Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự và kỹ năng làm việc trong môi trường số năm 2023 tại khu vực phía Nam

26/10/2023


Sáng ngày 26/10/2023, tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ THADS và kỹ năng làm việc trong môi trường số năm 2023 tại khu vực phía Nam (lớp thứ nhất). Cùng tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lữ Quang Ngời – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Vĩnh Long.
Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Lữ Quang Ngời – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
T
rưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Vĩnh Long phát biểu
Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Đảng ủy Tổng cục THADS và Ban Tổ chức lớp, đồng chí Trần Thị Phương Hoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Vĩnh Long đối với công tác THADS và các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng hoan nghênh sự có mặt của hơn 350 học viên là Lãnh đạo các Cục THADS, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ tổ chức THA thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và các Chấp hành viên, công chức cơ quan THADS thuộc 18 tỉnh Đông và Tây Nam Bộ.
Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh việc nắm vững trình tự, thủ tục nghiệp vụ THADS là vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là trách nhiệm đối với mỗi Lãnh đạo cơ quan THADS, Chấp hành viên và công chức THADS, nhất là trong bối cảnh công tác THADS phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay cũng như phải đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lãnh đạo cơ quan THADS, Chấp hành viên và công chức thi hành án nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm dày dạn sẽ chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án, quản lý, chỉ đạo công tác tổ chức thi hành án, hạn chế thấp nhất xảy ra sai sót, vi phạm, dẫn đến bồi thường thiệt hại hoặc phải xem xét xử lý trách nhiệm, góp phần củng cố vị trí của Hệ thống THADS và làm tăng uy tín, lòng tin của xã hội, người dân đối với công tác THADS.
Chương trình tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung: (i) Quán triệt, cập nhật, phổ biến những điểm mới của Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp về một số thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ THADS (thay thế Thông tư số 01/2016, có hiệu lực từ ngày 01/10/2023) và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ THADS theo quy định tại Thông tư này; (ii) Công tác thi hành quyết định của Tòa án về giải quyết phá sản; (iii) Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cho các cơ quan THADS; (iv) Chính phủ điện tử, chính phủ số ngành Tư pháp - kỹ năng làm việc trong môi trường số.

Để Hội nghị tập huấn thành công, đạt được mục tiêu đề ra, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa quán triệt một số nội dung: Đối với các học viên, đề nghị thực hiện nghiêm túc nội quy Hội nghị, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi các vấn đề có liên quan đến các nội dung được tập huấn. Đối với Tổ Thư ký và các đồng chí được phân công theo sát diễn biến Hội nghị, đề nghị ghi chép đầy đủ các vấn đề thắc mắc cần trao đổi, thảo luận cũng như tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ các câu hỏi, vướng mắc của các đại biểu, học viên. Liên quan đến các vấn đề học viên đặt ra tại Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ giải đáp trên tinh thần: vấn đề nào có thể trả lời được thì Ban Tổ chức sẽ trả lời ngay tại Hội nghị; những nội dung phức tạp hoặc các vụ việc cụ thể, pháp luật chưa quy định rõ ràng, cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ hoặc cần trao đổi liên ngành thì Ban Tổ chức sẽ ghi nhận và hướng dẫn bằng văn bản theo đúng Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ Hệ thống THADS. Trường hợp do thời lượng có hạn mà không thể giải đáp hết các vấn đề thì Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu và trả lời các vấn đề mà đại biểu nêu thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục hoặc tổng hợp gửi cho các địa phương theo địa chỉ thư điện tử.
Phó Tổng cục trưởng mong muốn đây cũng là dịp để các cơ quan THADS học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay cũng như những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ THADS tại cơ quan, đơn vị.  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Vĩnh Long chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của công tác THADS, đồng thời kỳ vọng qua đợt tập huấn lần này, các công chức cơ quan THADS sẽ nâng cao, hoàn thiện hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước.  
Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp trình bày Chuyên đề “Kỹ năng làm việc trong môi trường số”; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang – Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục THADS trình bày chuyên đề về các điểm mới của Thông tư 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong ngày tiếp theo, báo cáo viên sẽ tiếp tục trình bày các chuyên đề chuyên sâu về hướng dẫn sử dung biểu mẫu nghiệp vụ THADS; nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên, cơ quan THADS trong thi hành các quyết định của Tòa án về giải quyết phá sản và kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Đ.N - Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục THADS


Các tin khác