Phó Tổng cục Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

18/03/2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Kế hoạch của Tổ công tác xử lý nợ xấu năm 2022 về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành, giá trị trên 20 tỷ và 03 năm chưa thi hành xong. Kết hợp giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài và đôn đốc chỉ tiêu nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Ngày 18/3/2022, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cơ quan THADS tỉnh Bình Thuận.

Về phía Đoàn công tác của Tổng cục THADS có đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng, Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng, Vụ Nghiệp vụ 1 và các thành viên là đại diện Tổ xử lý nợ xấu, Tổng cục THADS. Về phía Cục THADS tỉnh Bình Thuận gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thi hành án dân sự, thi hành án tín dụng, ngân hàng 05 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn. Tiếp đó, Phó Tổng cục trưởng đã đánh giá công tác chuẩn bị, kế hoạch làm việc, nội dung báo cáo đã phản ánh bức tranh tổng thể về kết quả thi hành án 05 tháng đầu năm 2022 đạt 37,08% về việc, 14,02% về tiền; nhấn mạnh tình hình, kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng cho các tổ chức tín dụng, mặc dù đã bám sát văn bản chỉ đạo để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhưng còn gặp khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa cao (đạt tỷ lệ 11,3 % về việc và 9,18% về tiền), số việc, tiền chuyển kỳ sau còn nhiều (381 việc, tương ứng 895 tỷ 219 triệu 766 nghìn đồng).
Do đó, thông qua các vụ việc trên 20 tỷ và 03 năm chưa thi hành xong, các vụ việc tín dụng chậm thi hành để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc (về mặt pháp lý, công tác phối hợp, do quá tải công việc, do tinh thần trách nhiệm,…). Trên cơ sở lắng nghe những ý kiến phát biểu của đại diện các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS trên địa bàn, Đoàn công tác có trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu: Cục THADS tỉnh Bình Thuận phát huy những mặt tích cực, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực, phấn đấu cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 06 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo. Tập trung xây dựng kế hoạch, chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp, có liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng; Lãnh đạo Cục, các Chi cục tích cực, chủ động, phối hợp cơ quan ban ngành có liên quan tại địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo THADS để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Thuận trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, trong thời gian tới Lãnh đạo Cục THADS tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án trong thời gian tới.
Kết thúc nội dung làm việc về tình hình chung, đôn đốc chỉ tiêu, các vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài, Đoàn công tác tiếp tổ chức đối thoại giữa các tổ chức tín dụng cơ quan thi hành án địa phương trong ngày 19/3/2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng.