số vấn đề đặt ra: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/tieu-huy-vat-chung-trong-thi-hanh-an-dan-su-mot-so-van-de-dat-ra-155857.html

Ngày 16/03/2022, Báo Hải Dương 
có đưa tin bài: Đồng chí Lại Hữu Đồng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/dong-chi-lai-huu-dong-giu-chuc-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-198345

Ngày 16/03/2022, Báo Điện Biên Phủ 
có đưa tin bài: Kiểm soát chặt chẽ các bước thi hành án: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/195035/kiem-soat-chat-che-cac-buoc-thi-hanh-an

Ngày 16/03/2022, VKSND tỉnh Đắk Nông 
có đưa tin bài: VKSND tỉnh kiến nghị: Cục Thi hành án dân sự đề ra các biện pháp nhằm khắc phục vi phạm, tồn tại trong thi hành án dân sự: http://vksdaknong.gov.vn/Vien-Kiem-Sat-Nhan-Dan-Tinh-Dak-Nong/78/1122/18623/154372/Hoat-dong-nganh/VKSND-tinh-kien-nghi--Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-de-ra-cac-bien-phap-nham-khac-phuc-vi-pham--ton-tai-trong-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 17/03/2022, VKSND tỉnh Quảng Ngãi 
có đưa tin bài: Viện KSND huyện Lý Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện: http://vksquangngai.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-VKS-Huyen-TP/Vien-KSND-huyen-Ly-Son-tien-hanh-truc-tiep-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-tai-Chi-cuc-Thi-hanh-an-dan-su-huyen-3606/

Ngày 16/03/2022, Báo Đắk Lắk 
có đưa tin bài: Cưỡng chế thi hành án dân sự tại thôn 17, xã Hòa Đông: https://baodaklak.vn/thoi-su/202203/cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-tai-thon-17-xa-hoa-dong-2f04dd4/

Ngày 16/03/2022, Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam 
có đưa tin bài: ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM GIÁM SÁT TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=62872

Ngày 16/03/2022, VKSND tỉnh Gia Lai 
có đưa tin bài: Đak Pơ: Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự: https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-huyen-thi-xa-thanh-pho/dak-po-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-1827.html

Ngày 17/03/2022, Truyền hình Thanh Hóa 
có đưa tin bài: Tăng cường công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng: http://truyenhinhthanhhoa.vn/phap-luat-doi-song/202203/tang-cuong-cong-tac-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-8384369/

Ngày 17/03/2022, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh 
có đưa tin bài: Hậu Giang thi hành án liên quan tín dụng ngân hàng đạt tỉ lệ thấp: https://plo.vn/phap-luat/hau-giang-thi-hanh-an-lien-quan-tin-dung-ngan-hang-dat-ti-le-thap-1049001.html

Ngày 17/03/2022, VKSND tỉnh Tuyên Quang 
có đưa tin bài: Viện KSND huyện Hàm Yên trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 03 xã trên địa bàn huyện: https://vkstuyenquang.gov.vn/pHome/news/Tin-tuc-cap-nhat/Vien-KSND-huyen-Ham-Yen-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-Uy-ban-nhan-dan-03-xa-tren-dia-ban-huyen-1254/

Ngày 17/03/2022, Báo đấu thầu 
có đưa tin bài: Kiên Giang bán đấu giá hơn 9.500 m2 đất để thi hành án: https://baodauthau.vn/kien-giang-ban-dau-gia-hon-9-500-m2-dat-de-thi-hanh-an-post121051.html

Ngày 17/03/2022, VTV9 
có đưa tin bài: Bị cưỡng chế vì không đồng ý mở lối đi cho hộ có đất bên trong: https://vtv.vn/vtv9/bi-cuong-che-vi-khong-dong-y-mo-loi-di-cho-ho-co-dat-ben-trong-20220317195434211.htm

Ngày 17/03/2022, Trang thông tin đảo Lý Sơn 
có đưa tin bài: Viện KSND huyện Lý Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện: https://daolyson.info/vien-ksnd-huyen-ly-son-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su/

