Kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh

06/07/2023


Thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS ngày 29/12/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023, chiều ngày 05/7/2023 tại trụ sở Cục THADS tỉnh Tây Ninh, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS đã tổ chức buổi công bố Quyết định kiểm tra số 588/QĐ-TCTHADS ngày 23/6/2023 về kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh. Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm tra có đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ Trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 - Trưởng đoàn, cùng thành viên Đoàn kiểm tra là các đồng chí Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính thuộc các đơn vị của Tổng cục THADS. Về phía Cục THADS tỉnh Tây Ninh có đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh, cùng toàn thể các đồng chí là Lãnh đạo Cục THADS, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án thuộc Cục THADS tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh, đồng chí Phạm Lê Tuấn An – Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án báo cáo các nội dung theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra, cụ thể:
Tổng số việc giải quyết: 664 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 262 việc; số thụ lý mới là 402 việc.
Sau khi trừ đi số ủy thác 27 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 01 việc, tổng số phải thi hành là 636 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 571 việc; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 58 việc.
Trong số có điều kiện thi hành. Tổng số thi hành xong: 471 việc, tương tứng 118.967.106.000 đồng (trong đó: thi hành xong: 469 việc, tương tứng 115.844.634.000 đồng; Đình chỉ: 02 việc, tương tứng 3.122.472.000 đồng).
+ Đang thi hành: 95 việc, tương ứng 61.300.665.000 đồng.
+ Trường hợp khác: 05 việc, tương ứng 8.921.269.000 đồng.
+ Hoãn thi hành án (trừ điểm c khoản 1 Điều 48): 7 việc, tương ứng 25.585.867.000 đồng.
* Báo cáo thống kê năm 2022, số liệu chưa điều kiện và theo dõi riêng như sau:
- Chưa điều kiện thi hành án: 58 việc/100.042.937.000 đồng (chủ động 12 việc/5.867.538.000 đồng; theo yêu cầu 46 việc/94.175.399.000 đồng).
- Chuyển theo dõi riêng: 168 việc/97.303.806.000 đồng (chủ động 16 việc/380.390.000 đồng; theo yêu cầu 152 việc/96.923.416.000 đồng).
* Năm 2023 (từ 01/10/2022 – 30/6/2023)
Tổng số việc giải quyết: 593 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 173 việc; số thụ lý mới là 420 việc.
Sau khi trừ đi số ủy thác 13 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 00 việc, tổng số phải thi hành là 580 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 525 việc; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 53 việc.
+ Tổng số thi hành xong: 303 việc, tương tứng 79.523.182.000 đồng (trong đó: thi hành xong: 295 việc, tương tứng 74.407.702.000 đồng; Đình chỉ: 08 việc, tương tứng 5.155.480.000 đồng).
+ Đang thi hành: 222 việc, tương ứng 111.907.104.000 đồng.
+ Hoãn thi hành án (trừ điểm c khoản 1 Điều 48): 02 việc, tương ứng 1.081.791.000 đồng.
* Báo cáo thống kê 09 tháng năm 2023, số liệu chưa điều kiện và theo dõi riêng như sau:
- Chưa điều kiện thi hành án: 53 việc/91.443.953.000 đồng (chủ động 08 việc/14.861.158.000 đồng; theo yêu cầu 45 việc/76.582.795.000 đồng).
- Chuyển theo dõi riêng: 162 việc/96.346.381.000 đồng (chủ động 14 việc/341.257.000 đồng; theo yêu cầu 148 việc/96.005.124.000 đồng).
Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục đã tranh thủ sự chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo THADS tỉnh cùng sự phối hợp tốt giữa các cơ quan ban ngành có liên quan.
Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện về xác minh thi hành án đảm bảo trình tự thủ tục, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế đều có căn cứ đúng quy định pháp luật, không để sai sót xảy ra.
Việc phân loại án sau khi đã tiến hành xác minh đều có căn cứ đúng quy định pháp luật. Vụ việc có điều kiện thi hành án thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nếu đương sự không tự nguyện thi hành án. Việc chưa có điều kiện thì căn cứ điều luật ra quyết định chưa có điều kiện, việc thông báo, niêm yết về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thực hiện đúng quy trình thủ tục thi hành án đã quy định.
Các vụ việc ra quyết định chưa có điều kiện, Chấp hành viên xây dựng kế hoạch xác minh lại theo định kỳ đúng quy định. Qua xác minh lại, nếu đương sự có điều kiện thì quyết định tiếp tục thi hành án; nếu đương sự không có điều kiện, qua 02 lần xác minh định kỳ thì đưa ra theo dõi riêng nhằm giảm án chuyển kỳ sau.
Vụ việc đã thụ lý trên 01 năm mà chưa tổ chức thi hành án xong, theo định kỳ Chấp hành viên báo cáo nguyên nhân chưa thi hành án xong, những khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện tới nhằm đảm bảo tất cả quyết định thi hành án đều được tổ chức thi hành án theo quy định.
Trên cơ sở báo cáo của Cục, thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Hoàng Thế Anh – Trưởng đoàn đã quán triệt đầy đủ các nội dung, mục đích, yêu cầu đối với việc kiểm tra và chỉ đạo Đoàn kiểm tra, Cục THADS tỉnh Tây Ninh nghiêm túc thực hiện.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục THADS tỉnh Tây Ninh từ chiều ngày 05/7/2023 đế hết ngày 07/7/2023.


Các tin khác