Buổi làm việc trực tuyến về một số nhiệm vụ theo Quyết định số 717/QĐ-TCTHADS ngày 08/9/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc thành lập Tổ công tác phía Nam

13/10/2020
Ngày 08/9/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ký ban hành Quyết định số 717/QĐ-TCTHADS về việc thành lập tổ công tác giúp việc Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện một số nhiệm vụ quản lý công tác THADS tại khu vực phía Nam (23 địa phương từ Phú Yên đến Cà Mau, gọi tắt là Tổ công tác phía Nam). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2020, Tổ công tác hoạt động tại trụ sở các cơ quan của Bộ Tư pháp tại phía Nam số 200C Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên lạc: 028.6653.7155.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 09/10/2020, Tổ công tác phía Nam đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến về một số nhiệm vụ theo Quyết định số 717/QĐ-TCTHADS ngày 08/9/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS với 10 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng, Tổ trưởng Tổ công tác phía Nam của Tổng cục THADS chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ; tại điểm cầu tại 10 tỉnh, thành phố trên có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục THADS: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn phòng; Thủ kho vật chứng; Bảo vệ kho vật chứng; thành viên Tổ công tác phía Nam tham dự tại điểm cầu Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi làm việc được tổ chức nhằm kịp thời: (i) rà soát việc thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS về tổ chức thi hành; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, để thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; đề xuất, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ các vụ việc (nhất là các vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng); (ii) chỉ đạo công tác tự kiểm tra việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ tại các kho vật chứng của các cơ quan THADS địa phương; (iii) đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở khu vực phía Nam. Phát hiện các bất cập, thiếu sót, vi phạm để kịp thời có các giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của các công việc nêu trên trong thời gian tới.
 


Tại buổi làm việc trực tuyến, sau khi nghe một số Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục về việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ; các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài báo cáo kết quả công tác; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực - Tổ trưởng Tổ công tác phía Nam phát biểu chỉ đạo, kết luận cuộc họp, trong đó nhấn mạnh các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 ngay từ đầu năm; công tác tự kiểm tra kho vật chứng, tài sản tạm giữ phải bài bản, kiểm tra tang vật thực tế, đúng quy định. Đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc cần phải làm việc với Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố. Trường hợp cần thiết, các đơn vị tổng hợp bằng văn bản gửi Tổ công tác Phía Nam để đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp làm việc với các cơ quan trên, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị./.
Tổ công tác phía Nam