Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2010, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự (đăng tải trên trang Lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật).

Đến hết năm 2015, 100% các chi cục THADS hoàn thành việc đầu tư cơ sở vật chất

Trong 2 ngày 11-12/5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm góp ý xây dựng các đề án “Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 – 2015” và đề án “Xây dựng hệ thống trụ sở làm việc cơ quan và kho vật chứng THADS địa phương của Bộ Tư pháp” (giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020).

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: Đã đạt được những kết quả đáng trân trọng

Được thành lập theo Quyết định số 1117/QĐ-THA, ngày 18/6/2009 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, sáng ngày 23/4/2010, tập thể Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2010.

Công văn yêu cầu rà soát toàn bộ số lượng việc, giá trị thi hành án còn tồn đọng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc “tạo sự đột phá trong thi hành án dân sự”, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về giải quyết án tồn đọng, để có căn cứ cho việc xây dựng, đề xuất và chỉ đạo thực hiện các giải pháp giải quyết án tồn đọng, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (THADS) số 26/2008/QH12 và Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật THADS, Liên ngành Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/3/2010 hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng.

Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2010, Tổng cục Thi hànhán dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành thi hành án dân sự. Đến nay, nội dung Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự đã cơ bản hoàn thiện.

Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự

Ngày 09 tháng 3 năm 2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 566/BTP-TCTHA về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức thi hành án dân sự, Công văn này bao gồm các nội dung sau đây:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế làm việc của cơ quan

Ngày 02/03/2010, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp đã ban hành  Quyết định số 328/QĐ-THA ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2009: Các tỉnh phía Nam có nhiều bước đột phá

Trong hai ngày 16-17/01/2010, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của Cục THADS 32 tỉnh, thành phía Nam. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác THADS năm 2009, đồng thời sôi nổi thảo luận các chuyên đề về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ của cơ quan THADS, giải pháp thực hiện và những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về THADS…

Công tác Thi hành án dân sự năm 2010: Quyết liệt với án tồn đọng

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác thi hành án dân sự (THADS) chiều qua (12/01), thay mặt Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy đã có báo cáo chi tiết về kết quả THADS năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.