Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự năm 2022

18/07/2022
Ngày 17/7/2022, Học viện Tư pháp phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên cao cấp THADS năm 2022.

Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; đồng chí Lê Phương Thúy - Phó Trưởng ban Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp; và các học viên của lớp.
Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên cao cấp THADS năm 2022 được khai giảng ngày 28/3/2022. Lớp có 26 học viên, trong đó có 10 công chức các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS, 15 học viên đến từ các Cục THADS cấp tỉnh, và 01 công chức của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. Với đặc thù điều động, luân chuyển công chức trong ngành THADS, để tạo điều kiện cho công chức của ngành trong việc hoàn thiện các tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định, Tổng cục THADS và Học viện Tư pháp đã phối hợp chỉnh sửa 02 chương trình bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp theo hướng liên thông với tỷ lệ giống nhau khoảng 70% toàn bộ nội dung chương trình. Sau gần ba tháng học tập liên tục theo hình thức trực tuyến, chương trình của lớp học đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Qua công tác tổ chức, theo dõi, quản lý, Ban tổ chức lớp học đánh giá các học viên có ý thức học tập tốt. Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá phần lớn học viên đã vận dụng tốt các kiến thức và các kỹ năng được bồi dưỡng trong các bài kiểm tra học phần, đề án, và báo cáo thực tế.
Chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, Phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa mong muốn và tin tưởng các đồng chí học viên sẽ phát huy tốt những kiến thức đã học vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm tra, kiểm tra.