Tổng cục Thi hành án dân sự đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị

20/03/2023


Ngày 13/3/2023, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi làm trưởng đoàn và chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Trần Hải Ngọc, Phó  trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Văn Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các Thẩm tra viên Tổ chức cán bộ, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về phía cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, có đồng chí Nguyễn Tài Ba, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các Phó Cục trưởng và đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã yêu cầu Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS, đặc biệt là các đơn vị có kết quả thi hành án thấp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 05 tháng đầu năm 2023, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu; đồng thời, yêu cầu đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023 trong thời gian tới.
Qua nghe báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã biểu dương những kết quả mà Cục THADS tỉnh Quảng Trị đã đạt được như: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kỳ báo cáo không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Công tác kiểm tra đã được chú trọng, kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2023 và đã triển khai tiến hành kiểm tra 07/09 Chi cục (trong đó có 03 cuộc kiểm tra toàn diện).
Tuy nhiên kết quả thi hành án, nhất là về tiền 05 tháng vừa qua đạt được còn thấp so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ thi hành xong đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án về kinh tế còn thấp; công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục còn chưa sâu sát, hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục, các Chi cục đã triển khai nhưng cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế chủ yếu là do số việc thi hành án thụ lý trong năm 2023 tăng, đặc biệt là lượng án liên quan đến tín dụng, ngân hàng (chiếm 63% trên tổng số tiền phải thi hành), lượng án mỗi Chấp hành viên được giao lớn trong khi biên chế không tăng. Một số Lãnh đạo cấp Chi cục còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chưa tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Để Cục THADS tỉnh Quảng Trị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2023, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục THADS tỉnh Quảng Trị và các Chi cục trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
(i) Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, khẩn trương hơn trong việc triển khai công việc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, khoa học, nắm bắt kịp thời tình hình, tiến độ công tác của đơn vị.
(ii) Đề ra giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kiểm ra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết án tín dụng, ngân hàng; rà soát toàn bộ những án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong, án có giá trị lớn để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thi hành hiệu quả, nâng cao chỉ tiêu thi hành án. Tập trung rà soát, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để có những giải pháp xử lý dứt điểm đối với những vụ việc trong các vụ án hình sự về tham nhũng, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu hồi ít nhất 60% tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án.
(iii) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.
(iv) Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất đối với Chi cục trực thuộc; kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong công tác tổ chức thi hành án, công tác tài chính kế toán, công tác báo cáo thống kê.
(v) Bám sát nội dung kết luận của Tổng cục THADS về tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đảm bảo 100% công chức, người lao động trong đơn vị có bản cam kết không vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng.
(vi) Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐTHADS), phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án.

Thay mặt Cục THADS tỉnh Quảng Trị và các Chi cục trực thuộc, đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, trong thời gian tới Lãnh đạo Cục THADS tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao.
                                                  Nguyễn Thị Ngọc – Vụ GQKNTC


Các tin khác