Ngày 17/03/2022, Báo Đấu thầu 
có đưa tin bài: Kiên Giang bán đấu giá hơn 9.500 m2 đất để thi hành án: https://baodauthau.vn/kien-giang-ban-dau-gia-hon-9-500-m2-dat-de-thi-hanh-an-post121051.html

Ngày 18/03/2022, Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam 
có đưa tin bài: Khi nào Cục THADS tỉnh Long An cưỡng chế thi hành án cho CTCP Cơ khí xây dựng Long An?: https://lsvn.vn/khi-nao-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-long-an-cuong-che-thi-hanh-an-cho-ctcp-co-khi-xay-dung-long-an1647575977.html

Ngày 18/03/2022, Báo Ngày mới online 
có đưa tin bài: Chấp hành viên và Chi cục THADS TP Bến Tre “tự tung tự tác” đến bao giờ?: https://ngaymoionline.com.vn/chap-hanh-vien-va-chi-cuc-thads-tp-ben-tre-tu-tung-tu-tac-den-bao-gio-31710.html

Ngày 18/03/2022, Báo Hậu Giang online 
có đưa tin bài: Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 42% về việc: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/ty-le-thi-hanh-an-dan-su-dat-42-ve-viec-105416.html

Ngày 18/03/2022, Báo thanh niên 
có đưa tin bài: TP.HCM: Thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng trên 5.000 tỉ đồng: https://thanhnien.vn/tp-hcm-thu-hoi-tai-san-an-kinh-te-tham-nhung-tren-5-000-ti-dong-post1439961.html

Ngày 18/03/2022, Báo Hà Nam 
có đưa tin bài: Quyết liệt thi hành đối với những vụ án trọng điểm, khó khăn, phức tạp: https://baohanam.com.vn/an-ninh/quyet-liet-thi-hanh-doi-voi-nhung-vu-anatrong-diem-kho-khan-phuc-tap-59965.html

Ngày 18/03/2022, Báo người lao động 
có đưa tin bài: Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói về cán bộ thi hành án dân sự: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-bo-tu-phap-noi-ve-can-bo-thi-hanh-an-dan-su-20220318131145608.htm

Ngày 18/03/2022, Báo Tuổi trẻ 
có đưa tin bài: 5 tháng TP.HCM thi hành án được gần 10.000 tỉ đồng: https://tuoitre.vn/5-thang-tp-hcm-thi-hanh-an-duoc-gan-10-000-ti-dong-20220318140626412.htm

Ngày 18/03/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự tại TPHCM 5 tháng qua đã vượt chỉ tiêu: https://www.sggp.org.vn/thi-hanh-an-dan-su-tai-tphcm-5-thang-qua-da-vuot-chi-tieu-800533.html

Ngày 18/03/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 
có đưa tin bài: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố quyết định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ: https://vksdanang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=46679&_c=66,67,76,77,68,78,79,80,69,81,82,83,71,87,88,89,72,73,74,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,105,102,103,104

Ngày 19/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: VKSND huyện Đô Lương ban hành kháng nghị trong công tác thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/vksnd-huyen-do-luong-ban-hanh-khang-nghi-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-120040.html

Ngày 20/03/2022, Báo Thanh niên 
có đưa tin bài: Ai bồi thường thiệt hại khi bản án tuyên sai đã thi hành án?: https://thanhnien.vn/ai-boi-thuong-thiet-hai-khi-ban-an-tuyen-sai-da-thi-hanh-an-post1440445.html

Ngày 21/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Hải Dương: Điều động, bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/hai-duong-dieu-dong-bo-nhiem-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-post438624.html

Ngày 21/03/2022, Báo Nam Định 
có đưa tin bài: Giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: http://baonamdinh.com.vn/channel/5083/202203/giam-sat-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-2549783/

Ngày 22/03/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin bài: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/tiep-tuc-chi-dao-thuc-hien-tot-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-299119-97.html

Ngày 22/03/2022, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp 
có đưa tin bài: Giai đoạn 2016 – 2021: Thi hành án đạt trên 116.000 việc: https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/10341098?plidlayout=48

Ngày 22/03/2022, Báo Sóc Trăng online 
có đưa tin bài: Triển khai thực hiện quy định phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-55888.html

