Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

22/08/2022
Sáng ngày 19/8/2022, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có buổi làm việc tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Truyền – Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Hoàng Văn Truyền đã thông tin nhanh kết quả THADS, hành chính 10 tháng đầu năm của toàn hệ thống THADS Thanh Hóa.
Theo số liệu tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 19/8/2022, toàn tỉnh có tổng số phải thi hành là 17.810 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 14.618 việc, chiếm 82,08% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 10.759 việc, đạt tỉ lệ 73,60% (tăng 4,04% so với cùng kỳ). So với chỉ tiêu của Tổng cục giao (82%) đạt 89,76%. Về tiền: tổng số phải thi hành là 2.612 tỷ 683 triệu 953 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.346 tỷ 798 triệu 928 nghìn đồng, chiếm 51,55% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 512 tỷ 680 triệu 956 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 38,07% (tăng 8,94% so với cùng kỳ). So với chỉ tiêu của Tổng cục giao (41,6%) đạt 91,51%. Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Số thi hành xong là 151 việc, tương ứng với số tiền là 259 tỷ 884 triệu 758 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 34,0% về việc và 22,69% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. So với cùng kỳ, số thi hành xong tăng 67 việc, tăng 77 tỷ 800 triệu 128 nghìn đồng. Về thi hành án hành chính, TAND các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 06 quyết định buộc thi hành án hành chính. Cơ quan THADS thực hiện theo dõi 06 vụ việc có quyết định buộc thi hành án (kỳ trước chuyển sang là 04 việc, trong kỳ báo cáo là 02 việc). Các cơ quan THADS đã đăng tải công khai 06 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 05 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 02 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả theo dõi các vụ việc có quyết định buộc thi hành án: Thi hành xong 03 vụ việc, chưa thi hành xong 03 vụ việc. Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,  tố cáo: Cục và các Chi cục đã tiếp 20 lượt công dân đến nộp đơn, khiếu nại, kiến nghị và đề nghị. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp nhận 61 đơn gồm: 35 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, 20 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo. Đã xử lý, giải quyết 59/61 đơn, đạt 96,7%. Trong tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận có 26 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan THADS, (gồm 20 đơn kiếu nại và 06 đơn tố cáo). Đã giải quyết xong 24/26 đơn (trong đó: 19/20 đơn khiếu nại, 05/06 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ  92,3% (còn 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo chuyển kỳ sau). Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa không có vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài từ 05 năm trở lên chưa giải quyết xong. Các mặt công tác khác cơ bản được Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Tổng cục THADS và địa phương giao.
Đồng chí Cục trưởng Hoàng Văn Truyền cũng cho biết thêm, trong 02 tháng cuối năm công tác, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa quyết tâm bằng mọi giải pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó sẽ tập trung rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án quyết liệt hơn nữa, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc có giá trị thi hành lớn.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa biểu dương những kết quả đạt được của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng thông tin thêm, tỉ lệ giải quyết xong về việc của Thanh Hóa đứng thứ 30/63, tỉ lệ thi hành xong về tiền đứng thứ 33/63 trong cả nước. Tuy nhiên số lượng việc, tiền phải thi hành của Thanh Hóa thuộc nhóm cao. Đồng chí tin tưởng rằng trong 02 tháng cuối năm, Thanh Hóa sẽ đạt và vượt chỉ tiêu mà Tổng cục THADS giao. Đồng chí đề nghị Cục THADS tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung hoàn thành chỉ tiêu về việc và về tiền, đặc biệt là trong các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng, các vụ việc có giá trị tiền phải thi hành án lớn; bên cạnh đó phải tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành liên quan để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; cần lưu ý phối hợp thật tốt với các trại giam, trại tạm giam trong việc thu các khoản do phạm nhân tự nguyện thi hành, nhất là trong đợt thời gian đặc xá bởi đây là dịp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS để phạm nhân và người nhà hiểu, tự nguyện thi hành án.
Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ về khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án cũng như những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh. Đồng chí cho biết sẽ báo cáo với Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để có phương hướng giải quyết một số nội dung những đề xuất, như: trang bị cơ sở vật chất, xây dựng, bảo trì trụ sở làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung kinh phí hoạt động...
Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cục trưởng Hoàng Văn Truyền chân thành cám ơn những tình cảm của Phó Tổng cục trưởng đã dành cho Cục THADS tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng, xem đó là định hướng để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong 02 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí Cục trưởng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đối với Cục THADS tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
Tuấn Linh, Văn phòng Cục