Bế mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Bình

08/11/2022
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, từ ngày 07 đến ngày 08/11/2022, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Quảng Bình (lớp thứ 2) đã diễn ra thành công, hoàn thành Chương trình đề ra, đảm bảo thành phần, đối tượng được triệu tập. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Ban Tổ chức đã tham dự và phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng.

Trong 02 ngày, hơn 170 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Cục, Chi cục, Chấp hành viên của 10 tỉnh, thành phố đã được nghe Báo cáo viên là Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục trình bày các Chuyên đề. Chất lượng các chuyên đề cơ bản được đảm bảo. Quá trình trình bày Chuyên đề, các Báo cáo viên đã tập trung nhiều vào những vấn đề cần lưu ý, thường xảy ra sai sót, vi phạm cũng cập nhật và cung cấp cho các đại biểu các thông tin mới, những chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục hoặc kết quả trao đổi với liên ngành. Trước khi tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cũng như trong 2 ngày vừa qua, nhiều câu hỏi của các Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự đã được Ban Tổ chức tổng hợp và đưa ra các vấn đề để trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Đa số các vấn đề được đưa ra trao đổi đều là những vướng mắc chung của nhiều cơ quan thi hành án dân sự, có những vấn đề xuất phát từ quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật khác có liên quan; có những vấn đề xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thi hành…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn khẳng định những vấn đề phát sinh từ thực tiễn do các địa phương phản ánh sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để Tổng cục nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện thể chế, trước mắt là Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và tiến tới là việc tổng kết, đề xuất sửa đổi Luật Thi hành án dân sự. Vượt qua những khó khăn của năm 2021, đến năm 2022, toàn ngành thi hành án dân sự đã cùng nhau cố gắng thi hành đạt và vượt chỉ tiêu do Quốc hội giao. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, những kết quả đạt được thì vẫn còn những vi phạm, thiếu sót trong ra quyết định thi hành án, trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án. Nhân dịp này, các Chấp hành viên đã được chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức thi hành án và giải quyết khó khăn, vướng mắc thường gặp, nhằm hạn chế những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.
 
Kết luận tại Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các đại biểu tham dự cần nghiên cứu kỹ tài liệu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, có ý kiến góp ý hoàn thiện tài liệu tập huấn. Đối với Ban Tổ chức, lắng nghe các tiếng nói từ thực tiễn, từ cơ sở, có cách thức phù hợp để trả lời, giải đáp thông qua việc trả lời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để tiếp tục hoàn thiện các nội dung trao đổi, thảo luận.
Vụ Nghiệp vụ 1 – Tổng cục THADS