Ngày 22/03/2022, Báo Hậu Giang online 
có đưa tin bài: Khó thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/kho-thi-hanh-an-lien-quan-den-tin-dung-ngan-hang-105469.html

Ngày 22/03/2022, Báo đấu thầu 
có đưa tin bài: Tài sản thi hành án của Tập đoàn Thiên Thanh tại Đà Nẵng: Vì sao chưa đấu giá lại?: https://baodauthau.vn/tai-san-thi-hanh-an-cua-tap-doan-thien-thanh-tai-da-nang-vi-sao-chua-dau-gia-lai-post121266.html

Ngày 22/02/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 
có đưa tin bài: Giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh-606475.html

Ngày 22/03/2022, Trang thông tin của Luật sư Việt Nam 
có đưa tin bài: Ban hành Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính: https://lsvn.vn/ban-hanh-ke-hoach-giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh1647874441.html

Ngày 22/03/2022, Báo Dân Việt 
có đưa tin bài: Lạng Sơn: Bị “om” tài sản trúng đấu giá gần 1 năm, người dân thiệt hại gần 10 tỷ đồng: https://danviet.vn/lang-son-bi-om-tai-san-trung-dau-gia-gan-1-nam-nguoi-dan-thiet-hai-gan-10-ty-dong-20220321205906838.htm

Ngày 23/03/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: "Dồn lực" xử lý các vụ có giá trị trên 20 tỷ, 3 năm chưa thi hànhxong: https://dantri.com.vn/xa-hoi/don-luc-xu-ly-cac-vu-co-gia-tri-tren-20-ty-3-nam-chua-thi-hanh-xong-20220322211234099.htm

Ngày 23/03/2022, Báo Công luận 
có đưa tin bài: Ban hành Kế hoạch triển khai 3 điều của Luật Thi hành án dân sự: https://congluan.vn/ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-3-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-post186804.html

Ngày 23/03/2022, Cần thơ TV 
có đưa tin bài: Giám sát tại Cục Thi hành án dân sự TP. Cần Thơ: https://canthotv.vn/giam-sat-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-can-tho/

Ngày 23/03/2022, Báo Tiền phong 
có đưa tin bài: Bộ Tư pháp yêu cầu dồn lực xử lý, thu hồi tài sản trong các vụ liên quan ngân hàng: https://tienphong.vn/bo-tu-phap-yeu-cau-don-luc-xu-ly-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-lien-quan-ngan-hang-post1425237.tpo

Ngày 23/03/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin bài: "Dồn lực" xử lý các vụ có giá trị trên 20 tỷ, 3 năm chưa thi hành xong: https://dantri.com.vn/xa-hoi/don-luc-xu-ly-cac-vu-co-gia-tri-tren-20-ty-3-nam-chua-thi-hanh-xong-20220322211234099.htm

Ngày 24/03/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án Dân sự TP HCM bàn giao một tài sản "khủng" cho Bộ Công an: https://nld.com.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-ban-giao-mot-tai-san-khung-cho-bo-cong-an-20220324184627317.htm

Ngày 24/03/2022, Báo tuổi Trẻ 
có đưa tin bài: Cưỡng chế bàn giao nhà đất 129 Pasteur trong vụ án của Vũ 'nhôm': https://tuoitre.vn/cuong-che-ban-giao-nha-dat-129-pasteur-trong-vu-an-cua-vu-nhom-20220324163835074.htm

Ngày 24/03/2022, Báo Thanh Nên 
có đưa tin bài: TP.HCM: Cưỡng chế Công ty Peak View bàn giao nhà đất 129 Pasteur trên 3.300 tỉ đồng cho Bộ Công an: https://thanhnien.vn/tp-hcm-cuong-che-cong-ty-peak-view-ban-giao-nha-dat-129-pasteur-tren-3-300-ti-dong-cho-bo-cong-an-post1441813.html

Ngày 25/03/2022, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc 
có đưa tin bài: Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh: https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_detail.aspx?ItemID=17832

Ngày 27/03/2022, Báo Pháp luật 
có đưa tin bài: Bình Định: Cần nhận diện rõ hạn chế trong thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/binh-dinh-can-nhan-dien-ro-han-che-trong-thi-hanh-an-dan-su-post439634.html

