Thành lập Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Tổng cục Thi hành án dân sự

30/12/2022
Xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục và công chức, người lao động của Tổng cục THADS đã nghỉ hưu, ngày 29/12/2022, tại Tổng cục THADS các thành viên là cán bộ hưu trí của Tổng cục THADS đã họp, thảo luận, thống nhất thành lập Ban Liên lạc tổ chức cán bộ hưu trí Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp.
 

Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, việc thành lập Ban Liên lạc có mục tiêu chính là thăm hỏi, động viên, chia sẻ giữa các thành viên cán bộ hưu trí; giao lưu, gặp gỡ vào các dịp cuối năm, ngày lễ, ngày truyền thống; tổ chức tham quan; … Ngoài ra, Ban liên lạc còn giúp các thành viên là cán bộ hưu trí có điều kiện cập nhật chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương để tích cực thực hiện và vận động nhân dân thực hiện; xây dựng cuộc sống lành mạnh, giúp nhau khắc phục những khó khăn về đời sống, ngăn ngừa và chống mọi biểu hiện tiêu cực; động viên nhau phát huy mọi khả năng tham gia đóng góp xây dựng địa phương tuỳ theo điều kiện sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình và trình độ khả năng của từng người.
 
Tại buổi gặp mặt, các thành viên cán bộ hưu trí Tổng cục THADS đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung chính mục tiêu của việc thành lập Ban liên lạc; nội dung Quy chế hoạt động, Quy chế thăm hỏi của Ban; Kế hoạch, chương trình hành động; Bầu thành viên sáng lập của Ban; kinh phí hoạt động của Ban…
 
Sau khi phát biểu ý kiến và trao đổi, các thành viên cán bộ hưu trí đã nhất trí bầu Ban Liên lạc tổ chức cán bộ hưu trí Tổng cục THADS gồm 5 thành viên, gồm: 1. đồng chí Hoàng Thọ Khiêm, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án (Trưởng Ban); 2. đồng chí Phùng Khắc Hòe, nguyên Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự ((Phó Trưởng Ban); các thành viên của Ban gồm đồng chí Hoàng Kim Thủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính; đồng chí Vũ Thị Hằng, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đồng chí Chu Văn Doanh, nguyên công chức Văn phòng Tổng cục THADS.
Nguyễn Văn Nghĩa Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS