Công nghệ thông tin nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác phán quyết thi hành án ở Trung Quốc

21/12/2017
Các Tòa án Trung Quốc đã có những nỗ lực rất lớn để thúc đẩy việc xây dựng công nghệ thông tin và thiết lập Hệ thống Quản lý và Cưỡng chế Thi hành án của quốc gia liên quan đến hệ thống Tòa án, có thể giúp đạt được mục tiêu thúc đẩy xây dựng một hệ thống kiểm tra và kiểm soát, kích thích cuộc đấu giá mạng lưới tư pháp, giới thiệu một hệ thống xuất bản danh sách tên của những người phải thi hành án, tổng hợp hệ thống hồ sơ vụ việc trực tuyến và tiết lộ thông tin chính.


Thứ nhất, thiết lập Hệ thống Quản lý và Cố vấn Quốc gia.
Bằng cách xây dựng quản lý thống nhất, các Tòa án Trung Quốc đã định hình lại quy trình xử lý vụ việc, thực hiện các tiêu chuẩn quản lý giấy khác nhau vào quy trình kiểm soát máy tính, hướng dẫn xử lý trường hợp và thiết lập Hệ thống Quản lý và Cưỡng chế được kết nối quốc gia ở bốn cấp của hệ thống Tòa án, giúp thực hiện theo dõi toàn bộ quy trình trực tuyến, chuẩn hóa phương pháp làm việc với hiệu quả được cải thiện.
Thứ hai, thúc đẩy xây dựng mạng lưới kiểm tra và kiểm soát.
Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống về quản trị toàn diện dựa trên những khó khăn trong việc cưỡng chế và giải quyết vấn đề lâu dài về "tìm kiếm người và tài sản". Bằng cách liên hệ với nhiều cơ quan, bao gồm Bộ Công an, Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, Tòa án nhân dân tối cao đã thiết lập một hệ thống điều tra và kiểm soát thực thi trực tuyến để thu thập tất cả thông tin về các hình thức chính tài sản, như tiền gửi, nhà cửa, xe cộ và chứng khoán. Nếu không đi ra ngoài, các thẩm phán thực thi có thể hỏi thông tin liên quan về tài sản của người thi hành theo luật, đó là một cải cách cơ bản của mô hình cưỡng chế.
Tòa án đã thành lập một hệ thống tìm kiếm và kiểm soát thực thi mạng lưới toàn quốc với Tòa án nhân dân tối cao làm nòng cốt, bổ sung bởi Tòa án nhân dân cao. Sự kết nối chuyên dụng giữa Hệ thống kiểm tra và kiểm soát và trụ sở chính của các ngân hàng được thiết lập. Bất kỳ Tòa án nào ở Trung Quốc bao gồm cả Toà án nhân dân tối cao đều có thể gửi yêu cầu tìm kiếm và kiểm soát thông qua hệ thống này tới Tòa án nhân dân tối cao và nhận phản hồi.
Hệ thống kiểm tra và kiểm soát sẽ nâng cao hiệu quả của việc kiểm soát tài sản, giảm chi phí thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên một cách hiệu quả và hiệu quả.
Thứ ba, thúc đẩy đấu giá trực tuyến tư pháp.
Theo thống kê sơ bộ của Trung quốc, trong tài sản đang được Toà án điều tra và kiểm soát, đến 2017 khoản tiền gửi chỉ chiếm 40%, phần còn lại trả cho các bên chỉ có thể được đánh giá hoặc đấu giá để thanh toán. Tỷ lệ doanh thu bán đấu giá truyền thống thấp, và tỷ lệ phí bảo hiểm cũng thấp. Từ năm 2012 trở đi, Tòa án Quận dẫn đầu trong đấu giá trực tuyến tư pháp, mua sắm đấu giá trực tuyến, đăng ký, đấu thầu, giao dịch và tất cả các thủ tục khác được hoàn thành trên Internet, rất thuận tiện. Cách tiếp cận này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Tòa án, làm cho tỷ lệ doanh thu bán đấu giá giữ mức thấp và tăng mức phí bảo hiểm đáng kể. Toà án nhân dân tối cao đã ban hành một phiên tòa đặc biệt của phiên tòa, để chuẩn hóa các thủ tục có liên quan. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, cuộc đấu giá mạng lưới tư pháp đã được thực hiện đầy đủ tại các Tòa án quốc gia.
Lấy ví dụ, trang web đấu giá lớn nhất "Taobao" là một ví dụ, trong khi hiện nay, tổng số đấu giá đạt gần 480 nghìn, mục đấu giá là 240 nghìn, doanh thu là 330 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ doanh thu trung bình đạt 90,66%, tỷ lệ phí bảo hiểm đạt 72,63 %, tiết kiệm tiền hoa hồng cho các bên lên đến 10,1 tỷ USD. Ví dụ, doanh thu lớn nhất của mạng lưới đấu thầu tư pháp hiện tại là quyền sử dụng đất của thành phố Diêm Thành, phiên đấu giá Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Giang Tô về quyền sử dụng đất đã được xử lý lần đầu tiên. Buổi đấu giá có 2 người tham gia đấu thầu, có hơn 40.000 người quan tâm đến đấu giá thông qua Internet, sau khi 783 lần trì hoãn, 901 hồ sơ dự thầu, bắt đầu giá 1,66 tỷ nhân dân tệ, giá giao dịch cuối cùng là 2,63 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ phí bảo hiểm cao lên đến 57%. Có thể thấy, hiệu quả của việc xử lý tài sản tư pháp thông qua Internet vẫn còn rất tốt.
Thứ tư, giới thiệu hệ thống danh sách tên của người có khả năng phán đoán đáng kinh ngạc.
Nhằm vào hành vi của các bên để tránh việc thực hiện kháng cự và chuyển giao tài sản ẩn, Trung Quốc đã đưa ra cách giải thích pháp lý vào năm 2013, trong đó giới thiệu một hệ thống xuất bản danh sách tên của những người phải thi hành án không tưởng và áp đặt các biện pháp trừng phạt để hạn chế hành động của người có khả năng phán đoán đáng kinh ngạc theo nhiều cách, để mọi người nhận ra rằng "một hành động lạ thường sẽ gây ra những hạn chế ở mọi nơi", số lượng các nhà đầu tư ra khỏi danh sách nợ không thể tin nổi lên đến 8.280.000.
Vào tháng 01 năm 2014, Văn phòng Trung tâm Văn minh Trung ương, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Hội đồng Nhà nước SASAC, Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, cùng nhau ký kết "Bản ghi nhớ hợp tác xây dựng sự trung thực và không trung thực" để chia sẻ thông tin của người có khả năng phán đoán đáng kinh ngạc. Các phòng ban sẽ đưa ra hình phạt tín dụng cho người phải thi hành án đáng kinh ngạc trong nhiệm vụ của mình.
Vào tháng 1 năm 2016, Uỷ ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Toà án nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công an và các đơn vị trung tâm khác 44 đã cùng nhau ký kết "Bản ghi nhớ hợp tác về hành động cưỡng chế hợp pháp đối với những người phải thi hành án đáng kinh ngạc" không trung thực thực hiện tám loại của 55 biện pháp kỷ luật, liên quan đến hơn 30 khu vực trọng điểm. Cường độ của các phòng kỷ luật chung là rất lớn và tác động của nó rất sâu rộng.
Tháng 8 năm 2016, Toà án nhân dân tối cao, Uỷ ban Cải cách và Phát triển quốc gia, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông, Bộ Thuỷ lợi, Bộ Thương mại, Cục Đường sắt Nhà nước, đồng thời ban hành một văn bản chính thức có tên "Thông báo về hành động cưỡng chế hợp tác đối với người phải thi hành án không thành thạo", đẩy mạnh hành động cưỡng chế hợp tác với người phải thi đua khôn ngoan trong lĩnh vực đấu thầu và hạn chế sự không trung thực trong việc thực hiện các hoạt động đấu thầu, , hoạt động đánh giá và các hoạt động đấu thầu.
Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác với Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Trung tâm Tín dụng, CBRC, tổ chức tài chính ngân hàng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Truyền thông, Ủy ban, việc chuẩn bị của Bộ Công Trung tâm an ninh quốc gia AQSIQ Trung tâm Quản lý mã, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Quốc gia, UnionPay, Trung Quốc SME Hiệp hội, Alibaba, Jingdong, Tencent, Baidu và các phòng ban khác, đẩy kỷ luật tín dụng chung trong các lĩnh vực có liên quan .
Tính đến thời điểm này, số người mua vé máy bay hạn chế mua vé là 7.98 triệu và 3.13 triệu lượt hành khách chỉ được mua tàu ngủ mềm, đường sắt cao tốc, và các ghế hạng nhất của EMU. Hơn 70.000 người đã bị cấm làm đại diện pháp lý và giám đốc điều hành. Và, một trường hợp có nghĩa là chỉ có Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã từ chối áp dụng cho vay và thẻ tín dụng từ những người có khả năng phán xét đáng kinh ngạc hơn 1.242 triệu Nhân dân tệ, giúp tránh các quỹ rủi ro tín dụng lên đến 8.47 tỷ nhân dân tệ.
Tòa án nhân dân tối cao cải tiến bốn nền tảng công khai - cụ thể là quá trình xét xử, phiên toà, bản án và thông tin thi hành - và mở rộng chiều rộng và chiều sâu của sự cởi mở của Tòa án, để mọi người có thể thực sự trải nghiệm sự công bằng và công bằng. Các bên có thể sử dụng hệ thống hồ sơ vụ án trực tuyến để hỏi về các thông tin cơ bản của vụ án thi hành án, tình hình của người phải thi hành án đáng kinh ngạc, thực hiện các thông tin tài liệu trọng tài. Họ cũng có thể đăng nhập bằng tên riêng, số chứng minh nhân dân, số trường hợp thực hiện để truy vấn thông tin vụ án, bao gồm việc nộp hồ sơ vụ án, các công cụ pháp luật thực thi, thủ tục thực thi, số tiền phải thi hành, bị đình chỉ thi hành, thực hiện các thông tin đóng cửa và các thông tin khác, để xem sự tiến bộ của toàn bộ trường hợp. Thông qua tên của người phải thi hành, Trung Quốc có thể tìm kiếm trường hợp trong cơ sở dữ liệu thông tin, bao gồm thông tin cơ bản của người thi hành án, số vụ án, thời gian nộp đơn, tên Tòa án, văn bản pháp luật để xác định nghĩa vụ của các bên, tình hình thực hiện và như vậy; thông qua các chủ đề có thể truy vấn thông tin đấu giá tư pháp trực tuyến. Công chúng có thể hỏi các tiêu chuẩn nộp hồ sơ để thực hiện vụ án, thủ tục bắt đầu, điều kiện giảm thủ tục và thủ tục, thực hiện các thủ thuật rủi ro, thông báo về phần thưởng, thông tin vụ án và vân vân.
Cho đến nay, hệ thống hồ sơ vụ việc trực tuyến ở Trung Quốc đã công bố hơn 31,66 triệu thông tin, thông tin thực hiện của những người bị hành hình là hơn 44,77 triệu, thông tin của người phải thi hành án đáng kinh ngạc là khoảng 8,28 triệu người, tăng cường việc thực hiện minh bạch hiệu quả[1].
Thanh Hà (giới thiệu)
 

[1] The IT Construction in the Chinese Courts to Improve the Quality and Efficiency of the Judgment-Enforcement Work
Lijuan Wang
Judge of the Enforcement Department of the Supreme People's Court of the P.R.C.  
Ladies and gentlemen,
I am honored to be appointed by the Supreme People's Court of China and attend this conference. Now I would give a brief introduction on the developments of the Chinese courts in the implementation of the IT construction.
In recent years, with the rapid development of modern information technology, Chinese courts have made great efforts to promote the IT construction and establish a nationally connected Case Handling & Enforcement Network of the court system, which could help attain the goal of promoting the construction of a check and control network, stimulating the network judicial auction, introducing a system of publishing the name list of the incredible judgment debtors, generalizing online case filing system and disclosing the key information.
Firstly, establish a national Case Handling & Enforcement Network.
By formulating unified management, Chinese courts reshape the case handling process, implementing various paper management standards into the computer control process, providing guidelines for case handling and establishing a nationally connected Case Handling & Enforcement Network in the four levels of the court system, which could help realize the online whole-process monitoring, standardization of the working methodology with improved efficiency. 
Secondly, promote the construction of the check and control network.
The SPC formed a landscape of comprehensive governance based on the difficulties in enforcement and cracked longstanding problem of "finding people and property". By working with a dozen of departments, including the Ministry of Public Security, State Administration for Industry and Commerce, People's Bank of China and China Securities Regulatory Commission, the SPC established an online enforcement investigation and control system to get all information on major forms of properties, such as deposits, houses, vehicles and securities. Without going out, enforcement judges could inquire relevant information on properties of the enforced in accordance with law, which is a fundamental reform of the enforcement model.
SPC has established a nationwide network enforcement search and control system with SPC as the core, supplemented by high people’s courts. Dedicated connection between SPC and head offices of the banks is established. Any court in China including any people’s tribunals can send search and control request through the system to SPC, and receives feedbacks.
The check and control network improve the efficiency of property control, reducing the execution cost, and protecting the legitimate rights and interests of the parties efficiently and effectively.
Thirdly, promote judicial auction online.
According to our rough statistics, in the property that being investigated and controlled by courts, the deposit only takes up 40%, the rest paid to the parties could only be assessed or auctioned to cash. Traditional auction turnover rate is low, and the premium rate is low too.
from 2012 onwards, District Court take the lead in judicial auction online, the online auction shopping, registration, bidding, transactions and all other procedures are completed on the Internet, which is very convenient. This approach got a positive response quickly from the courts, which make the auction turnover rate keep low and increased the premium rate significantly. Supreme People's Court issued a special judicial interpretation of the judicial auction, to standardize the relevant procedures. From January 1th 2017, the network judicial auction has been fully implemented in the national courts.
