Đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng gương điển hình tiên tiến

29/05/2020
Sáng ngày 29/5/2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (giai đoạn 2016-2020) nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; về phía Tổng cục THADS có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tổng cục.

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giai đoạn 2021-2025, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS nhấn mạnh: Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, trong thời gian qua Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo nên công tác này đã có những bước chuyển biến tích cực về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực; được tập thể, cá nhân công chức, người lao động cơ quan Tổng cục tích cực hưởng ứng, tạo sự lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ công tác, từ đó động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số kết quả nổi bật như:
Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2016- 2020” đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác (từ xây dựng đề án, văn bản; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác hướng dẫn chuyên môn, chỉ đạo nghiệp vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, tài chính kế hoạch…), kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Việc tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tổng cục quan tâm chỉ đạo. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập sâu rộng trong Hệ thống THADS, nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động viếng Lăng Bác, thăm bảo tàng Hồ Chí Minh nhân các dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, THADS…

Tổng cục đã ban hành Kế hoạch số 3959/KH-TCTHADS ngày 30/11/2016 trong toàn Hệ thống THADS tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Hệ thống THADS phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả các tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS đã tích cực hưởng ứng phong trào, quyên góp, ủng hộ các đối tượng chính sách, các hộ nghèo thuộc các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa như xây nhà đại đoàn kết; trao học bổng, tặng sách, vở cho học sinh nghèo; hỗ trợ vật nuôi, cây giống, chăn, màn, nhận giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn... Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng cục hàng năm đều chủ động đề ra chương trình hành động, tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; tổ chức quyên góp tiền, hiện vật và tổ chức các đoàn thanh niên tình nguyện tới các xã vùng sâu, vùng xa để ủng hộ cho học sinh và đồng bào nghèo tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Giang…Tổng cục THADS đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.
 
 
Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2020. Từ phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong 5 năm qua, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân cơ quan Tổng cục là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục THADS đã thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng, phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, biểu dương, duy trì và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị, làm hạt nhân của phong trào thi đua chung trong toàn Hệ thống.
 
Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1, cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà (điển hình tiên tiến) trình bày tham luận chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và phong trào thi đua, khen thưởng của đơn vị trong thời gian tới; tham luận của Đoàn Thanh niên Tổng cục và Công đoàn Tổng cục. 
 
 
Phát huy thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và của toàn Hệ thống THADS trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tiếp tục tập trung quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, tăng cường gắn kết công tác thi đua khen thưởng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính, đặc biệt tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, hành chính được giao theo Nghị quyết của Quốc hội với mục tiêu “Đoàn kết, năng động, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác THADS”.
 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW.
Cùng với đó, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Theo đó, công chức, người lao động cơ quan Tổng cục thi đua gương mẫu thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa công sở và đổi mới lề lối làm việc. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, tích cực thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp, quản lý và sử sụng tốt tài sản công.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Tổng cục THADS trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng nhấn mạnh Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục THADS lần thứ II là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước, Ngành Tư pháp trong năm 2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và 74 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2020).Thứ trưởng đánh giá 05 năm qua, tất cả công chức, người lao động cơ quan Tổng cục THADS đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các mặt công tác; công tác thi đua khen thưởng của Tổng cục và Hệ thống THADS được triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ; đã phát động và tổ chức thực hiện được nhiều phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác THADS tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, do đó, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Tổng cục cũng cần tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, cần kế thừa, phát huy các kết quả đạt được để đảm bảo công tác thi đua khen thưởng hiệu quả, thực chất, công khai, khách quan, công bằng. Tổng cục phải làm tốt hơn nữa công tác suy tôn các gương điển hình tiên tiến; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động, phong trào thi đua khen thưởng để thu hút đông đảo hơn nữa các cán bộ, công chức tham gia với ý thức tự giác, nhiệt tình.
 
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cho 1 tập thể (Vụ Nghiệp vụ 1) và 2 cá nhân (Phó Vụ trưởng Vụ nghiệp 1 Nguyễn Thị Thu Hà và nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Lê Thị Kim Dung) là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020 và thông qua danh sách dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V./.
 
Trong giai đoạn 2016-2020, cơ quan Tổng cục THADS đã đạt được các thành tích nổi bật như sau:
* Đối với tập thể Tổng cục: Được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt, cơ quan Tổng cục cũng đã được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương lao động Hạng II do có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ ngành THADS Lào những năm qua.
 
* Đối với cá nhân: 01 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng nhì, 04 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba; 01 cá nhân được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Huy chương Hữu nghị; 01cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 91 lượt cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen và nhiều Giấy khen của Tổng cục trưởng.

 


Các tin khác