Thứ trưởng Mai Lương Khôi cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS) (19/7/1946_19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993_2023)

13/07/2023Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS) (19/7/1946_19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993_2023), chiều ngày 12/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng Bộ, Tổng Cục Thi hành án dân sự. Đón tiếp và cùng đi với đoàn có đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.
Thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi dời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949 – 1951. Thời gian đóng trụ sở tại Tuyên Quang không nhiều nhưng đây lại chính là khoảng thời gian diễn ra những sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp.
Thứ trưởng Mai Lương Khôi xúc động khi xem lại những hình ảnh lịch sử tại Khu di tích 
Tại nơi đây, trong những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, che chở đầy tình nghĩa của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, những cán bộ Tư pháp đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lãnh đạo công tác Tư pháp trong toàn quốc, giúp Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chính sách pháp luật và duy trì công tác công tố, xử án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chính quyền nhân dân, kháng chiến, kiến quốc thắng lợi.
Cũng tại nơi đây, với chức năng quản lý và thực hiện công tác Tư pháp, bao gồm cả hệ thống tòa án và công tố, Bộ Tư pháp đã đề xuất và trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các Sắc lệnh về cải cách bộ máy Tư pháp và pháp luật tố tụng theo hướng dân chủ hóa, làm cho Tư pháp thật sự gần dân và giúp dân.
Tiếp đó, Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các bậc tiền bối ngành Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp xin nguyện: “Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch, của các bậc tiền bối. Trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Quyết tâm đưa Ngành Tư pháp vững bước đi tiếp trên con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn”.
Ngọc Phúc- Lê Hanh- Xuân Hanh – Ngọc Tuyết


Các tin khác