Take the largest auction site "Taobao" as an example, while now, the total auction reaches are nearly 480 thousands, auction items are 240 thousands, the turnover is 330 billion yuan, the average turnover rate reached 90.66%, the premium rate reached 72.63%, which save the commissions for parties up to 10.1 billion. For instance, the largest turnover of current network of judicial auction was a land use rights of Yancheng City, Jiangsu Province Intermediate People's Court auction of land use rights, which was dealt at the first time. The auction has 2 people to participate in the bidding, there are more than 40,000 people concerned about the auction through the Internet, after 783 times delay, 901 bids, starting price at 1.66 billion yuan, the final transaction price was 2.63 billion yuan, the premium rate highly up to 57%. As we can see, the effect of judicial property disposal through the Internet is still very good.
Fourthly, introduce publishing system of the name list of the incredible judgment debtors.
Aiming at the behavior of parties to avoid the implementation of resistance and the transfer of hidden property, we introduced judicial interpretation in 2013, which introduce a system of publishing the name list of the incredible judgment debtors and impose the sanctions to limit the actions of the incredible judgment debtors in many ways, so that let people realize that “one incredible action will trigger the limitations everywhere”. Up to now, the released number of the incredible judgment debtors list up to 8.28 million.
In January 2014, the Central Civilization Office, the Supreme People's Court, the Ministry of Public Security, the State Council SASAC, the State Administration for Industry and Commerce, China Banking Regulatory Commission, China Civil Aviation Administration, China Railway Corporation and other eight departments jointly signed “cooperative Memorandum of building honesty and dishonesty” to share the information of the incredible judgment debtors. The departments would give the credit punishment to the incredible judgment debtors in their own duties.
In January 2016, the National Development and Reform Commission, the Supreme People's Court, the People's Bank of China, the Ministry of Public Security and other central 44 units jointly signed "cooperative memorandum of collaborative enforcement actions on incredible judgment debtors", to push the dishonest implementation of eight categories of 55 Disciplinary measures, involving more than 30 key areas. The intensity of joint disciplinary departments was large and the impact was far-reaching.
In August 2016, the Supreme People's Court, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Industry, Ministry of Construction, Ministry of Communications, Ministry of Water Resources, Ministry of Commerce, the State Railway Administration, the State Civil Aviation Authority 9 units jointly issued an official document named "Notice on collaborative enforcement actions to incredible judgment debtors", to push the collaborative enforcement actions to incredible judgment debtors in the field of bidding, and to limit the dishonesty of the implementation of the tender activities, tender agency activities, evaluation activities and tender activities.
In addition, we also cooperated with the State Administration for Industry and Commerce, the People's Bank of China Credit Center, the CBRC, banking financial institutions, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Communications, the Commission, the preparation of the Ministry of Public Security National Citizenship ID number inquiry center, AQSIQ National Organization Code Management Center, the National Federation of Industry and Commerce, UnionPay, China SME Association, Alibaba, Jingdong, Tencent, Baidu and other departments, to push the joint credit disciplinary in the relevant areas.
Up to now, the cumulative number of people which limited to buy air tickets is 7.98 million, and 3.13 million passengers were limited to buy soft sleeper train, high-speed rail, and other first class seats of EMU. More than 70,000 people were forbidden being as legal representatives and executives. And, one case in point is that only Industrial and Commercial Bank of China has Refused to apply for loans and credit cards from incredible judgment debtors for more than 1.242 million yuan, which help avoid credit risk funds up to 8.47 billion yuan.
Lastly, disclose the execution information effectively.
The SPC improved four publicity platforms – namely trial process, court hearings, judgments and enforcement information – and further expanded the width and depth of judicial openness, so that people can truly experience impartiality and justice. The parties can use the online case filing system to inquire about the basic information of the execution cases, the situation of incredible judgment debtors, execution of the referee document information. They can also log in by their own name, identity card number, the number of implementation case to query the case information, including the case filing, legal instruments of enforcement, the procedure of enforcement, the amount subject to enforcement, suspended execution, the implementation of closed and other information, to see the progress of the whole case. Through the name of the person subject to enforcement, we could search the case in the information database, including the basic information of executor, the case number, filing time, the court name, the legal documents to determine the obligations of the parties, the implementation situation and so on; through the subject can query judicial auction information online. The public can inquire the filing standards of implementation of the case, start procedures, the reduce condition of implementation fees and procedure, the implementation of risk tips, reward announcements, case information and so on.
Up to now, the online case filing system in China has published more than 31.66 million pieces of information, the implementation information of people being executed is over 44.77 million, the information of incredible judgment debtors is around 8.28 million, which enhance the implementation of transparency effectively.
Ladies and gentlemen, I hope that through my brief introduction, you can have a basic understanding of the implementation of information technology in Chinese courts. There is a saying goes that "It is better to see once than hear a hundred times." I sincerely invite you to come to China and have a look at the achievements of IT construction made in Chinese courts.
Thank you.