Làm việc trực tuyến cần đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin

06/08/2020
Thực hiện việc bố trí cho cán bộ công chức, viên chức làm việc trực tuyến theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã hướng dẫn, thực hiện ngay các giải pháp để bố trí cho cán bộ công chức, viên chức làm việc trực tuyến. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, anh ninh thông tin.

Vừa qua, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát cảnh báo các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom. Theo khuyến cáo này, các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến tại đơn vị mình.
Cụ thể, hiện nay Zoom đang là phần mềm phổ biến cho học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa. Tuy nhiên, phần mềm này tồn tại một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng như mã hóa dữ liệu đầu cuối kém, dễ dàng bị dò quét ID cuộc họp… Thông qua những lỗ hổng trên, tin tặc có thể truy cập bất hợp pháp vào các phòng họp, theo dõi, truyền bá các thông tin xấu độc, đánh cắp thông tin hoặc cài đặt mã độc trực tiếp trên máy tính người dùng.
Vì vậy, Cục An toàn thông tin khuyến cáo các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước được khuyến cáo không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến tại đơn vị mình.
Để đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, ngành Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thường xuyên triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, thường xuyên tổ chức họp bằng hình thức Hệ thống Hội nghị truyền hình VMeet giúp Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, điều hành. Việc vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cần đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt nhất đối với các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự với các Cục Thi hành án dân sự địa phương.
Với nhiều giải pháp khác nhau, Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đã hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc nên trao đổi thông tin thông qua thư điện tử công vụ để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản, thay đổi phương thức làm việc, giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Trong quá trình dịch bệnh đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, Tổng cục THADS cũng đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có những giải pháp để đảm bảo công việc được thông suốt nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn thông tin.