Điểm tin báo chí về THADS tháng 1 năm 2023

02/02/2023


Ngày 03/01/2023
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: Sống trọn đam mê với nghề Thi hành án dân sự
https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/song-tron-dam-me-voi-nghe-thi-hanh-an-dan-su-62443.html
Ngày 03/01/2023
Báo Bình Dương
Đăng bài: Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương
https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2023/01/532-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-binh-duon
Ngày 03/01/2023
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án Dân sự Kiên Giang nỗ lực vượt khó, đạt vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-kien-giang-no-luc-vuot-kho-dat-vuot-chi-tieu-nhiem-vu-duoc-giao-post463438.html
Ngày 04/01/2023
Báo Tiền phong
Đăng bài: Bình Dương có tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
https://tienphong.vn/binh-duong-co-tan-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-post1500532.tpo
Ngày 04/01/2023
Báo Tây Ninh
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự cho biết phản ánh của bà là không có cơ sở
https://baotayninh.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-cho-biet-phan-anh-cua-ba-la-khong-co-co-so-a153467.html
Ngày 04/01/2023
Báo Vĩnh Phúc
Đăng bài: “Dân vận khéo” trong giải quyết các vụ việc thi hành án
http://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articleType/ArticleView/articleId/88339/%E2%80%9CD%C3%A2n%20v%E1%BA%ADn%20kh%C3%A9o%E2%80%9D%20trong%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20c%C3%A1c%20v%E1%BB%A5%20vi%E1%BB%87c%20thi%20h%C3%A0nh%20%C3%A1n/%E2%80%9CDan-van-kheo%E2%80%9D-trong-giai-quyet-cac-vu-viec-thi-hanh-an
Ngày 04/01/2023
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đăng bài: Đột phá mới và những thách thức
https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/dot-pha-moi-va-nhung-thach-thuc-628846.html
Ngày 04/01/2023
Cổng TTĐT Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
Đăng bài: Ông Trần Văn Tường được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái
http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/tin-tuc/ong-tran-van-tuong-duoc-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-yen-bai/
Ngày 05/01/2023
Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KyNiemNgayTruyenThong/View_Detail.aspx?ItemID=11766
Ngày 05/01/2023
Báo Vĩnh Phúc
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Ký giao ước thi đua, giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023
http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/ID/88458/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-Ky-giao-uoc-thi-dua-giao-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2023
Ngày 05/01/2023
Báo tin tức
Đăng bài: Cần Thơ: Buộc thôi việc Chi cục trưởng Thi hành án dân sự gây thất thoát 14 tỷ đồng
https://baotintuc.vn/thoi-su/can-tho-buoc-thoi-viec-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-gay-that-thoat-14-ty-dong-20230105152240943.htm
Ngày 05/01/2023
Báo Chính phủ
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành theo hướng chủ động, khoa học, thông suốt trong THADS
https://baochinhphu.vn/tap-trung-chi-dao-cac-dia-phuong-xu-ly-an-ton-nhieu-nam-chua-thi-hanh-xong-102230105171359531.htm
Ngày 05/01/2023
Báo Cần Thơ
Đăng bài: Buộc thôi việc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền
https://baocantho.com.vn/buoc-thoi-viec-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-phong-dien-a155123.html
Ngày 06/01/2023
Báo vneconony.vn
Đăng bài: Thi hành án dân sự: Tập trung chỉ đạo các địa phương xử lý án tồn
https://vneconomy.vn/thi-hanh-an-dan-su-tap-trung-chi-dao-cac-dia-phuong-xu-ly-an-ton.htm
Ngày 06/01/2023
Youtube
Đăng bài: Chi Cục Trưởng Cục Thi Hành Án Dân Sự Làm Thất Thoát 14 Tỷ Đồng Bị Buộc Thôi Việc | SKĐS
https://www.youtube.com/watch?v=AjrameBerKc
Ngày 06/01/0203
Báo Long An
Đăng bài: Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đạt chỉ tiêu được giao
https://baolongan.vn/cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-thi-hanh-an-hanh-chinh-dat-chi-tieu-duoc-giao-a147720.html
Ngày 06/01/2023
Cổng TTĐT Đảng ủy tỉnh Hải Dương
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
http://tinhuyhaiduong.vn/news/Pages/new.aspx?ItemID=6472
Ngày 06/01/2023
Báo Yên Bái
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái sát sao tiến độ thực hiện các vụ việc
https://baoyenbai.com.vn/13/257867/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-Yen-Bai-sat-sao-tien-do-thuc-hien-cac-vu-viec.aspx
Ngày 06/01/2023
Cổng TTĐT huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đăng bài: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai phương hướng thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
https://phucu.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2023-1-6/Tong-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-va-tvbbun5.aspx
Ngày 06/01/2023
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
https://www.baosoctrang.org.vn/huyen-my-xuyen/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-my-xuyen-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-duoc-giao-62616.html
Ngày 07/01/2023
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Hà Nội: Tiếp tục xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự, hành chính trong sạch, vững mạnh
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1052455/ha-noi-tiep-tuc-xay-dung-cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-trong-sach-vung-manh
Ngày 09/01/2023
Báo plo.vn
Đăng bài: Dân kiện đòi sổ hồng, thắng kiện đã 4 năm, ủy ban vẫn chưa thi hành án
https://plo.vn/dan-kien-doi-so-hong-thang-kien-da-4-nam-uy-ban-van-chua-thi-hanh-an-post715656.html
Ngày 10/01/2023
Báo Kiên Giang
Đăng bài: Thi hành án dân sự Kiên Giang thi hành xong 12.056 việc
https://baokiengiang.vn/phap-luat/thi-hanh-an-dan-su-kien-giang-thi-hanh-xong-12-056-viec-12282.html
Ngày 11/01/2023
Báo Công an
Đăng bài: Giúp người khó khăn, mòn mỏi chờ thi hành án
https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/giup-nguoi-kho-khan-mon-moi-cho-thi-hanh-an_142283.html
Ngày 12/01/2023
Cổng TTĐT huyện Vĩnh Thuận
Đăng bài: Vĩnh Thuận: Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2022
https://vinhthuan.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/102/5677/Vinh-Thuan--Tong-ket-hoat-dong-Ban-Chi-dao-Thi-hanh-an-dan-su-nam-2022.html
Ngày 13/01/2023
Báo Thanh niên
Đăng bài: Viện KSND tối cao truy nã cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự H.Phong Điền
https://thanhnien.vn/vien-ksnd-toi-cao-truy-na-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-hphong-dien-post1541736.html
Ngày 13/01/2023
Báo plo.vn
Đăng bài: Cơ quan điều tra bắt tạm giam kế toán chi cục THADS huyện Phong Điền
https://plo.vn/co-quan-dieu-tra-bat-tam-giam-ke-toan-chi-cuc-thads-huyen-phong-dien-post716331.html
Ngày 13/01/2023
Cổng TTĐT huyện Hậu lộc, tỉnh Thanh Hóa
Đăng bài: UBND huyện tổng kết công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
https://hauloc.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2023-1-12/UBND-huyen-tong-ket-cong-tac-tu-phap-va-thi-hanh-ajk49bo.aspx
Ngày 13/01/2023
Báo Công an thành phố Đà Nẵng
Đăng bài: Giúp người khó khăn, mòn mỏi chờ thi hành án
https://congan.danang.gov.vn/-/giup-nguoi-kho-khan-mon-moi-cho-thi-hanh-an
Ngày 13/01/2023
Báo vietnam plus
Đăng bài: Nâng cao chất lượng thi hành án dân sự đối với các bản án thương mại
Ngày 13/01/2023
Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tiêu hủy trên 60kg ma tuý
https://hungyentv.vn/news/50/9018/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tieu-huy-tren-60kg-ma-tuy
Ngày 14/01/2023