Ngày 27/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông lan tỏa yêu thương: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-nong-lan-toa-yeu-thuong-post439560.html

Ngày 27/03/2022, Báo mới 
có đưa tin bài: Bình Định: Cần nhận diện rõ hạn chế trong thi hành án dân sự: 
https://baomoi.com/binh-dinh-can-nhan-dien-ro-han-che-trong-thi-hanh-an-dan-su/c/42140421.epi

Ngày 27/03/2022, Báo Điện Biên Phủ online 
có đưa tin bài: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính: http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/195318/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh

Ngày 28/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-ba-ria-vung-tau-no-luc-thuc-hien-chi-tieu-nhiem-vu-post439833.html

Ngày 28/03/2022, Báo Pháp luật việt Nam 
có đưa tin bài: Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/tuyen-quang-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-post439795.html

Ngày 28/03/2022, Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
có đưa tin bài: ĐỒNG THÁP: SỐ LƯỢNG ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN GIẢM QUA TỪNG NĂM: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?ItemID=63209

Ngày 29/03/2022, Báo Đại Biểu Nhân dân 
có đưa tin bài: Giảm thủ tục, giảm áp lực: https://www.daibieunhandan.vn/giam-thu-tuc-giam-ap-luc-rfqpxgkwyr-81491

Ngày 29/03/2022, Báo Vietnam plus 
có đưa tin bài: Thành phố Hồ Chí Minh: Tiêu hủy an toàn hơn 310kg ma túy tang vật: https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tieu-huy-an-toan-hon-310kg-ma-tuy-tang-vat/780789.vnp

Ngày 29/03/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin bài: Tiêu hủy khoảng 310kg ma túy là tang vật của 42 vụ án: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1028121/tieu-huy-khoang-310kg-ma-tuy-la-tang-vat-cua-42-vu-an

29/03/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin bài: Hình ảnh tiêu hủy ma túy "khủng" bằng lò thiêu: https://nld.com.vn/phap-luat/hinh-anh-tieu-huy-ma-tuy-khung-bang-lo-thieu-20220329144113426.htm

Ngày 29/03/2022, Báo Nông nghiệp 
có đưa tin bài: Thiệt hại tiền tỷ do không được bàn giao tài sản trúng đấu giá: https://nongnghiep.vn/thiet-hai-tien-ty-do-khong-duoc-ban-giao-tai-san-trung-dau-gia-d319115.html

Ngày 30/03/2022, Báo Kiểm sát online 
có đưa tin bài: VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự: https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-dak-nong-ban-hanh-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-ton-tai-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-63411.html

Ngày 30/03/2022, Báo Kiểm sát online 
có đưa tin bài: VKSND tỉnh Đắk Nông ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự: https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-dak-nong-ban-hanh-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-ton-tai-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-63411.html

Ngày 30/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế chuyển giao tài sản: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/kiem-sat-chat-che-viec-cuong-che-chuyen-giao-tai-san-120497.html

Ngày 30/03/2022, Cổng TTĐT tỉnh Sơn La 
có đưa tin bài: Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://sonla.gov.vn/4/469/61721/632699/tin-chinh-tri/bo-truong-bo-tu-phap-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh

Ngày 30/03/2022, Báo Bảo vệ pháp luật 
có đưa tin bài: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/truc-tiep-kiem-sat-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-go-cong-dong-120529.html

Ngày 30/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự Tiền Giang cần thúc đẩy thực chất các nhiệm vụ chính trị: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tien-giang-can-thuc-day-thuc-chat-cac-nhiem-vu-chinh-tri-post440100.html

Ngày 30/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin bài: Thi hành án dân sự Sơn La cần nhanh chóng thích ứng tình hình mới: https://baophapluat.vn/media/thi-hanh-an-dan-su-son-la-can-nhanh-chong-thich-ung-tinh-hinh-moi-post8241.html

Ngày 31/03/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin bài: Ông Trần Văn Dũng làm Cục trưởng Thi hành án dân sự Hoà Bình: https://baophapluat.vn/ong-tran-van-dung-lam-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-hoa-binh-post440248.html