Quyết định công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 2999/QĐ-BTP công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

Danh sách các cơ quan THADS tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển

Ngày 4/11/2009 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đã ký Quyết định số 1777/ QĐ-TTg ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

Công văn về việc áp dụng quy định chuyển tiếp

Thực hiện Luật THADS, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2009. Trong khi chờ kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bổ nhiệm Chấp hành viên theo ngạch mới v.v, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và các Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, ngày 06/11/2009, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác thi hành án dân sự năm 2009

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hôm nay (ngày 28/10), Hội nghị giao ban trực tuyến về tổ chức thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã được tổ chức tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với sự tham dự của Giám đốc các Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chủ trì, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Thi hành án dân sự

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Để đảm bảo Luật Thi hành án dân sự được thi hành nghiêm chỉnh, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự.

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Quy định về bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án” được  Bộ Tư pháp và  Bộ Tài  chính hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04 /2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 (có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký), có những nội dung cơ bản sau đây:

Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 91-CV/BCS ngày 14/9/2009 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đề nghị phối hợp kiện toàn, củng cố cơ quan THADS địa phương; tiếp đó ngày 02/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2235/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật THADS, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương.

Nhằm đánh giá việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiện toàn cơ bản tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS theo Luật THADS, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác THADS, ngày 06/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2250/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật THADS, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương.

Khai giảng lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc

Tiếp tục triển khai Quyết định số 1998/QĐ-BTP ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sau lớp đào tạo cho các tỉnh phía Nam đã tổ chức trong 3 ngày (28 - 30/9), Bộ Tư pháp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc.