Hội đồng tuyển dụng công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 tổ chức khai mạc và thi vòng 1

Ngày 14 và 15/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức đã tổ chức khai mạc và thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) năm 2024 tại hai địa điểm thi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục THADS thành phố Hải Phòng

Ngày 14/6, tại Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng.

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra công tác THADS

Tổng cục Thi hành án dân sự đang tiến hành soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm tra trong Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.