Hội thảo góp ý báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài “Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam”

10/07/2023


Ngày 10/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam”, do đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự – Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đa phương tiện 07 điểm cầu các Cục THADS có lượng án tham nhũng, kinh tế lớn, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Thọ, Hòa Bình. Điểm cầu Trung ương tại Bộ Tư pháp có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Ban Nội chính Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, gồm: Học viện Tư pháp, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.  


Việc bảo đảm thực thi trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Việc ghi nhận, bảo đảm thực thi trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự đã được Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác ghi nhận. Tuy vậy, những vấn đề lý luận và đảm bảo thực thi trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự chưa được nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện nên việc thể chế hóa các nội dung này trong hệ thống pháp luật nước ta chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế. Trong khuôn khổ hoạt động của đề tài, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học đối với những nội dung liên quan đến 10 chuyên đề nghiên cứu của đề tài vào ngày 09/3/2023. Trên cơ sở góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, hoàn thiện xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả.

Tại buổi Hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận và góp ý đối với báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài; đồng thời, nhận định báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài đã được Ban Chủ nhiệm nghiên cứu, xây dựng công phu, có chất lượng, bám sát đề cương đã được duyệt. Công trình này có giá trị thực tiễn cao trong bối cảnh các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đang ngày càng phức tạp, số tiền, tài sản phải thu hồi cho Nhà nước ngày càng lớn. Kết quả nghiên cứu của đề tài được các cơ quan có thẩm quyền sử dụng khi hoàn thiện pháp luật, quản lý, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung để đảm bảo công trình được thể hiện sâu sắc, toàn diện hơn trước khi bảo vệ cơ sở.
Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã tích cực đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài. Các ý kiến đóng góp của chuyên gia, các nhà khoa học là nguồn tài liệu hữu ích, trên cơ sở buổi Hội thảo hôm nay, Ban Chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện các nội dung trước khi bảo vệ cơ sở./.
Nguyễn Văn Dụng - Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục THADS


Các tin khác