Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán Hệ thống thi hành án dân sự năm 2023 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định

30/10/2023Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2023, sáng ngày 30/10/2023, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán thuộc Hệ thống THADS năm 2023 của các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh Miền bắc, Miền Nam (lớp thứ 2).
Dự và chỉ đạo khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định; đồng chí Trần Phương Hồng, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh và 246 đại biểu là công chức làm công tác kế toán tại các Cục THADS và Chi cục THADS của các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh Miền Nam, Miền Bắc. Tham dự lớp tập huấn, còn có các giảng viên là chuyên gia nghiệp vụ kế toán và chuyên gia về quản lý phần mềm của Công ty MISA trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn trong việc sử dụng phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS; sử dụng phần mềm tổng hợp quyết toán ngân sách.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là hoạt động quan trọng, rất cần thiết nhằm cập nhật các kiến thức mới, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, tập trung nghiên cứu, trao đổi thảo luận, tiếp thu được những kiến thức và kinh nghiệm của các báo cáo viên để vận dụng vào công tác thực tế tại đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để các chuyên gia trao đổi, giải đáp, tháo gỡ. Đồng chí phó Tổng Cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đề nghị các báo cáo viên cần trao đổi, thảo luận giải đáp những vấn đề mang tính thực tiễn, nhất là những vướng mắc, khó khăn tại các đơn vị để vận dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi tập huấn kết thúc.
Theo chương trình, thời gian Lớp bồi dưỡng kéo dài trong 03 ngày, từ ngày 30/10/2023 đến 01/11/2023, gồm các chuyên đề như: (1) Quản lý biên lai thu tiền thi hành án; chứng từ kế toán nghiệp vụ thi hành án quy định tại thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023; Thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia; (2) Thu, chi, quản lý tiền thi hành án; một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tiền thi hành án và giải pháp khắc phuc; (3) Một số nội dung kiểm tra kế toán nghiệp vụ thi hành án; (4) Báo cáo thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án; (5) Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện kinh phí tiêu hủy vật chứng, kinh phí cưỡng chế ngân sách chịu; (6) Một số giải pháp trong công tác thu hồi tạm ứng kinh phí cưỡng chế, thừa phát lại; (7) Một số điểm mới trong công tác lập phương án sắp xếp nhà, đất và thực hiện phương án sắp xếp nhà đất theo phương án đã được phê duyệt; (8) Chuyển đổi số trong công tác kế toán thi hành án dân sự; (9) Trao đổi, giải đáp vướng mắc trong công tác kế toán ngân sách và kế toán nghiệp vụ THADS;
Đây là Lớp bồi dưỡng nhằm giúp công chức hoàn thiện hơn về chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt vai trò tham mưu tổ chức thực hiện về kế toán ngân sách nhà nước, kế toán nghiệp vụ thi hành án thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả về công tác quản lý tài chính, ngân sách, công tác kế toán nghiệp vụ, phí thi hành án tại các đơn vị dự toán của Tổng cục THADS.
 Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Định