Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 91-CV/BCS ngày 14/9/2009 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đề nghị phối hợp kiện toàn, củng cố cơ quan THADS địa phương; tiếp đó ngày 02/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2235/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật THADS, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương.

Nhằm đánh giá việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiện toàn cơ bản tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS theo Luật THADS, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác THADS, ngày 06/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2250/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật THADS, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương.

Khai giảng lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc

Tiếp tục triển khai Quyết định số 1998/QĐ-BTP ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sau lớp đào tạo cho các tỉnh phía Nam đã tổ chức trong 3 ngày (28 - 30/9), Bộ Tư pháp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức Thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc.

Khai giảng lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đối với công chức cơ quan THADS cấp tỉnh khu vực phía Nam

Triển khai Quyết định số 1998/QĐ-BTP ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở các lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/09, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT cho 37 học viên là công chức đến từ 33 cơ quan THADS các tỉnh phía Nam.

Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010 và Kế hoạch công tác năm 2009 của Cục Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục cấp hộp thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý THADS,cơ quan THADS và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Ngày 09/9/2009 Thủ tướng NguyễnTấnDũng ký ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Công văn về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2009

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, để chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2009, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm công tác 2009.

Thực hiện thí điểm hoạt động Thừa phát lại tại TP. Hồ Chí Minh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (TPL) thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một bước nhằm triển khai thực hiện chủ trương xã hội hoá một số công việc có liên quan đến thi hành án dân sự (THADS).

Tạm dừng việc tổ chức lễ ra mắt cơ quan thi hành án dân sự

Thực hiện Luật THADS, vừa qua một số địa phương đã tổ chức Lễ ra mắt cơ quan THADS và bàn giao công tác tổ chức, cán bộ từ Giám đốc Sở Tư pháp sang cho Trưởng THADS cấp tỉnh. Đây là một công việc quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc xác định rõ vị trí vai trò, trách nhiệm của các cơ quan THADS.