Lãnh đạo Tổng cục làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Long An về kết quả THADS, THAHC 06 tháng đầu năm 2023

19/04/2023


Sáng ngày 17/4/2023, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã làm việc với cán bộ chủ chốt cơ quan THADS tỉnh Long An về kết quả công tác THADS, THAHC 6 tháng đầu năm 2023; đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS năm 2023 và các mặt công tác khác như giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức cán bộ; tài chính kế toán. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía cơ quan THADS tỉnh Long An có đồng chí Bùi Phú Hưng – Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.
Sau khi nghe Cục THADS tỉnh Long An báo cáo kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Long An, đồng chí Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo một số đơn vị Chi cục THADS trực thuộc (Chi cục THADS huyện Đức Huệ, Chi cục THADS huyện Tân Thạnh) có kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm về tiền và việc còn thấp trực tiếp báo cáo, giải trình, đánh giá các tồn tại, hạn chế, từ đó làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian còn lại của năm công tác; đồng thời, đề nghị một số Chi cục THADS đạt kết quả cao trong 06 tháng đầu năm (như Chi cục THADS huyện Đức Hòa) chia sẻ kinh nghiệm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và các giải pháp cần tập trung trong 06 tháng cuối năm. Đối với các mặt công tác khác tại Cục THADS tỉnh Long An, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2023.
 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Long An trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm, thị trường bất động sản trầm lắng, biên chế còn thiếu, đặc biệt là Chấp hành viên. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng đánh giá cao một số mặt công tác của Cục như đã kiện toàn cơ bản đội ngũ lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng; kỷ luật, kỷ cương về cơ bản được thực hiện tốt; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có chất lượng…Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác THADS tại tỉnh Long An, kết quả chung của tỉnh so với toàn quốc còn thấp (tỷ lệ thi hành về việc có điều kiện thi hành xếp 44/63), yêu cầu các cơ quan THADS tỉnh Long An cần phải quyết tâm, phấn đấu nhiều hơn nữa trong nửa cuối của năm công tác để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong 06 tháng cuối năm 2023, đồng chí Phó Tổng cục trưởng quán triệt, chỉ đạo Cục THADS tỉnh Long An và các đơn vị Chi cục THADS trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:  
1. Việc thực hiện chỉ tiêu:
Đối với chỉ tiêu về việc: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An cần đánh giá số liệu thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của từng Chi cục THADS trực thuộc và làm việc trực tiếp với những Chi cục THADS có số liệu thi hành án thấp.
Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ án chủ động (án phí hình sự, hoàn dự phí, tạm ứng án phí, xử lý tiền tạm thu trước khi xét xử…), xử lý dứt điểm tang vật, phối hợp chặt chẽ với trại giam trong việc xử lý tiền thu của phạm nhân; miễn giảm thi hành án…
Đối với chỉ tiêu về tiền: Tập trung tổ chức thi hành án có điều kiện thi hành, các vụ lớn, án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng. Đối với án phải xử lý tài sản bằng bất động sản, đất do mặt bằng bất động sản giảm sâu nên Chấp hành viên cần kiểm soát nếu thẩm định giá quá cao hoặc quá thấp so với mặt bằng chung. Đối với án kinh doanh, thương mại, giao đất, cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền. Đối với án kinh tế tham nhũng: thời gian tới nếu có phát sinh các vụ án kinh tế tham nhũng lớn, phức tạp thì yêu cầu Cục rút lên tổ chức thi hành.
3. Về công tác kiểm tra: Thời gian tới, Cục cần tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các Chi cục THADS để nhận diện các vi phạm, nhất là trong lĩnh vực tài chính kế toán: thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số dư với tài khoản tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng; kiểm tra việc quản lý biên lai thu, chi tiền thi hành án; kiểm tra các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong, đặc biệt là các vụ việc kéo dài nhiều năm. Khi kiểm tra phát hiện vi phạm, không thể khắc phục hậu quả thì phải kiên quyết xử lý.
4. Về công tác tổ chức, cán bộ: Yêu cầu Phòng Tổ chức, cán bộ nâng cao chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong việc rà soát, đánh giá kết quả công chức tại các phòng chuyên môn tại Cục, Chi cục, đảm bảo đánh giá khách quan, đúng quy định (khi đánh giá cần lấy ý kiến của các đơn vị chuyên môn, đảm bảo toàn diện); trong việc tham mưu lãnh đạo Cục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; kiện toàn thêm 01 Phó Cục trưởng, 01 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục cần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS (thông qua nhiều hình thức như Thông báo kết luận, sổ ghi biên bản cuộc họp…). Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS.
 5. Về công tác theo dõi THAHC: Lãnh đạo Cục cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Long An; báo cáo thường xuyên nếu công tác này gặp khó khăn, vướng mắc.
6. Cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan khác nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án. Nếu Chi cục THADS gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thì cần báo cáo lên Cục để tháo gỡ, đảm bảo công tác phối hợp tại địa phương hiệu quả.
Đối với các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng ghi nhận một số nội dung kiến nghị của địa phương liên quan đến việc bổ sung biên chế, thi tuyển công chức; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Chi cục trưởng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các vụ việc thi hành phức tạp… Các nội dung kiến nghị sẽ giao cho đơn vị chuyên môn của Tổng cục nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo quy định.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Phú Hưng – Cục trưởng thay mặt các cơ quan THADS tỉnh Long An cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục đối với công tác THADS tại tỉnh Long An, nghiêm túc tiếp thu các nội dung quán triệt, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, đồng thời khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
Nguyễn Mơ, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS