Điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS

20/04/2023
Sáng ngày 18/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lại Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 15/4/2023.


Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng đã trao quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lại Thế Anh. Tổng Cục trưởng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đồng chí Lại Thế Anh trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình và chúc mừng đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Văn phòng là đơn vị giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, là nơi tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục. Do đó, đồng chí cần không ngừng trau dồi, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ; cập nhật kịp thời các chủ trương, quyết sách, chỉ đạo của bộ, ngành; tiếp tục hoàn thiện kỹ năng quản lý, điều hành. Tổng Cục trưởng tin tưởng rằng với những phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm đã có, tinh thần không ngừng học hỏi, cầu thị, đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác thi hành án dân sự nói riêng và Bộ, ngành Tư pháp nói chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lại Thế Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Đồng chí tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ và những căn dặn của đồng chí Tổng Cục trưởng, xin hứa tiếp tục rèn luyện, nỗ lực để thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục THADS, sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc Tổng cục và các công chức trong đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.