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đăng bài: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự
https://dangcongsan.vn/thoi-su/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-629971.html
Ngày 14/01/2023
Báo Gia Lai
Đăng bài: Thủ tướng phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự
https://baogialai.com.vn/channel/1602/202301/thu-tuong-phe-duyet-de-an-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-5800858/
Ngày 15/01/2023
Báo Hà Nội Mới
Đăng bài: Tăng tính hiệu quả trong thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1053179/tang-tinh-hieu-qua-trong-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-cac-ban-an-kinh-doanh-thuong-mai
Ngày 16/01/2023
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: Không ngại án khó, chẳng lo án lớn
https://www.baosoctrang.org.vn/huyen-my-xuyen/khong-ngai-an-kho-chang-lo-an-lon-62719.html
Ngày 16/01/2023
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Bình Định: Phối hợp trao quà “Tết yêu thương”, “Tết sum vầy”
https://baophapluat.vn/binh-dinh-phoi-hop-trao-qua-tet-yeu-thuong-tet-sum-vay-post464701.html
Ngày 16/01/2023
Báo Pháp luật plo
Đăng bài: Hậu Giang: Công tác thi hành án dân sự chuyển biến tích cực
https://plo.vn/hau-giang-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-chuyen-bien-tich-cuc-post716724.html
Ngày 17/01/2023
Báo Sóc Trăng
đăng bài: Đồng chí Hồ Hùng Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng
https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/dong-chi-ho-hung-anh-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-soc-trang-62887.html
Ngày 17/01/2023
Báo mới
Đăng bài: Nâng cao chất lượng thi hành án dân sự đối với các bản án thương mại
https://baomoi.com/nang-cao-chat-luong-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-cac-ban-an-thuong-mai/c/44839938.epi
Ngày 18/01/2023
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: Thi hành án dân sự ở Phú Bình: Tăng thuyết phục để tự nguyện chấp hành
https://baothainguyen.vn/phap-luat/202301/thi-hanh-an-dan-su-o-phu-binh-tang-thuyet-phuc-de-tu-nguyen-chap-hanh-43f6c0f/
Ngày 18/01/2023
Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng
Đăng bài: Bổ nhiệm đồng chí Hồ Hùng Anh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng
https://soctrang.gov.vn/ubnd-stg/4/469/37057/359334/Tin-so-nganh/Bo-nhiem-dong-chi-Ho-Hung-Anh-giu-chuc-vu-Pho-Cuc-truong-Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-Soc-Trang.aspx
Ngày 19/01/2023
Báo Hòa Bình
Đăng bài: Ngành Thi hành án dân sự nỗ lực vượt khó
http://www.baohoabinh.com.vn/217/174418/Nganh-Thi-hanh-an-dan-su-no-luc-vuot-kho.htm
Ngày 19/01/2023
Báo Dân Việt
Đăng bài: Nhân viên Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn
https://danviet.vn/nhan-vien-van-phong-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-vi-pham-nong-do-con-gay-tai-nan-lien-hoan-20230119135301648.htm
Ngày 21/01/2023
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng thông qua thi hành án
https://baophapluat.vn/nang-cao-hieu-qua-xu-ly-tai-san-bao-dam-cua-to-chuc-tin-dung-thong-qua-thi-hanh-an-post464914.html
Ngày 23/01/2023
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Chi cục THADS huyện Mê Linh đạt nhiều kết quả tích cực
https://baophapluat.vn/chi-cuc-thads-huyen-me-linh-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc-post465086.html
Ngày 26/01/2023
Báo Vietnamplus
Đăng bài: Thi hành án dân sự: Rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí
https://www.vietnamplus.vn/thi-hanh-an-dan-su-rut-ngan-thoi-gian-giam-thieu-chi-phi/842838.vnp
Ngày 26/01/2023
Báo Tin tức
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự
https://baotintuc.vn/thoi-su/nang-cao-hieu-qua-thi-hanh-an-dan-su-20230126124427251.htm
Ngày 31/01/2023
Báo Tuổi Trẻ
Đăng bài: Kiện trước nhưng được thi hành án... sau
https://tuoitre.vn/kien-truoc-nhung-duoc-thi-hanh-an-sau-20230131080805371.htm