Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác trước và trong Tết Nguyên đán và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sau Tết nguyên đán

Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về trước và trong Tết Nguyên đán và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sau Tết nguyên đán của Hệ thống Thi hành án dân sự.

Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự

Trong năm 2024, toàn Hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đồng lòng, bản lĩnh, sáng suốt, giữ “liêm sỹ bản thân, nghề nghiệp” để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự: Yêu cầu bức thiết từ cuộc sống

Tại Phiên họp Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật tháng 01/2024, Chính phủ đã xem xét việc sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu bức thiết mà cuộc sống đặt ra, bảo đảm công lý phải được thực thi đến cùng.

Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai công tác năm 2024

Chiều ngày 23/01/2024, tại Bộ Tư pháp trụ sở số 139 Nguyễn Thái Học, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thắng Lợi dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2024 tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS

Một trong những yêu cầu quan trọng trong Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TCTHADS ngày 18/01/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS là tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2024

Sáng 10/1, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.