Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

05/02/2021
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự; được sự nhất trí của Lãnh đạo Tổng cục, sáng ngày 02/02/2021, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục Thi hành án dân sự đồng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và dự thảo Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3. Các kết quả công tác năm 2020 và dự thảo Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3 tiếp tục được làm sâu sắc và hoàn thiện qua phần gợi mở của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa và thảo luận, đóng góp ý kiến của các công chức và lãnh đạo của hai đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2020 của Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3, trong đó nhấn mạnh:

Đối với Vụ Nghiệp vụ 2: Năm 2020, Vụ Nghiệp vụ 2 được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, điển hình là nhiệm vụ tham mưu theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan THADS giải quyết nhiều vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, đặc biệt là các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Năm 2020 là năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong những tháng đầu năm và hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp có tác động rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội, hoạt động tổ chức thi hành án của các cơ quan THADS địa phương cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ Nghiệp vụ 2. Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo và công chức Vụ Nghiệp vụ 2 đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công chi tiết cho các cá nhân để nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ, được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận, đánh giá cao và đã được bình chọn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2020.

Đối với Vụ Nghiệp vụ 3: Trong năm 2020, mặc dù biên chế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị còn mỏng, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục cùng với sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn của toàn thể công chức, Vụ Nghiệp vụ 3 đã bám sát nhiệm vụ Kế hoạch công tác năm của đơn vị đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt để triển khai toàn diện, đạt hiệu quả các mảng công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Trong đó nổi bật là đã tham mưu Tổng cục: (1) giúp Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; (2) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp giải quyết, chỉ đạo giải quyết các vụ việc về bồi thường nhà nước; (3) tổ chức các Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
 


Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế mà Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, như: tiến độ giải quyết một số công việc của 02 đơn vị còn chậm, chưa chủ động rà soát để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục; một số công việc tham mưu giải quyết còn thiếu linh hoạt, chưa mạnh dạn, đột phá trong việc xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn dẫn đến hiệu quả đạt được chưa cao; kỹ năng tham mưu xử lý công việc ở một số công chức có lúc còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả như mong muốn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có trường hợp chưa được sâu sát, quyết liệt…
 


Về dự thảo Kế hoạch công tác trong năm 2021 của 02 đơn vị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa yêu cầu Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3 nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch công tác năm 2021, đồng thời, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3 tiếp tục rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục liên quan đến các mặt công tác của Vụ để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện, đối với Vụ Nghiệp vụ 2 là các mặt công tác liên quan đến việc thi hành các bản án, quyết định phá sản, xử lý tiền tại các trại giam, Đề án trình Ban Bí thư….đối với Vụ Nghiệp vụ 3 là các mặt công tác liên quan đến việc tham mưu Tổng cục giúp Bộ Tư pháp để giúp Chính phủ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khi là người phải thi hành án hành chính cũng như tham mưu giải quyết, chỉ đạo giải quyết các vụ việc về bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong thi hành án dân sự bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Trong thời gian tới, Vụ Nghiệp vụ 2 và Vụ Nghiệp vụ 3 cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công việc, tạo môi trường, cơ chế để công chức Vụ phát huy năng lực, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục cũng như ngoài Tổng cục nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác khi được giao.

Thay mặt Lãnh đạo và tập thể công chức của 02 đơn vị, đồng chí Trần Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong thời gian qua của tập thể Lãnh đạo Tổng cục nói chung, cá nhân đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa nói riêng đối với các mặt công tác của 02 đơn vị. Năm 2021, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3 sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần đưa Tổng cục Thi hành án dân sự nói riêng, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự nói chung ngày càng vững mạnh./.
 
                                                                        Nguyễn Thanh Nam
                                                (Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục Thi hành án dân sự)